Search result for

abusively

(92 entries)
(0.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abusively-, *abusively*, abusive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abusively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abusively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย
abusive[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง
abusive[ADJ] ซึ่งหมิ่นประมาท, See also: ซึ่งดูถูก, Syn. offensive, sharp-tongued

English-Thai: Nontri Dictionary
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive menบุรุษเลว [TU Subject Heading]
Abusive mothersมารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just tell him not to be abusive.เพียงแค่บอกเขาไม่ได้ที่จะไม่เหมาะสม Pulp Fiction (1994)
He was an abusive, alcoholic misogynist who squandered half his life... hanging around Picasso trying to nail his leftovers.เขาเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรง ติดเหล้า รังเกียจผู้หญิง วันๆเอาแต่เกาะปิกัสโส รอฟันของเหลือ 10 Things I Hate About You (1999)
She's uncooperative, abusive, confrontational--เธอไม่ร่วมมือ หยาบคาย ชอบหักหาญ Bicentennial Man (1999)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
Absent or abusive father, trouble with the opposite sex, chronic low self-esteem-วัยเด็กที่ขาดพ่อหรือถูกพ่อทำร้าย/Nการมีปัญหากับเพศตรงกันข้าม ขาดความเคารพตนเองต่อเนื่องยาวนาน/N M.O คงมีไดนามิก Compulsion (2005)
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Finally! And I'm not gonna throw it away to bail out my abusive ex-husband!ในที่สุด และฉันจะไม่ขว้างมันทิ้ง เพื่อช่วยอดีตสามีที่ทารุณฉันหรอก It's Alive! (2007)
We looked into his background. It turns out his father was a butcher and abusiveเราดูประวัติเขา ปรากฎว่า พ่อเขาเป็นพ่อค้าเนื้อ Resistance Is Futile (2007)
Oh, let's not get abusive, now, sweetheart.โฮ้ มันไม่รุ่นแรงไปหรือ เอาละ Return to House on Haunted Hill (2007)
Another story about my abusive father,เรื่องพ่อที่ทำร้ายฉันอีกก็ได้ The Damage a Man Can Do (2008)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
How do you know the d wasn't the abusive oneคุณรู้ได้ยังไงว่าพ่อไม่ใช่เป็นคนทำ Paradise (2008)
Abusive ex-boyfriend.แฟนเก่าที่แย่ๆ Resurrection (2008)
And after all that,you put this woman on trial for rescuing her mother from an abusive husband.แต่คุณกำลังจะจับเขายัดกรงขัง ข้อหาช่วยแม่จากสามีขี้เมาเหรอ Eggtown (2008)
It's a classic profile. He grows up with An abusive stepfather,เขาถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่เป็นผู้นำ ที่เป็นกระจกสะท้อนของบุคลิกแบบนั้น Conflicted (2009)
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น Harry Brown (2009)
But when kate was tried For the murder Of her abusive father... the defense calls Dr. Jack shephardแต่เมื่อเคทถูกกล่าวหาคดีฆาตรกรรมพ่อของตัวเอง ทนายฝ่ายจำเลยได้ติดต่อ ดร.เชพเพริร์ต เพื่อเป็นพยานยืนยัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Lost Boys (2009)
You had the courage, the temerity, the cojones to stand up to a broken, abusive system.คุณต่างหากที่มีความกล้า, เชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ ที่ยืนเคียงข้างคนที่ต่ำกว่า ในสังคมที่ถูกดูถูก Bone Voyage (2009)
Was he running from an abusive home or an abduction?เป็นไปได้มั๊ย ที่เขาวิ่งหนีจาก อันตรายจากที่บ้าน หรือการลักพาตัว? Haunted (2009)
She sent foul-mouthed and abusive words to heaven...เธอส่งคำหยาบคาย คำไม่เหมาะสมไปสวรรค์เหรอ Postman to Heaven (2009)
He was abusive.แต่พอถึงเวลาที่ฉันทำอะไรสักอย่างลงไป Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The word she used was "abusive."คำที่เธอใช้คือ "การถูกเหยียดหยาม" Pilot (2010)
Hey,he wrote that I got white knight syndrome,because of my physically,abusive,alcoholic father.นี่ เขาเขียนว่าผมเป็น\ โรคแบบอัศวินม้าขาวน่ะ เพราะพ่อผมติดเหล้าและชอบทุบตี The Parts in the Sum of the Whole (2010)
He comes from an abusive home. We have to accept he has some... baggage.ต้องยอดรับว่าเขาค่อนข้างจะมี... A Little Night Music (2010)
Owen was left victim to the abusive hand of his father.โอเว่นถูกทิ้งไว้เป็นเหยื่อ การถูกทำร้ายโดยพ่อของเขา Exit Wounds (2010)
If he is, it's an abusive one.หากเขามี คงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง Rite of Passage (2010)
Aren't you being abusive?เธอไม่คิดว่ามันไม่ถูกหรอ Episode #1.6 (2010)
Because... he's cruel and abusive.เพราะ... . เขาโหดร้ายและเป็นอันตราย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
My husband is verbally abusive, and I have been drinking since noon.สามีฉันพูดจาถากถางฉัน เรื่องฉันหัวราน้ำตั้งแต่เที่ยงวัน Original Song (2011)
I think we're looking at an abusive father.ผมว่าเราจะต้องมองหา พ่อที่ชอบทำร้ายร่างกายแล้ว Corazon (2011)
You knew she was in an abusive relationship.คุณก็รู้ว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่อันตราย Today I Do (2011)
The bit about his abusive father is probably all made up.เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมเล็กๆน้อยๆของพ่อเขา เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้น Fall from Grace (2011)
She could be in an abusive relationship and today's the day she had enough.เธออาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรง และวันนี้เธอถึงจุดขีดสุดแล้ว Hanley Waters (2011)
It's possible the unsub was in an abusive relationship that contributed to her breakdown, Garcia.เป็นไปได้ว่าคนร้าย มีความสัมพันธ์ที่ถูกทำร้าย ที่ทำให้เธอสติแตก การ์เซีย Hanley Waters (2011)
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที Big Sea (2011)
He grew up in an abusive home, which kept him from forming the normal social bonds in high school.เขาโตขึ้นมาในบ้านที่ มีแต่ความรุนแรง ทำให้เขาไม่มีความสัมพันธ์ ทางสังคมที่โรงเรียน Painless (2011)
Then you assume his father was abusive?งั๊นคุณจะบอกว่า พ่อเขาชอบทารุณลูกเหรอ Self Fulfilling Prophecy (2011)
He's created a dysfunctional and abusive environment in which children like Bailey Shelton and others are repeatedly abused.เขาสร้างการปกครองแบบผิดปกติ และระบบการทารุณ ทำให้เด็กแต่ละคน อย่างเบลี่ย์ เชลตั้นและคนอื่นๆ ถูกทารุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า Self Fulfilling Prophecy (2011)
According to the kids, you were typical abusive belligerent self, only more so.ตามที่เด็กๆพูด คุณเป็นพวกชอบดูถูก แถมยังใช้ความรุนแรง นอกจากนั้น Big Brother (2012)
You were supposed to pick a song that gave women the self-esteem and courage to get the hell out of an abusive situation.พวกเธอนี่บ้าแล้ว พวกเธอต้องเลือกเพลง ที่ให้ผู้หญิงรักตัวเองและกล้าหาญ Choke (2012)
Do you become abusive?คุณจะทำตัวไม่เหมาะสมหรือไม่? Break Point (2012)
- You got angry, you flew off the handle, and you became abusive.คุณทำเกินเหตุ และไม่เหมาะสม Break Point (2012)
Chances are she was abusive and convinced him that whatever words he had were worthless.โอกาสก็คือเธออาจจะทารุณและโน้มน้าวเขา ว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไร มันก็ไร้ค่า The Silencer (2012)
His father was abusive, so her parents took him in his senior year of high school.ถูกพ่อทำร้าย พ่อแม่เธอรับมาอยู่ด้วย ปีสุดท้าย ช่วงไฮสคูล Pilot (2012)
Was passed along from one horrible and abusive foster home to another, like they were doing me a big favor.ต้องไปอยู่บ้านสงเคราะห์ ที่ร้ายกาจทารุณบ้านแล้วบ้านเล่า ยังกับพวกนั้นทำดีกับฉันนักนี่ Ha'alele (2012)
But I helped her through an abusive domestic situation.แต่ฉันช่วยเธอเรื่องที่เธอ ถูกทารุณในครอบครัว Beirut Is Back (2012)
Maybe an abusive parent or sibling.อาจถูกทำร้ายโดยพ่อแม่ หรือพี่น้อง Basic Instinct (2012)
We have three working theories. One, abusive dad.เรามี 3 ทฤษฎี อันแรก พ่อที่ชอบทุบตี Basic Instinct (2012)
But with others, he'd be verbally abusive for no reason.กับลูกค้าบางราย\\แต่กับคนอื่น เขาใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่มีเหตุผลเอาเลย Magnificent Light (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abusiveI had never received such an abusive letter before.
abusiveThey used abusive language to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากหมา[ADJ] abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย
ปากเสีย[V] be abusive, See also: be reproaching, Example: หญิงสาวนึกโมโหตัวเองที่ปากเสีย ทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มอยู่เปลี่ยนไปทันที, Thai definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาหยาบคาย[n. exp.] (phāsā yāpkhāi) EN: abusive language   
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant   FR: grossier ; vulgaire
อย่างผิด ๆ[adv.] (yāng phit-phit) FR: abusivement ; injustement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSIVE    AH0 B Y UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abusive    (j) (@1 b y uu1 s i v)
abusively    (a) (@1 b y uu1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen {pl}abusive language [Add to Longdo]
Missbrauch {m}abusiveness [Add to Longdo]
Scheltwort {n}abusive word [Add to Longdo]
ausfällig werdento get abusive; to become abusive [Add to Longdo]
beleidigend {adj}abusive [Add to Longdo]
beleidigend {adv}abusively [Add to Longdo]
schimpflichabusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language [Add to Longdo]
悪態[あくたい, akutai] (n) abusive language [Add to Longdo]
口汚い;口汚ない[くちぎたない, kuchigitanai] (adj-i) foul-mouthed; abusive [Add to Longdo]
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]
憎まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] (n) abusive language [Add to Longdo]
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] (n,adj-no) wicked tongue; abusive language; (P) [Add to Longdo]
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody [Add to Longdo]
弊風[へいふう, heifuu] (n) evil or corrupt or abusive practice (practise) [Add to Longdo]
妄言;暴言[ぼうげん;もうげん(妄言), bougen ; mougen ( mougen )] (n) reckless remark; rash remark; abusive language; thoughtless words [Add to Longdo]
妄評[ぼうひょう;もうひょう, bouhyou ; mouhyou] (n) unfair criticism; abusive remarks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abusively \A*bu"sive*ly\, adv.
   In an abusive manner; rudely; with abusive language.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abusively
   adv 1: in an abusive manner; "he behaved abusively toward his
       children"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top