หรือคุณหมายถึง abuse of proceß?
Search result for

abuse of process

(5 entries)
(2.7156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abuse of process-, *abuse of process*, abuse of proces
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abuse of process มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abuse of process*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abuse of processการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn krabūankān dōi michøp) EN: abuse of process   FR: abus de procédure [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozessmissbrauch {m}abuse of process [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top