Search result for

tant

(116 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tant-, *tant*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tantrum[N] การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด, See also: การโมโหโทโส, การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
tantalum[N] แทนทาลัม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีเทาฟ้าใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
tantalize[VT] ยั่วเย้า, See also: เย้าแหย่, ทำให้อยาก (แต่ไม่ได้ตามต้องการ), ทำให้น้ำลายไหล, Syn. taunt, tempt, Ant. satisfy
tantamount[ADJ] เท่ากัน, See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ, Syn. equal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tantalise(แทน'ทะไลซ) vt. ยั่วเย้า,ทำให้น้ำลายไหล., See also: tantalisation n. tantalization n., Syn. bait,tease
tantalize(แทน'ทะไลซ) vt. ยั่วเย้า,ทำให้น้ำลายไหล., See also: tantalisation n. tantalization n., Syn. bait,tease
tantalum(แทน'ทะลัม) n. ธาตุโลหะสีเทาแข็ง
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
tantalize(vt) ล่อ,ทำให้น้ำลายไหล,ยั่วเย้า
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
assistant(n) ผู้ช่วย
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tantrumการทำฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tantaliteแทนทาไลต์ [TU Subject Heading]
Tantalumแทนทาลัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tantalumแทนทาลัม [TU Subject Heading]
Tantalum industryอุตสาหกรรมแทนทาลัม [TU Subject Heading]
Tantric Buddhismพุทธศาสนาตันตระ [TU Subject Heading]
Tantrismลัทธิตันตระ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tantalite[แทนทาไลต์] (n ) แร่แทนทาไลต์ (สินแร่ของธาตุแทนทาลัม มักพบคู่กับแร่ Columbite)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All around things to tantalize my brainทุกสิ่งที่นั่น/ มันล่อใจผม The Nightmare Before Christmas (1993)
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด Contact (1997)
The diapers, the tantrums, the homework.ผ้าอ้อม โมโห การบ้าน The Story of Us (1999)
It is tantamount to killing a manเธอกำลังจะฆ่าเขารึยังไงกันเนี่ย Sex Is Zero (2002)
No, he's fine, he's just throwing a tantrum. Come on, give me a hand.ไม่ เขาไม่เป็นไรหรอก แค่ระบายความโกรธน่ะ มา! Howl's Moving Castle (2004)
Huh-huh. Tantrums were never my thing.มันไม่ใช่แนวชั้นน่ะสิ Raise Your Voice (2004)
That's right, remember our old home, we had to leave because you always threw such tantrumsถูกแล้ว จำได้มั๊ยห้องเก่าของเรา เราต้องย้ายออกมา เพราะว่าเราชอบโมโหเสียงดัง Nobody Knows (2004)
Next time you're up for a tantrum, get in the suitcaseครั้งต่อไปที่โมโห จะจับยัดลงกระเป๋า Nobody Knows (2004)
I was dumped by someone I love That's why I had a little tantrum.ผมถูกคนที่ผมรักทิ้ง มันทำให้ผมโมโหนิดหน่อย Romance of Their Own (2004)
NEED I MENTION THE '88 MADONNA "SPEED THE PLOW" TANTRUM?นี่ฉันต้องพูดถึงเรื่อง "speed the plow" เวอร์ชั่นมาดอนน่าปี 1988 มั๊ยเนี่ย Family/Affair (2007)
So the ancient tantric practice of using sexual intercourseฉะนั้นพวกตันตระโบราณจึฝึกฝน โดยการใช้วิธีร่วมสังวาส No Such Thing as Vampires (2007)
- In order to convert heat into... - Electricity? Tantalum and cesium vapor.เพื่อแปลงความร้อนเป็นไฟฟ้า แทนทาลัมและซีเซียมไอ Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tantHis request was tantamount to a threat.
tantRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนทาลัม[N] tantalum, Example: แทนทาลัม เป็นโลหะที่หาได้ยากมาก ปริมาณที่พบมีน้อยจนใครต่อใครแทบไม่เคยได้ยินชื่อ, Thai definition: โลหะสีขาวแกมเทาใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบ่งรับแบ่งสู้[adv.] (baengrap-baengsū) EN: hesitantly   
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon samkhan) EN: important person   FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANT    T AE1 N T
TANTON    T AE1 N T AH0 N
TANTRIC    T AE1 N T R IH0 K
TANTRUM    T AE1 N T R AH0 M
TANTALUM    T AE1 N T AH0 L AH0 M
TANTILLO    T AA0 N T IH1 L OW0
TANTRUMS    T AE1 N T R AH0 M Z
TANTALUS    T AE1 N T AH0 L AH0 S
TANTALIZE    T AE1 N AH0 L AY2 Z
TANTALIZE    T AE1 N T AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tantrum    (n) (t a1 n t r @ m)
tantrums    (n) (t a1 n t r @ m z)
tantalize    (v) (t a1 n t @ l ai z)
tantalized    (v) (t a1 n t @ l ai z d)
tantalizes    (v) (t a1 n t @ l ai z i z)
tantamount    (j) (t a1 n t @ m au n t)
tantalizing    (v) (t a1 n t @ l ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tantalusqual {f}torments of Tantalus [Add to Longdo]
Tantchen {n}auntie [Add to Longdo]
Tante {f} | Tanten {pl}aunt | aunts [Add to Longdo]
Tante-Emma-Laden {m} [ugs.]small corner shop [Add to Longdo]
Tantieme {f} (eines Künstlers) | Tantiemen {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Tantal {n} [chem.]tantalum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密宗[mì zōng, ㄇㄧˋ ㄗㄨㄥ, ] tantra [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, / ] tantalum Ta, transition metal, atomic number 73 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伯母[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] Tantieme [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] Auftrag, Verantwortung, Aufsicht [Add to Longdo]
探偵[たんてい, tantei] Detektiv [Add to Longdo]
探偵小説[たんていしょうせつ, tanteishousetsu] Kriminalroman [Add to Longdo]
短刀[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tant \Tant\, n. [Cf. {Taint} tincture.] (Zool.)
   A small scarlet arachnid.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 tant
   aunt
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tant [tã]
   so
   that much
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top