Search result for

visits

(35 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visits-, *visits*, visit
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visits of stateการเยือนต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This weekend concludes college visits.อาทิตย์นี้ คนที่ตัดสินใจในการเข้ามหาลัยจะมา New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Howard Tully made at least six separate visits, none of which were reported in his official schedule.เฉพาะตัวของโฮเวิร์ด ทัลลี่เอง ไปอย่างน้อย 6 ครั้ง และทุกครั้งไม่ปรากฏอยู่ใน รายการนัดหมายเป็นทางการ Duplicity (2009)
Since the 1960s, there have been over 2,000 visits to Nome by the fbi, the highest in Alaska.ตั้งแต่ปี1960 มีเหตุการ์ณ มากกว่า2,000ครั้ง ที่FBIไปที่โนม สูงสุดของอลาสก้า The Fourth Kind (2009)
The fbi have paid them 353 visits.FBIไป353ครั้ง The Fourth Kind (2009)
All the A-listers are paying visits.ก็เป็นตัวแม่ทั้งนั้นเลยสิ Lucifer Rising (2009)
We're definitely cutting back on the sugar intake and possibly our visits with aunt Olivia.และก็เราจะได้ไปเยี่ยมป้าโอลิเวีย มาเร็วลูกรัก The No-Brainer (2009)
We think he is a loner. He would dine by himself, make frequent visits.กินข้าวคนเดียว มาที่ร้านบ่อยๆ Cold Comfort (2009)
if he hunts within a comfort zone, then whichever of these camera shops he visits the most, that's the one he'll live closest to.ถ้าเขาก่อคดีในโซนเกิดเหตุ งั้นร้านกล้องไหนที่เขาไปบ่อยสุด ต้องเป็นร้านที่ใกล้บ้านเขาแน่ The Big Wheel (2009)
She visits him every week.ผู้หญิง เธอมาเยี่ยมเขาทุกอาทิตย์ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Bathroom visits... and duration.การเข้าห้องน้ำ และช่วงเวลา Chuck Versus the Colonel (2009)
You're now qualified for conjugal visits.นายมีคุณสมบัติใช้สิทธิ์การเป็นสามี ในการไปเยี่ยมในคุกแล้ว Chuck Versus the First Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visitsEvery foreigner who visits Japan says that prices here are too high.
visitsHe enjoyed those visits.
visitsHelen visits her uncle every Sunday.
visitsHe makes frequent visits to Japan on business.
visitsHe never visits us without bringing some presents for my children.
visitsIf she visits France again, she will have been there three times.
visitsLucy sometimes visits May.
visitsMy mother visits the dentist's every other day to get her teeth fixed.
visitsNo animal builds beautiful churches, plays tennis, tells jokes, writes songs or visits the moon.
visitsShe visits us every other day.
visitsSusie sometimes visits her father's office.
visitsThe doctor visits her every other day.

CMU English Pronouncing Dictionary
VISITS    V IH1 Z AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visits    (v) (v i1 z i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauzustandsbesichtigung {f}visits to sites to inspect the state of construction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil [Add to Longdo]
妻問婚[つまどいこん, tsumadoikon] (n) type of marriage where the man merely visits his wife without living with her; duolocal marriage [Add to Longdo]
寺参り[てらまいり, teramairi] (n) ritual visits to a temple [Add to Longdo]
相互訪問[そうごほうもん, sougohoumon] (n) mutual visitation; reciprocal visits [Add to Longdo]
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top