Search result for

tatsch

(55 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatsch-, *tatsch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tatsch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tatsch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He always tries to fondle me in secret.Er betatscht mich heimlich! From the Life of the Marionettes (1980)
So I get tipsy and fondle him.Ich saufe mir einen Kleinen an und betatsche dann ihn. Offen! From the Life of the Marionettes (1980)
Keep your hands to yourself!Betatsch mich nicht! We're Going to Eat You (1980)
Then he started pawing me.Dann fing er an, mich zu betatschen. The Final Verdict (1982)
Have Neff try and feel you up?Damit Neff Sie betatscht? Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Oh. You don't want Mr Neff to feel me up?Oh, Sie mögen es also nicht, wenn Mr. Neff mich betatschen würde? Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I don't want any of my clients felt up.Ich will nicht, dass man meine Klienten betatscht. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Considering that no financial damage was inflicted...In Anbetracht der Tatsche, dass kein Sachschaden entstanden ist... Pulnocní kolotoc (1983)
I'm not stupid. He undresses you with a glance.Der Typ betatscht einen schon mit seinen Blicken! One Deadly Summer (1983)
... asifhe were just taking dictation.... alsober nachDiktatschriebe. Amadeus (1984)
He felt your arse, right?Er hat deinen Arsch angetatscht, stimmt's? Détective (1985)
Are you gonna go to bars and get felt up by Eddie? Is that it?Lässt du dich in Bars von Eddie betatschen? The Color of Money (1986)
You trying to cop a feel?Betatschen Sie mich etwa? Jumpin' Jack Flash (1986)
Didn't you, you son of a bitch? You touched her with your bare hands, and then you put your gloves back on.Hast sie mit bloßen Händen betatscht und dann die Handschuhe wieder angezogen! Manhunter (1986)
-You touched my girlfriend, didn't you?- Du hast meine Freundin betatscht. Nein! One Crazy Summer (1986)
[Man] Frank.Ich mag nicht, dass man mich auf Cocktailpartys betatscht. Blood & Roses (1988)
That woman pinched me like a ripe tomato.Die hat mich angetatscht wie eine reife Tomate. A Little Romance (1989)
I got felt up.Ich wurde betatscht. Fletch Lives (1989)
If you don't like it, honey, why don't you go down there and wait cocktails and get your ass goosed by the tourists? Or go back to selling it for 100 bucks a pop.Geh runter, servier Cocktails, lass dir den Arsch betatschen oder lass dich wieder für 100 $ ficken. Johnny Handsome (1989)
Mischief varies inversely with proximity to the authority figure.- Er hat sie betatscht. Das reicht doch nicht! Das bezieht sich auf Citizen Kane. Bart Gets an F (1990)
He started to touch me. He started to grab me.Er hat mich betatscht. Goodfellas (1990)
The guy's hands are all over me.Ständig betatscht er mich. Goodfellas (1990)
On the way here, they slapped me, spat on me pulled my hair, twisted my arms, pinched my legs, and left me standing in a narrow cold room... no bigger than a...Auf dem Weg hierhin, schlugen sie mich, spuckten mich an rissen an meinen Haaren, verdrehten meine Arme, betatschten meine Beine, und ließen mich in einem engen, kalten Raum stehen.... der nicht größer war als ... Closet Land (1991)
This guy would be helping himself to you if I wasn't here.Rondall würde dich betatschen, wenn ich nicht hier wäre. Satellite on a Hot Tim's Roof (1991)
- Who's touching my breasts?- Wer betatscht meine Brüste? Al Bundy, Shoe Dick (1991)
Who touched my breasts?Wer hat meine Brüste betatscht? Al Bundy, Shoe Dick (1991)
That's what you get when you don't put out.Das kommt davon, wenn man sich nicht betatschen lässt. The Way We Was (1991)
Nobody would have married you if he touched you.Niemand hätte dich heiraten wollen, wenn der dich betatscht hätte. Dr. Lamb (1992)
I'm talking lookie, no touchie.Hier geht's ums angucken, nicht antatschen. A League of Their Own (1992)
What? Dare to molest my girl?Du hast mein Mädchen betatscht? The Twin Dragons (1992)
He was touching me.Er hat mich angetatscht. Threesome (1994)
Quit feeling me up like a broad, you know I hate that.Betatsch mich nicht so wie eine Frau. Du weißt, ich hasse das. Happiness Is in the Field (1995)
Powder's been stepped on so many times it's baby food.Das Pulver ist so oft betatscht worden, daB Babynahrung draus geworden ist. Get Shorty (1995)
He'll be all over her.Er wird sie dauernd betatschen. Grumpier Old Men (1995)
And the woman touching her is her close personal friend.Und die andere, von der sie betatscht wird, ist eine sehr intime Freundin. The One with the Candy Hearts (1995)
Fondling, petting in the corridors.Schwanzbetatschen, Fummeln im Flur. Les grands ducs (1996)
Listen, you're going to fight judges that don't give a shit, cops in court only to see how much overtime they can rack up... rapists, gonifs, teenagers who shot a guy over a pair of sneakers... scam artists, pimps, lunatics who think they should be outside... walking around Central Park trying to diddle seven-year-old kids.Sie treten gegen Richter an, denen alles scheißegal ist, Polizisten, die vor Gericht Überstunden sammeln. Vergewaltigern, Ganoven, Zuhältern, Trickbetrügern und Irren, die im Central Park rumspazieren... und 7-jährige Mädchen betatschen. Night Falls on Manhattan (1996)
He grabbed my buttocks.Er hat mich betatscht. Pilot (1997)
To help bolster his OCD defense, he squeezed butts all over.Zu seiner Verteidigung betatschte er jeden Hintern. Pilot (1997)
She told me he fondled the elves.Sie erzählte mir, er würde die Elfen betatschen. Silver Bells (1997)
Kissing, nibbling on nipples, tongues in ears and mouths groping of breasts and thighs, hands on penises, groins that's real.Das Küssen, Knabbern an Brustwarzen, Zungenküssen... das Betatschen von Brüsten und Schenkeln, die Hände am Penis... das ist echt. The Promise (1997)
And he touched me.Und er hat mich angetatscht. Breaking Up Is Easy to Do: Part 3 (1997)
I saw him kissing her bubbles.Ich habe gesehen, wie er sie betatscht hat. Shakespeare in Love (1998)
I can't have a guest without being mauled?Kann ich keinen Typ herbringen ohne betatscht zu werden? The Inmates (1998)
- He tried to maul me.- Er wollte mich betatschen. The Inmates (1998)
Well I only did it because... he molested me!Aber er hat mich doch betatscht. The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka (1998)
If I just felt one of them once!Wenn ich mal eine betatschen könnte! The Virgin Suicides (1999)
- You kept on touching his chest.Im Club. Du hast ihn ständig angetatscht. Human Traffic (1999)
You always-- You always-- You're always touching people, aren't you?Du unterhältst dich, und... tatschst deinen Gesprächspartner an. Human Traffic (1999)
- You like being groped, do you?- Willst du dich betatschen lassen? Pretty Devils (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
TATSCH    T AE1 CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. betatschento paw at sth. [Add to Longdo]
fummeln; befummeln; tatschen; betatschento grope; to have a grope [Add to Longdo]
tätscheln; betatschento paw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top