Search result for

acoustic

(84 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acoustic-, *acoustic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustic[N] เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
acoustic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
acoustic[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
acoustic[ADJ] ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง
acoustics[N] วิชาว่าด้วยเสียง
acoustics[N] สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acousticทางเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic agnosia; agnosia, auditoryภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic aphasia; aphasia, auditory; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic basementฐานคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustic boardแผ่นซับเสียง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic delay lineสายหน่วงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic duct; antrum auris; duct, auditory๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic log; sonic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustic memory; acoustic storeหน่วยความจำเชิงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic doppler velocimeteracoustic doppler velocimeter, เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]
Acoustic Fanเครื่องมือป้องกันเสียงเข้าหูรูปพัด [การแพทย์]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Acoustic Hornลำโพงขยายเสียงพูด [การแพทย์]
Acoustic localizationแหล่งกำเหนิดเสียง [TU Subject Heading]
Acoustic Meatus, Externalช่องหู [การแพทย์]
Acoustic Nerveประสาทอะคูสติก, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด, ประสาทที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8 [การแพทย์]
Acoustic Nerve Diseasesประสาทอะคูสติก, โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's much better acoustically. Thanks.เออตรงนี้เสียงดีกว่า ขอบใจ Nowhere Boy (2009)
Dolphins are acoustic creatures.เพื่อที่จะเข้าใจว่า ทำไมการกักขังถึงใช้ไม่ได้ผล The Cove (2009)
Yeah, well, the acoustics are horrible in the car. Put your seat belt back on.เครื่องเสียงในรถมันแย่มาก คาดเข็มขัดด้่วย Ballad (2009)
Better acoustics for your throat singing? It's actually not bad.เสียงก้องในนี้ เหมาะเล่นลูกคอมากกว่าเหรอ ที่จริง ไม่เลวนะ The Large Hadron Collision (2010)
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ Asian Population Studies (2011)
Oh man, the acoustics are shit in here.ให้ตายซิ เสียงก้องมากเลยในนี้ นี่อะไรเนี่ย ? Grave Encounters (2011)
But the first thing I thought when I heard those guys in the urinals was good acoustics.แต่อย่างแรกที่เราได้ยินเสียงพวกที่ ทำให้ฉี่พุ่งอะ... ...ร้องเสียประสานดีม๊ากมาก A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
The acoustics in here are beautiful.เสียงในนี้เพราะใช้ได้เลยแหะ Out of the Chute (2011)
Something about the acoustics of the linoleum or something. I wish I could make things better for you, I...บนเสื่อน้ำมันนุ่มๆหรืออะไรก็ได้ ผมหวังว่าจะ ช่วยคุณได้ Asian F (2011)
See, I prefer his acoustic stuff.ผมชอบแบบอะคูสติกมากกว่า She Knows (2012)
The acoustics are perfect and there are no corners.มีเสียงสะท้อนที่เพอร์เฟ็กต์ และไม่มีมุมห้อง The New Rachel (2012)
He just played "C'est La Vie" in acoustic guitar. But he wasn't as good as I am.ที่จบไปคือเพลง"C'est La Vie" เวอร์ชั่นอะคูสติก แต่ฝีมือเขายังสู้ผมไม่ได้หรอกนะครับ Episode #1.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acousticIf you've got time to play around on an acoustic guitar, practice your bass!
acousticSound absorbing material is called acoustic material.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตสวนศาสตร์[n.] (jittasawanasāt) EN: psychoacoustics   
เครื่องเสียง[n.] (khreūangsīeng) EN: stereo ; electroacoustic   
สวนศาสตร์[n.] (sawanasāt) EN: acoustics   FR: acoustique [m]
สมบัติทางเสียง[n. exp.] (sombat thāng thāng sīeng) EN: acoustic properties   
ทางเสียง[adj.] (thāng sīeng) EN: acoustic   FR: acoustique ; sonore

CMU English Pronouncing Dictionary
ACOUSTIC    AH0 K UW1 S T IH0 K
ACOUSTICS    AH0 K UW1 S T IH0 K S
ACOUSTICAL    AH0 K UW1 S T IH0 K AH0 L
ACOUSTICALLY    AH0 K UW1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acoustic    (n) (@1 k uu1 s t i k)
acoustics    (n) (@1 k uu1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Akustikkoppler {m}acoustic coupler [Add to Longdo]
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure [Add to Longdo]
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level [Add to Longdo]
akustische Steuerung {f}acoustic variable control [Add to Longdo]
akustische Verzögerungacoustic delay [Add to Longdo]
akustische Verzögerungsstrecke {f}acoustic delay line [Add to Longdo]
akustischer Speicheracoustic memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコースティック(P);アクースティック[, ako-suteikku (P); aku-suteikku] (n,adj-na) acoustic; (P) [Add to Longdo]
アコースティックエミッション[, ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission [Add to Longdo]
アコースティックギター[, ako-suteikkugita-] (n) (See アコギ) acoustic guitar [Add to Longdo]
アコースティックサウンド[, ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound [Add to Longdo]
アコギ[, akogi] (n) (abbr) (See アコースティックギター) acoustic guitar [Add to Longdo]
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar [Add to Longdo]
音圧[おんあつ, on'atsu] (n) sound pressure; acoustic pressure [Add to Longdo]
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
音響[おんきょう, onkyou] (n,adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P) [Add to Longdo]
音響インピーダンス[おんきょうインピーダンス, onkyou inpi-dansu] (n) acoustic impedance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弦贝斯[xián bèi sī, ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] acoustic bass (guitar) [Add to Longdo]
声学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] acoustics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acoustic \A*cous"tic\, n.
   A medicine or agent to assist hearing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acoustic \A*cous"tic\ (#; 277), a. [F. acoustique, Gr. ?
   relating to hearing, fr. ? to hear.]
   Pertaining to the sense of hearing, the organs of hearing, or
   the science of sounds; auditory.
   [1913 Webster]
 
   {Acoustic duct}, the auditory duct, or external passage of
    the ear.
 
   {Acoustic telegraph}, a telegraph making audible signals; a
    telephone.
 
   {Acoustic vessels}, brazen tubes or vessels, shaped like a
    bell, used in ancient theaters to propel the voices of the
    actors, so as to render them audible to a great distance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acoustic
   adj 1: of or relating to the science of acoustics; "acoustic
       properties of a hall" [syn: {acoustic}, {acoustical}]
   n 1: a remedy for hearing loss or deafness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top