Search result for

yan

(132 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yan-, *yan*
Possible hiragana form: やん
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yang[N] หลักปรัชญาจีน (หยาง)
Yank[N] คนอเมริกัน, Syn. American
yank[VT] กระชาก, See also: ดึงอย่างแรง
yank[VI] กระชาก, See also: ดึงอย่างแรง
yankee[N] ชาวอเมริกัน
Yankee[N] คนอเมริกัน, See also: พวกแยงกี้, Syn. American, westerner
yank at[PHRV] กระชาก, See also: กระตุกอย่างแรง, Syn. pluck at, pull at, pull on
yank in[PHRV] รวบตัว, See also: จับกุม, Syn. bring in, pull in, take in
yank on[PHRV] กระตุกอย่างแรง, See also: กระชากแรง, Syn. pull at, pull on
yank up[PHRV] กระตุกขึ้นอย่างแรง, See also: ดึงขึ้นอย่างเสียงดัง, Syn. pull up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yank(แยงคฺ) vt.,vi.,n. (การ) กระชาก,ดึงอย่างแรง
yankee(แยง'คี) n. ชาวอเมริกัน
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
aryan(แอร'ระเยิน) n.,adj. ชาวอารยัน,ภาษาอาหรับ,เกี่ยวกับอารยัน., Syn. Arian
banyan(แบน'เยิน) n. ต้นไทร
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
banyan(n) ต้นมะเดื่อ,ต้นไทร
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
cyanide(n) ไซยาไนด์
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yang-ts'aiหยางไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Yan Lipao (n ) ย่านลิเภา
yangon (n ) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They yanked my brother and sister of college.พวกเขา บ่นเรื่องพี่ชาย และน้องสาวผม ต้องออกจากโรงเรียน Birthmarks (2008)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
We yanked him really hard.เรากระตุกเขาแรงมากม๊าก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Jeong-nan Kim / Yang-woo Kimคิม ชอง นาน / คิม ยาง วู Baby and I (2008)
Nah, man. They started it first. Co-producer Jong-kon Yangพวกมันเริ่มก่อน Baby and I (2008)
Just one yang, and you can live twice as long!แค่ยางเดียวเท่านั้น ชีวิตของท่านจะยืนยาวเป็นสองเท่า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Just one yang!-ยางเดียวเท่านั้น! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- One yang for twice your life span!-ยางเดียวเพื่อยืดชีวิตให้ยืนยาว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Only one yang!-ยางเดียวเท่านั้น! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yankee, go home now!เธอน่ะ กลับบ้านไป The Ramen Girl (2008)
- Them Yankees need some pitching. - Hi, Daddy.พวกแยงกี้ส์แม่งต้องการพิชฝีมือดีๆว่ะ สวัสดีค่ะ พ่อ New York, I Love You (2008)
My father once told me the Yankees hired a guru to turn their team around.พ่อฉันเล่าว่าทีมแยงกี้เคยจ้าง กูรูคนหนึ่งช่วยให้กลับมาชนะ The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yanThe Yankees are running away with the pennant race.
yanMother yanked the bedclothes off Hiroshi.
yanThe Yankees got the better of the Dodgers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชาก[V] jerk, See also: yank, pull sharply, twitch, drag, Syn. กระตุก, ดึง, ฉุด, Example: เขากระชากคอเสื้อพี่แล้วตวาดอีกหลายหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud   FR: bruyant ; sonore
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
เฟรนช์เกียนา[n. prop.] (Frēn Kīenā) EN: French Guiana   FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī nāmtān Himālai) EN: Himalayan Griffon   FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
โจ๊กสามย่าน[TM] (Jōk Sām Yān) EN: Jok Sam Yan   FR: Jok Sam Yan

CMU English Pronouncing Dictionary
YAN    Y AE1 N
YANT    Y AE1 N T
YANK    Y AE1 NG K
YANI    Y AA1 N IY0
YANO    Y AA1 N OW0
YANG    Y AE1 NG
YANTZ    Y AE1 N T S
YANDA    Y AE1 N D AH0
YANBU    Y AE1 N B UW0
YANEZ    Y AE1 N EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Yank    (n) (y a1 ng k)
yank    (v) (y a1 ng k)
Yanks    (n) (y a1 ng k s)
yanks    (v) (y a1 ng k s)
Yankee    (n) (y a1 ng k ii)
yanked    (v) (y a1 ng k t)
Yanayev    (n) (y a1 n @ y @ v)
Yankees    (n) (y a1 ng k i z)
yanking    (v) (y a1 ng k i ng)
Yankelovich    (n) (y a1 n k @ l o1 v i ch)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
屋根[やね, yane] (n) หลังคาบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yangyang [Add to Longdo]
Yanacschlüpfer {m} [ornith.]Tawny Tit-Spinetail [Add to Longdo]
Yangtsekiang; JangtsekiangYangtzekiang [Add to Longdo]
Yangon; Rangun; Rangoon (Hauptstadt von Myanmar; Burma)Yangon; Rangoon (capital of Myanmar; Birma) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うそやん[, usoyan] (exp) (osb [Add to Longdo]
きゃんきゃん;キャンキャン[, kyankyan ; kyankyan] (int) yelp; yap [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat [Add to Longdo]
やねん[, yanen] (aux) (ksb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] to look up; surname Yang [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
仰天[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, ] to face upwards; to look up to the sky [Add to Longdo]
仰屋[yǎng wū, ㄧㄤˇ , ] to lie looking at the ceiling (in despair) [Add to Longdo]
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
仰望[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, ] to look for guidance [Add to Longdo]
仰泳[yǎng yǒng, ㄧㄤˇ ㄩㄥˇ, ] backstroke [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs) [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
家主[やぬし, yanushi] Hausbesitzer [Add to Longdo]
屋根[やね, yane] Dach [Add to Longdo]
[やなぎ, yanagi] -Weide [Add to Longdo]
柳腰[やなぎごし, yanagigoshi] schmale_Huefte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 awry
 
 1. çarpık, yan, ters, yanlış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 behalf
 
 1. yan, taraf. on behalf of (birisinin) namına, adına.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hand
 
 1. el
 2. el gibi uzuv (maymun ayağı, şahin pençesi, Istakoz kıskacı)
 3. kudret, yetki, salahiyet
 4. parmak, işe karışma
 5. maharet, hüner
 6. el yazısı, imza
 7. yardım
 8. usta
 9. yetki sahibi kimse
 10. işçi, amele
 11. taraf, yan
 12. saat yelkovanı veya akrebi
 13. atın yüksekliğini öIçmeye mahsus bir öIçü (on santimetre)
 14. alkış
 15. (iskambil) el, sıra
 16. oyun
 17. hevenk
 18. tütün yaprağı demeti. hand and foot bütün isteklerini karşılamak üzere, el pençe divan. hands down parmağını kıpırdatmadan, ko laylıkla. hand glass el aynası
 19. el büyüteci . hand grenade el bombası. hand in glove with... ile çok yakın ilişkisi olan. hand in hand el ele. hand loom el tezgahı. Hands off ! Dokunma ! Elini sürme ! Bırak ! hand organ latarna. hand running (k.dili.) sıra ile, arkası kesilme(den.) hand to hand göğüs göğüse, yumruk yumruğa . handtomouth kıt kanaat geçinen
 20. ihtiyatsız, çok müsrif. Hands up ! Eller yukarı ! Davranma ! a heavy hand sertlik zulüm. all hands (den.), tekmil tayfa. an old hand at tecrübeli, usta, ehil, kurt. at first hand doğrudan doğruya, birinci elden, asıl yerin(den.) at hand yakın, yanında, el altmda . be on one's hands (görev veya sorumluluk) omuzlarında olmak
 21. elinde kalmak. by hand el ile. change hands el değiştirmek, başkasının eline geçmek. clean hands suçsuzluk, masumluk. eat out of one's hand bir kimsenin elinden yemek
 22. bir kimsenin fikirlerini kabul edip ona uymak
 23. bir kimsenin dalkavuğu olmak. force one's hand zorla yaptırmak
 24. bir kimseyi yapacağnı açığa vurmaya mecbur etmek. from hand to hand elden ele. give one's hand to bir kimse ile evlenmeyi kabul etmek. have a hand in it bir işle ilgisi olmak, bir işin içinde parmağı olmak. have one's hands full fazla meşgul olmak, zor başa çıkmak
 25. başka işe vakti olmamak. in hand elde
 26. hazırlanmakta
 27. kontrol altında, gözaltında. in one's hands uhdesinde, elinde. keep one's hand in hünerini kaybetmemek
 28. üstünde devamlı çaIışmak. Iay hands on el atmak, tecavüz etmek, yakalamak
 29. takdis etmek, kutsamak. Iend veya give a hand yardım etmek, elini uzatmak. near at hand yakınında, yanı başında. off one's hands elinden çıkmış, sorumluluğu dışında. on all hands her taraftan. on hand elde
 30. hazır, mevcut. on the one hand, on the other hand diğer taraftan. out of hand hemen, birdenbire
 31. elden çıkmış, kontrolsüz. second hand sa- niye ibresi. show one's hand niyetini açığa vurmak. take in hand girişmek, üstüne almak. throw up one's hand ümitsizce bırakmak. turn one's hand to something bir işi ele almak. upper hand üstünlük wash one's hands of sorumluluğu üzerinden atmak, sıyrılmak. with a high hand zorbalıkla, kaba güçle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rakish
 
 1. (den.) direkleri hafifçe arkaya yatık
 2. yan, yampiri, çarpık
 3. gösterişli. rakishly yana eğilmiş olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 side
 
 1. yan
 2. taraf
 3. kenar
 4. cihet
 5. etek (dağ)
 6. taraftarlar, fırka
 7. (den.) kenar, yan, yan taraf
 8. ing., (argo) yüksekten atıp tutma
 9. bilardoda bilyeye vurmak suretiyle hasıl olan dönerek gitme kuvveti
 10. yan, yanda veya yandan olan
 11. ikincil, ikinci derecede olan. side arms kılıç veya tabanca gibi yana takılan silâhlar. side by side yan yana. side effect yan tesir. side show asıl temsil veya programa ilâve olarak gösterilen oyun. side street yan sokak, tali yol. side stroke (spor) yan kulaç. side table servis masası. on the side (argo) fazladan, ayrıca, bundan başka. split one' sides gülmekten katılmak. take sides taraf tutmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sidelong
 
 1. yan, yandan
 2. meyilli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sideways , sidewise
 
 1. yan
 2. yandan, yan taraftan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sub-
 
 1. (önek) as ast
 2. alt, aşağı
 3. ikincil
 4. yan
 5. hemen hemen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 way
 
 1. yol, tarik
 2. yön, yan, taraf, cihet
 3. yer
 4. mesafe
 5. usul, tarz
 6. husus
 7. adet, itiyat, huy
 8. hal, durum, halet
 9. gidiş, ilerleme, ileri gitme
 10. çare, vasıta
 11. (huk.) irtifak hakkı, geçit hakkı
 12. (çoğ.) gemi kızağı. ways and means mali tedbirler, para temini, tahsisat bulma yolları. way back (k. dili) çok eskiden, uzun zaman önce. way in giriş, girilecek yol. way station (d. y.) ara istasyon. way train her istasyona uğrayan tren, posta treni. across the way yolun öte tarafında, karşı tarafta. a good way hayli mesafe
 13. iyi bir usul. all the way mümkün olduğu kadar
 14. başından beri. a long way off çok uzakta. be in the way engel olmak, ayak altında olmak. by the way sırası gelmişken, aklıma gelmişken. by way of yolu ile, -(den.) come one' way başına gelmek. go all the way son haddine varmak
 15. her naneyi yemek. go one' way kendi yoluna gitmek, bildiğini okumak. go out of one' way zahmete katlanmak. go the way of gibi gitmek. have a way with one ikna edici kabiliyeti olmak. in a small way küçük mikyasta, ufak ölçüde. in a bad way kötü bir durumda
 16. tehlikede
 17. çok hasta. in a way bir bakıma. make one' way ileri gitmek, başarmak, muvaffak olmak. on the way yol üstünde, yolunda, yolda. out of the way sapa, yol üstü olmayan
 18. alışılmışın dışında, yolsuz, uygunsuz, münasebetsiz
 19. zahmette
 20. yerinde olmayan, kayıp
 21. ortadan, aradan
 22. yoldan. pay one' way kendi masraflarını kendi ödemek. the right way doğru yol. under way hareket helinde, ilerlemekte, devam etmekte. Have it your way. Nasıl istersen öyle yap. Let' get this out of the way. Bunu ortadan kaldıralım. No way (A.B.D.), (argo) Çaresiz. İmkân yok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aslant
 
 1. (edat) eğri olan, yan, meyilli
 2. (edat) üzerinden meyilli olarak
 3. meyilli olarak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top