Search result for

testor

(33 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testor-, *testor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา testor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *testor*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is not cut out to be a protestor.เขาไม่ยอมเลิกจากการประท้วง Episode #1.9 (2008)
No one goes university to be a protestor.ไม่มีใครเข้าเรียนที่มหา'ลัย เพื่อเป็นนักต่อต้านหรอก. Episode #1.9 (2008)
It might put him in danger if he gets labeled as a protestor.มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย ถ้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
We are not afraid of being labeled as protestors.เราไม่กลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
So now you admit yourself to be a protestor?งั้น ตอนนี้เธอยอมรับว่าเธอเป็นนักต่อต้าน หรือ? Episode #1.9 (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
But i got distracted reading some of those protestors' signs.แต่ฉันมัวอ่านสัญลักษณ์ของพวกประท้วงน่ะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Why wouldn't he, with the bad press, the protestors?ทำไมจะไม่ล่ะ ก็เพราะสื่อแย่ๆ แล้วก็การประท้วงอีกล่ะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Looks like the protestors outsideดูเหมือนว่าพวกประท้วงด้านนอก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
You could no longer hear the screams of frightened bystanders... or the angry chanting of protestors... or the cries for help from the injured.คุณจะไม่ได้ยิน เสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวของผู้คนที่ยืนดู... หรือเสียงร้องอย่างโกรธเกรี้ยวของผู้ชุมนุม... Down the Block There's a Riot (2010)
Run, let security Chase me to the protestors.วิ่ง ให้ รปภ ไล่ตามฉัน ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม The Recruit (2010)
You know, back in the '80s, I had this real piece of work protestor, used to always give me trouble.รู้มั้ย ย้อนไปช่วงปี 80 ฉันเจอนักประท้วงสาวคนนึง ที่คอยสร้างแต่ปัญหาให้ฉันอยู่เรื่อย Geography of Global Conflict (2011)
See, when HPD rolled up, the protestors he was with, they all linked arms and sat down.ตอนที่ตำรวจโผล่ไป ผู้ประท้วงที่เขาอยู่ด้วย พวกเขาคล้องแขนกันไว้ และนั่งลง Lekio (2012)
Well, HPD has Field Interview Cards on the protestors associated with Leland, and most of them live or work off-island;ตำรวจเคยสอบปากคำ ผู้ประท้วงที่คุ้นเคยกับลีแลนด์ ส่วนใหญ่อาศัยหรือ ทำงานนอกเกาะ Lekio (2012)
I got a face and an I.D of the guy who I think may be leading the anarchists among the legitimate protestors.ผมได้ ใบหน้า และ ระบุ ตัวตนของ คนที่คิดว่าเป็นผู้นำครั้งนี้ เป็นพวกหัวรุนแรง ในการประท้วงครั้งนี้ Time's Up (2012)
Look, the protestors and the news vans are making it impossible for us to get through.มีทั้งกลุ่มผู้ประท้วง ทั้งรถของนักข่าว ไม่มีทางเลยที่เราจะผ่านเข้าไปได้ Clockwork (2013)
All the protestors are at the west.กลุ่มผู้ประท้วงอยู่ทางด้านตะวันตก Clockwork (2013)
Look, the front is completely jammed with protestors and news vans.ประตูด้านหน้าเต็มไปด้วยผู้ประท้วงและนักข่าว Clockwork (2013)
Demonstrations opposing the construction of the new Star Lab's particle accelerator have reached a fever pitch with five more protestors being arrested.การเดินขบวน คัดค้านการก่อสร้าง เครื่องเร่งอณุภาค เครื่องใหม่ ของ สตาร์แลป ได้ถึงจุดระุอุ จากเหตุที่ผู้ประท้วง5คน ถูกจับกุม Crucible (2013)
She turned out to be the wanted protestor leader.กลายเป็นว่า เธอเป็นแกนนำประท้วง ที่ตำรวจตามจับอยู่ The King (2017)
as the Moody-Stuarts serve tea to protestorsในขณะที่สามีภรรยามูดี-สจวตเลี้ยงชาแก่ผู้ประท้วง The Corporation (2003)
Tonight, any protestor, any instigator or agitator will be made example of!คืนนี้, พวกผู้ประท้วง ผู้ก่อการ หรือผู้ปลุกระดมทั้งหลาย... ...จะถูกจัดการให้เป็นเยี่ยงอย่าง! V for Vendetta (2005)
A protestor demonstrating against WilPharma Corporation attacked and supposedly killed a police officer.ผู้ชุมนุมต่อต้านวิลฟาร์มาคอเปอเรชั่น ได้เข้าทำร้ายและสังหารจนท.ตำรวจ Resident Evil: Degeneration (2008)
WE SHOULD BE AT THE TEST SITE BY 5:00. BACK IN BY 6:30, AT THE LATEST.Wir sollten um 17 Uhr am Testort und spätestens um 18:30 Uhr wieder hier sein. Deep Cover (1990)
Last year, we decommissioned four test sites.Dieses Jahr entsorgten wir vier Testorte. The World Is Not Enough (1999)
I don't know what you're doing in this place and I don't particularly care, but we didn't come here to stage a prison break, so why don't you just give us the coordinates and we'll all stop wasting each other's time?Was? Als meine Spezies primitive Atomwaffen baute, mussten sie sie testen. Ein Testort war eine einsame Insel, das Bikini-Atoll. The Xindi (2003)
My testisterones! Stop!Meine Testestorone sind vernichtet. Recep Ivedik (2008)
He just got a hit on a protest organizer you're going to want to take a look at.Er hat einen Treffer bei einem Protestorganisator, den du dir anschauen werden willst. Po'ipu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTOR    T EH1 S T ER0
PROTESTORS    P R OW1 T EH2 S T ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top