Search result for

touches

(35 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touches-, *touches*, touche
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Anybody touches me, and we go.So, youts were about to have\i} The Thing (1982)
Anything living that touches it turns to sand.ถ้าสิ่งมีชีวิตไปแตะมันจะกลายเป็นทรายทันที Return to Oz (1985)
Once a place touches you like this, the wind never blows so cold again.เมื่อสถานที่ทำให้คุณรู้สึกเช่นนี้ ลมจะไม่พัดความหนาวเหน็บอีกต่อไป Field of Dreams (1989)
Seal this up now! Nobody sees or touches this. Nobody!พนันชัวๆ ได้เลยว่า Ray Soames ไม่เคยเป็นสมาชิก ทีมบาสเกตบอล มหาลัย Deep Throat (1993)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
Touches down... holds for you five minutes, then splits.ร่อนลง รอคุณ 5 นาทีแล้วขึ้น Heat (1995)
I'm talking about someone who opens up things for you, touches your soul.ชั้นพูดถึงคนที่เปิดทุกสิ่งให้เธอ ใครสักคนที่ให้กำลังใจเธอ เข้าใจจิตใจเธอ Good Will Hunting (1997)
For you have slain something so pure that the moment the blood touches your lips, you will have a half-life.ซึ่งจากวาระที่เลือดต้องริมฝีปากเธอ เธอจะมีครึ่งชีวิต Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
No, it's not. I see it when he touches them.ไม่ ไม่ใช่ ฉันเห็นมันตอนที่พ่อสัมผัสพวกนั้น Frailty (2001)
No, it's not. I see it when he touches them.ไม่นะ ฉันเห็นตอนที่พ่อจับตัวมัน Frailty (2001)
No one touches the mammoth until I get that baby.ห้ามใครแตะต้องแมมมอทนั่นจนกว่าฉันจะได้เด็กนั่น. Ice Age (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchesHe just drones on and on but hardly even touches on what we need to know for the test.
touchesHe never touches alcoholic drinks.
touchesHe who touches pitch shall be defiled therewith.
touchesI add a few finishing touches.
touchesIt seems as if everything he touches turns to gold.
touchesI turned off the TV and settled down to put the finishing touches to the report.
touchesThat plan still needed some finishing touches.
touchesThe matter touches your interest.
touchesYou kept putting off working on the fine details on this project so it ended up lacking the finishing touches.
touchesYour kindness really touches me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
ซอง[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUCHES    T AH1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touches    (v) (t uh1 ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
仕上げ(P);仕上[しあげ, shiage] (n) end; finishing touches; being finished; (P) [Add to Longdo]
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches [Add to Longdo]
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground) [Add to Longdo]
点睛[てんせい, tensei] (n) adding eyes and other finishing touches to an animal painting [Add to Longdo]
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top