Search result for

abduct

(74 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abduct-, *abduct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduct[VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
abduction[N] การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการลักพาตัว [ดู kidnapping] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduction๑. การลักพาตัว๒. การชักพาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abduction of womanการชักพาหญิงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย์]
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Abductionบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ [การแพทย์]
Abduction Forceแรงกาง [การแพทย์]
Abduction of Scapulaการห่อไหล่ [การแพทย์]
Abduction Testการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วชี้ข้างเดียวกันกดบนปลายหัว [การแพทย์]
Abduction, Fullกลอกตาออกนอกสุด [การแพทย์]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abductor Digital Quintlกล้ามเนื้อกางนิ้วก้อย [การแพทย์]
Abductor Groupกล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've all been abducted.ถ้าเป็นละครหลังข่าวก็คงไม่แคล้วหนีตามกันไป... Committed (2008)
The art of abduction is surprisingly difficult.ไว้กับเด็กส่งเอกสารมารยาททรามหรอก. ตามให้ทันหล่ะ Committed (2008)
He abducted people. he abducted me.เค้าลักพาตัวคน เค้าลักพาตัวชั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who would want to abduct the body of a dead man?ใครกันนะ ที่ต้องการลักศพคนตาย Babylon A.D. (2008)
-Barnes, POTUS has been abducted.-บาร์นส์,โพทัส ถูกลักพาตัวไป Vantage Point (2008)
...Rachel were being abducted I was sitting in Gordon's cage.-เรเชล กำลังถูกลักพาตัวน่ะ ..ฉันกำลังนั่งอยู่ในคุกของกอร์ดอนนะ The Dark Knight (2008)
Our beloved Caspian was abducted by Narnians.พระราชาที่รักของเรา เจ้าชายแคสเปียนถูกลักพาตัวไป โดยพวกนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Very likely his abductor thought it appropriate;บางที คนที่ลักพาเขาไป อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี Changeling (2008)
Vesper's boyfriend, Yusef Kabira, the one who was abducted in Morocco the one she was trying to saveฉันไม่ปลื้มเลยตอนที่ ยูเซฟ คาเวียร์ร่า โดนจับตัวไปในโมร็อคโค เธอเลยพยายามช่วยเค้า Quantum of Solace (2008)
Has anybody contacted you about people with abilities being attacked or abducted?มีใครบอกคุณมั๊ยว่า คนที่มีพลังพิเศษ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Dad was a little busy... abducting innocent people.พ่อเขาค่อนข้างยุ่ง... ลักพาตัวคนบริสุทธิ์ Chapter Three 'Building 26' (2009)
In henry's abduction, which, of course, confirmsในการลักพาตัวเฮนรี่ และนี่จะเป็นการ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abductI was abducted by aliens.
abductToday's topic is "the problem of Japanese people abducted by North Korea".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักพาตัว[V] kidnap, See also: abduct, hold to ransom, snatch, seize, Example: ผู้นำฝ่ายค้านถูกลักพาตัวจากญี่ปุ่นมากักขังในประเทศบ้านเกิดเมืองนอน, Thai definition: ขโมยบุคคลไป
ลักตัว[V] kidnap, See also: abduct, snatch, Syn. ลักพา, ลักพาตัว, Example: คนร้ายลักตัวลูกสาวเศรษฐีชื่อดังหวังเรียกค่าไถ่นับล้าน
ฉุด[V] abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ฉุดคร่า[V] abduct, See also: carry off by force, Example: เขาตื่นตระหนกราวกับเจอมัจจุราชจะฉุดคร่าชีวิตของเขาไป, Thai definition: พรากไปจาก, ใช้กำลังพรากไป, ฉุดลากไปอย่างไม่ปราณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDUCT    AE0 B D AH1 K T
ABDUCTS    AE0 B D AH1 K T S
ABDUCTOR    AE0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTOR    AH0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTEE    AE0 B D AH2 K T IY1
ABDUCTED    AH0 B D AH1 K T AH0 D
ABDUCTED    AE0 B D AH1 K T AH0 D
ABDUCTEES    AE0 B D AH2 K T IY1 Z
ABDUCTING    AH0 B D AH1 K T IH0 NG
ABDUCTION    AE0 B D AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abduct    (v) (a1 b d uh1 k t)
abducts    (v) (a1 b d uh1 k t s)
abducted    (v) (a1 b d uh1 k t i d)
abducting    (v) (a1 b d uh1 k t i ng)
abduction    (n) (a1 b d uh1 k sh @ n)
abductions    (n) (a1 b d uh1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force [Add to Longdo]
拐取[かいしゅ, kaishu] (n,vs) abducting (legal term) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle [Add to Longdo]
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]
誘拐[ゆうかい, yuukai] (n,vs) abduction; kidnapping; kidnaping; (P) [Add to Longdo]
誘拐者[ゆうかいしゃ, yuukaisha] (n) abductor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱拐[yòu guǎi, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ, / ] abduct, #67,507 [Add to Longdo]
诱拐者[yòu guǎi zhě, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] abductor, #786,048 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abduct \Ab*duct"\, v. t. [imp. & p. p. {Abducted}; p. pr. & vb.
   n. {Abducting}.] [L. abductus, p. p. of abducere. See
   {Abduce}.]
   1. To take away surreptitiously by force; to carry away (a
    human being) wrongfully and usually by violence; to
    kidnap.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw away, as a limb or other part, from its ordinary
    position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abduct
   v 1: take away to an undisclosed location against their will and
      usually in order to extract a ransom; "The industrialist's
      son was kidnapped" [syn: {kidnap}, {nobble}, {abduct},
      {snatch}]
   2: pull away from the body; "this muscle abducts" [ant:
     {adduct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top