Search result for

veldman

(1 entries)
(1.898 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veldman-, *veldman*
CMU English Pronouncing Dictionary
VELDMAN    V EH1 L D M AH0 N

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

VELDMAN ( V EH1 L D M AH0 N)

 


  

 
VELDMAN
  • /V EH1 L D M AH0 N/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
veld man, veld-man, Goldman, Welshman, Valdemar, Weldon, Altman, Woodman, woodman, Walkman, alderman, welding, Waldemar, voluming, Walden, Waldon, Wilden, Wildon, Valdemar's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Geldmann, Weidmann, Weltmann

Similar FRENCH words suggested by aspell:
veld man, veld-man, velds, Véda, veld, vêla, vélums, Védas, vêlas, vélin, vélum, élima, vêlement, hetman, élimas, vêlera, vêleras, vêlâmes, veina, l'élima, m'élima, n'élima, s'élima, t'élima, l'élimas, m'élimas, n'élimas, s'élimas, t'élimas, l'hetman

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top