Search result for

abuses

(23 entries)
(0.8866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abuses-, *abuses*, abuse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as I live if she abuses power on the studentsตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเธอใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน GTO (1999)
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช, National Treasure (2004)
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน Like Stars on Earth (2007)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Birt took Vietnam, Bob took Foreign and Domestic Policy, and I got Watergate and the abuses of power.เบิร์ทดูเรื่องเวียตนาม บ๊อบดูเรื่องนโยบายต่างประเทศและภายใน ส่วนผมเรื่องวอเตอร์เกท และการใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
Huston Plan. Wiretapping and alleged abuses of power.แผนการฮุสตัน การอัดเทปและ แอบใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
Human rights groups are keeping a watchful eye, as many suspect abuses might occur.กลุ่มสิทธิมนุษยชนกำลังจับตามองเต็มที่ ,ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาก็อาจจะเกิดขึ้น District 9 (2009)
It's been shut down for about 20 years now, and there was some controversy in the late '80s... abuses.มีการโต้เถียงกัน อย่างรุนแรงปลายปี 80 Goodbye Yellow Brick Road (2010)
First and foremost were his human rights abuses.ข้อแรกและสำคัญที่สุด ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขา Hermanos (2011)
The law is needed to prevent the abuses that have been perpetrated by sorcerers.กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เคยกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยพ่อมด The Secret Sharer (2011)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Are we saying that it's okay to go back to somebody that abuses you?และเรากำลังพูดว่ามันโอเค เพื่อกลับไปหาคนที่ทิ้งนายเหรอ ? Guilty Pleasures (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abusesHe abuses his authority.
abusesThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
abusesWipe out abuses; clear society of its evils.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากร้าย[v.] (pāk rāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech   FR: être mauvaise langue

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSES    AH0 B Y UW1 S AH0 Z
ABUSES    AH0 B Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abuses    (n) (@1 b y uu1 s i z)
abuses    (v) (@1 b y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し被せ褶曲;押しかぶせ褶曲[おしかぶせしゅうきょく, oshikabuseshuukyoku] (n) overthrust fold [Add to Longdo]
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
時代の弊[じだいのへい, jidainohei] (n) abuses of the times [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top