หรือคุณหมายถึง waß?
Search result for

wass

(75 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wass-, *wass*, was
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Wasser (n ) Water

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wassail[N] การดื่มอวยพร, See also: การดื่มอวยพรในงานเลี้ยง, Syn. toast
wassail[N] เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับงานเลี้ยงอวยพร
wassail[N] เพลงที่ใช้ในงานเลี้ยงอวยพร, See also: เพลงที่ใช้ในงานคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
wassail(n) เหล้าเอล,การดื่มอวยพร
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wassup, baby?เป็นไงมั่งจ๊ะ Bringing Down the House (2003)
- Wassup?- ทำไม Gridiron Gang (2006)
Wassup?อะไร Gridiron Gang (2006)
- Wassup, Ma? - Here.- ครับแม่ Gridiron Gang (2006)
Wassup? - Congratulate on the 88.- ยินดีด้วย 88 Gridiron Gang (2006)
My name is Jonah Wasswa, Minister of Health here in Uganda.ผมชื่อโจนาห์ วาสว่า รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ของอูกันดา The Last King of Scotland (2006)
Where is Jonah Wasswa? Where is he?โจน่าห์ วาสว่าไปไหน? The Last King of Scotland (2006)
I saw Jonah Wasswa there speaking to some white guy in the bar.ผมเห็นโจน่าห์ วาสว่าที่นั่น กำลังคุยกับชายผิวขาวคนหนึ่ง The Last King of Scotland (2006)
Well, then perhaps you'd be so kind... as to explain to me the whereabouts of Health Minister Wasswa.งั้น ถ้าจะกรุณา ช่วยอธิบายให้ผมฟังได้ไหม ว่ารัฐมนตรีวาสว่าอยู่ที่ไหน The Last King of Scotland (2006)
Jonah Wasswa?โจน่าห์ วาสว่าน่ะเหรอ? The Last King of Scotland (2006)
It's this business with Wasswa.เกี่ยวกับวาสว่า The Last King of Scotland (2006)
If you go now, what will they think about you and, uh, Jonah Wasswa?ถ้านายไปตอนนี้ คนจะคิดกันยังไง? แล้วเรื่องวาสว่าอีกล่ะ? The Last King of Scotland (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASS    W AH1 S
WASSEL    W AO1 S AH0 L
WASSUM    W AA1 S AH0 M
WASSER    W AO1 S ER0
WASSON    W AO1 S AH0 N
WASSOM    W AA1 S AH0 M
WASSINK    W AO1 S IH0 NG K
WASSMER    W AA1 S M ER0
WASSMAN    W AO1 S M AH0 N
WASSELL    W AO1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wassail    (n) (w o1 s ei l)
wassails    (n) (w o1 s ei l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Leitungswasser(n) |das, nur Sg.| น้ำประปา, น้ำจากท่อ
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, See also: S. ins kalte wasser werfen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserführung {f}channel flow [Add to Longdo]
Wassergehalt {m}water content [Add to Longdo]
Wasserglas {n}water glass; tumble; soluble glass [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water preparation [Add to Longdo]
Wasseraufnahme {f}absorption of water [Add to Longdo]
Wasserstiefel {pl}water proof boots [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
Wasser {n}eau [Add to Longdo]
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically [Add to Longdo]
Wasserabstoßungsvermögen {n}water repellence [Add to Longdo]
Wasserader {f}water vein [Add to Longdo]
Wasseranlage {f} | Wasseranlagen {pl}water installation | water installations [Add to Longdo]
Wasseraufbereitung {f}water purification [Add to Longdo]
Wasserball {m} | Wasserballspiele {pl}water polo | water polos [Add to Longdo]
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちわっす[, chiwassu] (int) (col) (See 今日は) Hi; Yo [Add to Longdo]
わっしょい;わっしょ[, wasshoi ; wassho] (int) heave-ho!; heave! [Add to Longdo]
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre [Add to Longdo]
キルシュワッサー[, kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
クロワッサン[, kurowassan] (n) croissant (fre [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] (n) {comp} Poisson distribution [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
ワッシャー;ウォッシャー;ワッシャ[, wassha-; uossha-; wassha] (n) washer [Add to Longdo]
ワッセルマン反応[ワッセルマンはんのう, wasseruman hannou] (n) Wassermann reaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
ワッシャ[わっしゃ, wassha] washer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みず, mizu] Wasser [Add to Longdo]
水かさ[みずかさ, mizukasa] Wasserstand [Add to Longdo]
水がめ[みずがめ, mizugame] Wasserkrug [Add to Longdo]
水分[すいぶん, suibun] Wassergehalt [Add to Longdo]
水力[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
水害[すいがい, suigai] Wasserschaden, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
水槽[すいそう, suisou] Wasserbehaelter, Wasserspeicher [Add to Longdo]
水泡[すいほう, suihou] Wasserblase [Add to Longdo]
水温[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
水準[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top