Search result for

actres

(60 entries)
(1.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actres-, *actres*, actre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actress[N] นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This year, the smart money's on Rachel Marron for best actress.ปีนี้ราเชล มาร์รอนเต็งหาม ผู้แสดงนำหญิง The Bodyguard (1992)
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง The Bodyguard (1992)
She'll be so pleased. You're her favorite actress. We've seen all your movies.ลูกคลั่งไคล้คุณมาก ดูหนังคุณทุกเรื่อง The Bodyguard (1992)
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้ The Bodyguard (1992)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
Fucking actresses!เนี่ยนะดารา The Bodyguard (1992)
Rachel, if you want to be in your seat for Best Actress, you have to go now.โทษทีนะ ถ้าคุณจะไปประกาศ ดีเด่นฝ่ายหญิง ก็รีบไปได้แล้ว The Bodyguard (1992)
Two minutes to Best Actress.2 นาที ถึงคิวดีเด่นฝ่ายหญิง The Bodyguard (1992)
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
However people meet people. She used to be a actress.แต่คนพบปะผู้คน เธอเคยเป็นนักแสดง Pulp Fiction (1994)
She's a great actress.นางเป็นนักแสดงที่ดี Wild Reeds (1994)
You're a very good actress. The best yet, in fact.เธอเป็นนักแสดงที่เก่งมาก ความจริง ยังไม่ดีที่สุด Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actresAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actresAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
actresBesides being an actress she was a famous painter.
actresHe made the actress his wife.
actresHe married an actress.
actresHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
actresHer wish is to be an actress.
actresHe said he knew the famous actress, which was a lie.
actresI once saw the actress at a distance.
actresI spoke to the actress herself.
actresI think that actress is one of the most beautiful women on earth.
actresI think your favourite actress is in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แสดงฝ่ายหญิง[N] actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ตัวนาง[N] heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวนาง[N] heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
นางละคร[N] actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
นาฏ[N] actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count unit: นาง, คน, Thai definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักแสดงหญิง[N] actress, Example: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress   
ดาราหญิง[n. exp.] (dārāying) EN: actress   FR: actrice [f] ; comédienne [f]
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
นักแสดง[n.] (naksadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer   FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[n. exp.] (naksadaēng ying) EN: actress   FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[n.] (nāng ēk) EN: heroin ; star ; leading actress   FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f]
นางละคร[n.] (nāng-lakhøn) EN: actress   FR: actrice de théâtre [f]
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman   
แสดงนำ[v.] (sadaēng-nam) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress   FR: jouer le rôle principal

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTRESS    AE1 K T R AH0 S
ACTRESS'S    AE1 K T R AH0 S AH0 Z
ACTRESSES    AE1 K T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actress    (n) (a1 k t r i s)
actresses    (n) (a1 k t r i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress [Add to Longdo]
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer [Add to Longdo]
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords [Add to Longdo]
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater [Add to Longdo]
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P) [Add to Longdo]
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top