Search result for

adolescent

(70 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adolescent-, *adolescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adolescent[ADJ] ซึ่งยังเยาว์วัย, See also: ซึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่
adolescent[N] วัยรุ่น, Syn. youth, teenage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sterilityการเป็นหมันของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adolescentเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Diseasesโรคของผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adolescent in Crisisวิกฤตในวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Periodระยะวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescent Psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent psychologyจิตวิทยาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescent Psychologyจิตวิทยาวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Typeอายุ 10 ปีไปแล้ว, ชนิดเด็กโต [การแพทย์]
Adolescent, Delayedการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้าเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Be an adolescent for the first time.และเริ่มโต Dare (2009)
Hebophile? Someone who's attracted To adolescent Postpubescent children.คนที่ชอบคนในวัยหนุ่มสาว เด็กที่เพิ่งพ้นวัยแตกเนื้อสาว วัยรุ่น Omnivore (2009)
well,as soon as I saw all that raw, adolescent emotion,ก็ตั้งแต่ที่ผมได้เห็นความสด ของอารมณ์ในวัยรุ่น The Age of Dissonance (2009)
AND HAVEN'T LOOKED AT SINCE I WAS AN EARLY ADOLESCENT.แล้วก็ไม่ได้ดูมันอีกเลย ตั้งแต่ฉันเริ่มเป็นสาว Valley Girls (2009)
They will probably have some record of this unsub as an adolescent.พวกเขาน่าจะมีบันทึกเกี่ยวกับ ผู้ต้องสงสัยรายนี้ ขณะที่ยังเป็นเด็ก The Performer (2009)
The books you read in class always have some strong connection with whatever angsty adolescent drama is going on.หนังสือที่คุณเรียนในห้อง จะต้องมีความเชื่อมโยงที่แน่ชัดเสมอ... ... กับโศกนาฏกรรมบีบคั้นหัวใจ ดราม่าของวัยรุ่นดำเนินไป Easy A (2010)
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ Easy A (2010)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
Eruption of the third molar indicates adolescent.การขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม บอกว่าอยู่ในวัยรุ่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
This is just a little adolescent angst. If he gets through it, he'll see the light.นี่เป็นเพีงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ถ้าเขาผ่านมันมาได้ เขาก็จะเจอทางออกเองแหละ Confessions (2010)
It's a self-indulgent, adolescent mess.มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ความยุ่งเหยิงในช่วงชีวิตวัยรุ่น Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Like your adolescent fearเช่นความกลัวสมัยวัยรุ่นของคุณ Pascal's Triangle Revisited (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adolescentAdolescents often quarrel with their parents.
adolescentEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
adolescentI can not understand the psychology of adolescents.
adolescentI can't understand the psychology of adolescents.
adolescentIt is said that adolescent friendships do not often last.
adolescentThe audience were mostly adolescents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
แรกรุ่น[N] adolescent, See also: budding youth, Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ, Example: สิทธิ์ได้เข้าร่วมวงสนทนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรกรุ่น
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยสาว[N] young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว[ADJ] young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
หนุ่ม[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, juvenile, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: นักสะสมผู้นี้เริ่มต้นเก็บรวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม, Thai definition: เรียกชายที่ยังไม่แก่ตามวัย
รุ่น[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, budding, juvenile, immature, Example: กลิ่นแก้มสาวรุ่น หอมยวนใจหนุ่มยิ่งนัก, Thai definition: เพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาว, เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
กระเตะา[n.] (kratǿ) EN: adolescent   FR: jeune [m] ; adolescent [m]
หนุ่ม [n.] (num) EN: young man ; lad   FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
หนุ่ม [adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish   FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOLESCENT    AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N T
ADOLESCENT    AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N T
ADOLESCENTS    AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N T S
ADOLESCENTS    AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adolescent    (n) (a2 d @ l e1 s n t)
adolescents    (n) (a2 d @ l e1 s n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pubertätsphase {f}adolescent phase [Add to Longdo]
jugendliche Liebe {f}adolescent love [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小娘[こむすめ, komusume] (n) young girl; lass; adolescent female [Add to Longdo]
青春[せいしゅん, seishun] (n,adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adolescent \Ad`o*les"cent\ ([a^]d`[-o]*l[e^]s"sent), a. [L.
   adolescens, p. pr. of adolescere to grow up to; ad + the
   inchoative olescere to grow: cf. F. adolescent. See {Adult}.]
   Growing; advancing from childhood to maturity.
   [1913 Webster]
 
      Schools, unless discipline were doubly strong,
      Detain their adolescent charge too long. --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adolescent \Ad`o*les"cent\, n.
   A youth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adolescent
   adj 1: relating to or peculiar to or suggestive of an
       adolescent; "adolescent problems"
   2: being of the age 13 through 19; "teenage mothers"; "the teen
     years" [syn: {adolescent}, {teen}, {teenage}, {teenaged}]
   3: displaying or suggesting a lack of maturity; "adolescent
     insecurity"; "jejune responses to our problems"; "their
     behavior was juvenile"; "puerile jokes" [syn: {adolescent},
     {jejune}, {juvenile}, {puerile}]
   4: in the state of development between puberty and maturity;
     "adolescent boys and girls"
   n 1: a juvenile between the onset of puberty and maturity [syn:
      {adolescent}, {stripling}, {teenager}, {teen}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 adolescent [adɔlɛs]
   adolescent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top