Search result for

adamants

(83 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adamants-, *adamants*, adamant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adamants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adamants*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant[N] หินในตำนานที่มีความแข็งมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamant(แอด'- ,แอดดะ

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง Peekaboo (2009)
It's called Adamantium.มันเรียกว่า "อะดาแมนเทียม" X-Men Origins: Wolverine (2009)
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X's skeleton.เรากำลังจะเริ่มเชื่อม - สารอดาแมนเทียมกับโครงสร้างของอาวุธหมายเลข 10 X-Men Origins: Wolverine (2009)
Adamantium reservoir is depleted.สารอะดาแมนเทียมหมดแล้ว X-Men Origins: Wolverine (2009)
The only thing that'll take him down is an Adamantium bullet.สิ่งเดียวที่จะกำจัดเค้าได้ คือกระสุนอดาแมนเทียม X-Men Origins: Wolverine (2009)
They killed her so I'd let them put Adamantium in me.พวกเค้าฆ่าเธอ ดังนั้นฉันเลยปล่อยให้มัน เอาสารอะดาแมนเทียมเข้ามาในตัวฉัน X-Men Origins: Wolverine (2009)
- Then give me the Adamantium!-งั้นเอาอะดาแมนเทียมมาให้ฉัน X-Men Origins: Wolverine (2009)
Adamantium bullets.กระสุนอะดาแมนเทียม X-Men Origins: Wolverine (2009)
I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years,ผมก็อยู่ด้วยตอนที่นายสตาร์ค ยึนยันอย่าง อหังการว่า ชุดแบบเขาไม่มีทางมีที่อื่่น ไม่มีใครสามารถสร้างได้ Iron Man 2 (2010)
You skipped something. Why were you so adamant when you started talking about d.ทำไมนายยืนกรานนัก ตอนที่พูดถึง Blowback (2010)
I asked, why were you so adamant?ผมถามว่าทำไมนาย ยืนกรานข้อมูลนัก? Blowback (2010)
Sam was adamant about leaving you out. So we did.แซมยืนกรานว่าควรปล่อยนายไว้แบบนั้น เราเลยทำ Exile on Main St. (2010)
But he was always so adamant.ปรกติแล้ว พ่อยืนกรานมาโดยตลอด Vatos (2010)
Do you think they gave wolverine an Adamantium prostate?นายว่าเขาสร้างต่อมลูกหมาก ที่แข็งดั่งหินให้วูลฟ์เวอรีนรึเปล่า The Boyfriend Complexity (2010)
Eyewitnesses remain adamant that the object was some sort of aircraft, but officials with the Department of Defense insist it was simply a meteor large enough to be visible during daylight.พยานยังคงยืนยัน ว่ามีวัตถุคล้ายเครื่องบิน แต่ทางการ ยังยืนยันว่าเป็นดาวตก มีขนาดใหญ่พอที่จะเห็นได้ ในเวลากลางวัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
But they adamantly denied that any prosecution was in any...แต่เขาปฏิเสธหนักแน่นว่า \ ไม่มีการฟ้องร้องใดๆที่... Unforgiven (2011)
You seemed so adamant--คุณดูตั้งใจจัง It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
She was adamant that he left the apartment this morning with a briefcase in hand.เธอเป็นคนยืนกรานว่าเขาออกจากอพาร์ทเม้นเช้าวันนี้ พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารในมือ Head Case (2011)
Oh, they had awful fights about it, but Lester was adamant.โอ พวกเขาทะเลาะกันยกใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ว่าเลสเตอร์ยืนกราน Head Case (2011)
Well, the way I remember it, you were adamant about altering the prenuptial agreement, but I never received any changes, so I figured--อ่า จากที่ผมจำได้ คุณยืนกรานที่จะเปลี่ยนข้อตกลง ก่อนการสมรส แต่ ผมยังไม่ได้รับทำคดี แล้วผมคิดไปว่า... If You Ever Want a French Lesson... (2011)
I tried to take you home, but you became very adamant about me not seeing it.ผมพยายามส่งคุณกลับบ้าน แต่คุณยืนกราน ไม่บอกผมว่าอยู่ที่ไหน The Wake-Up Bomb (2011)
The President is adamant that we do not retaliate.เรามีกำลังสนับสนุนทางทหารไม่เพียงพอ ท่านประธานาธิบดีไม่อนุมัติแผนนี้ Episode #1.1 (2011)
His sister was adamant that he was done with that life.น้องสาวเขายืนกรานว่า เขาจบชีวิตแบบนั้นไปแล้ว Black Cherry (2012)
Stockpiling adamantium at his lab in the North... secretly trying to prolong his life.สะสมอะดาแมนเที่ยม ในห้องทดลองทางเหนือ พยายามยื้อชีวิตอย่างลับๆ The Wolverine (2013)
He is made of adamantium, just like you.just like you. The Wolverine (2013)
I just got to say, Mr. Rosenfeld, that Lady Edith was very adamant that you were top-notch.ฉันอยากบอกว่า คุณโรเซนเฟลด์ที่เลดี้อีดิธเป็น.. ผู้มีอำนาจมาก American Hustle (2013)
She was adamant about it.แต่เธอยืนยันอย่างนั้น Brothers Hotchner (2013)
The Kol I remember was adamantly against hell on earth.จำได้ว่านายเคยยืนกรานต่อต้านนรกบนดิน Graduation (2013)
Actually, he was very adamant.เขาก็ยังยืนกรานนะ Kiss of the Muse (2013)
Corporate was adamant. We keep running.องค์กรก็ยังยืนกราน เรายังคงทำงาน Transformers: Age of Extinction (2014)
You know he's so adamant about it.คุณก็รู้ว่าเขาแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Free to Play (2014)
I'm so adamant about only going on expeditions... with people that I know and that I trust.ผมมีหลักการว่าจะร่วมไต่เขา กับคนที่ผมรู้จักและไว้ใจเท่านั้น Meru (2015)
And Renan was... pretty adamant about going.เรแนนเด็ดเดี่ยวมากที่จะไปด้วย Meru (2015)
Uh, he was pretty adamant.เขาค่อนข้างใจแข็งนะนั่น Checking In (2015)
Adamantium.อะดาแมนเทียม Logan (2017)
It's made out of Adamantium.มันทำจากอะดาแมนเทียม Logan (2017)
This is Nenya, the Ring of Adamant.นี่คือ เนนย่า แหวนแห่งอาดาเมนท์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was firm, it was adamant, it was resolved.มันคือความมั่นคง, มันคือการยึดมั่น ,มันคือการลงนาม. National Treasure (2004)
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี Crash (2004)
Don't worry, Radamanthys.ไม่ต้องห่วง ราดาเมนติส Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Radamanthys!ราดามันติส! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Seiya, finish Radamanthys off, else we'll all have to die.เซย่า จัดการราดามันติสซะ ไม่งั้นเราจะตายกันหมด Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Destroy Radamanthys and find Hades!จัดการราดามันติสและตามฮาเดสไปซะ! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Radamanthys!ราดามันติส! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Radamanthys, stop this now!หยุดเดี๋ยวนี้ ราดามันติส! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
You fight on, even though I have forbidden it! Radamanthys!เจ้ายังคิดจะสู้โดยที่ข้าห้ามเหรอ ราดามันติส Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Radamanthys!ราดามันติส! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
I know the smell of your adamantium from a mile away.- ฉันมาหาจีน - คิดว่าเธออยู่ที่นี่อย่างไม่เต็มใจหรอ X-Men: The Last Stand (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamantBill was adamant that she should obey him.
adamantHe was so adamant in his refusal.
adamantI am adamant that he undertake it.
adamantI'm adamant that you should go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMANT    AE1 D AH0 M AH0 N T
ADAMANTLY    AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamant    (n) (a1 d @ m @ n t)
adamants    (n) (a1 d @ m @ n t s)
adamantly    (n) (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine    (j) (a2 d @ m a1 n t ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diamanthart; steinhart {adj}adamantine [Add to Longdo]
resolut {adj}adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich; unnachgiebig; hartnäckig; felsenfest; eisern {adj}adamant; adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich {adv}adamantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top