Search result for

rolle

(137 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rolle-, *rolle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roller[N] ผู้ม้วน
roller[N] ลูกกลิ้ง
roller[N] ลูกโม่, See also: ลูกรอก
roller[N] เครื่องบดถนน
roller[N] ที่ม้วนผม, Syn. curler
roller[N] ลูกคลื่นยักษ์
roller[N] นกพิราบที่บินม้วนตัวได้
Rollerblade[N] รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า, Syn. in-line skate
Roller Blade[N] รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า, Syn. in-line skate
roller skate[N] รองเท้าสเก็ตสี่ล้อสำหรับวิ่งบนกระดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roller(โรล'เลอะ) n. ผู้กลิ้ง,ผู้ม้วน,ผู้มวน,ลูกกลิ้ง,สิ่งที่กลิ้ง,ลูกรอก,ลูกโม่,เพลากลิ้ง
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
steamroller(n) รถบดถนน
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rolle's theoremทฤษฎีบทของรอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
roller bearingตลับลูกปืนเม็ดยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roller guide; wheel guideล้อนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
roller spot weldingการเชื่อมจุดด้วยล้ออิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
roller tappetลูกกระทุ้งลิ้นแบบลูกกลิ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rolled-fill damRolled-fill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rollers, inbound.พวกโรลเลอร์มาแล้ว Ambush (2008)
Yeah well, you got me rolled. I'm very intimidated.ได้ ๆ แกทำฉันวุ่น ฉันเหมือนโดนขู่อยู่นะ The Bank Job (2008)
Clouds rolled in.กลุ่มเมฆม้วนตัวเข้ามาหนาทึบ. Doubt (2008)
And as the days rolled on, and the sailor wasted away, he began to have doubts.หลายวันผ่านไป ลูกเรือคนนั้นเริ่มท้อแท้ เขาเริ่มไม่แน่ใจ Doubt (2008)
This is like the 4th of July and Christmas day rolled into one.มันเหมือนรวมวันชาติและวันหยุดคริสมาสต์เข้าด้วยกัน Prison Break: The Final Break (2009)
Sports right. I recently rolled up my welcome mat. Peace.เอาล่ะ อาจจะใช่ เข้ามาสิ Prison Break: The Final Break (2009)
Trouble is, he hasn't rolled it out yet.ปัญหาดันมีอยู่ว่า เขายังไม่ทันได้ขายมัน Duplicity (2009)
He's on the steam roller and the zombie goes down in front of me..เขาอยู่บนลูกโม่ไอน้ำแล้วซอมบี้ก็โดดมาตรงหน้าฉัน Zombieland (2009)
- Yeah. I always rolled up from bottom to top.- ใช่ แต่ผมแปรงจากบนลงล่างตลอดนะ Zombieland (2009)
- Hop in the car Evel Knievel. Let's go ride the roller coaster.- ขึ้นรถ Evel Knievel ไปนั่ง โรลเรอร์ โคสเตอร์เล่นกันเถอะ Zombieland (2009)
No, they rolled out to 773 Marina Court.ไม่ใช่ พวกเขาไปที่ 773 มารีน่าคอร์ท Double Blind (2009)
That rolled off your tongue real smooth.ตอนนี้น้ำเสียงของนายเริ่มจะลึกลับ Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rolleA big tear rolled down my cheek.
rolleA coin rolled under the desk.
rolleA tear rolled down her cheek.
rolleCan we roller-skate in this park?
rolleHer eyes are rolled back.
rolleHe rolled off the bed.
rolleI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
rolleI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
rolleI got the roller skates for nothing.
rolleJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
rolleShow her how to roller skate.
rolleTears rolled down her cheeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อ[N] wheel, See also: roller, caster, Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ, Example: รถคันนี้วิ่งไม่ได้เพราะล้อพัง, Thai definition: ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป
ลูกกลิ้ง[N] roller, Example: เขาชะลอแท่นพิมพ์ไปบนลูกกลิ้ง, Thai definition: เหล็กมีน้ำหนักใช้ลากให้กลิ้งทับดินให้ราบ, เรียกสิ่งที่กลิ้งไปได้เพื่อประโยชน์ในการต่างๆ ว่า ลูกกลิ้ง
ทองม้วน[N] a kind of sweetmeats, See also: rolled wafer, Syn. ขนมทองม้วน, Example: เด็กๆ เคี้ยวข้าวเกรียบและทองม้วน ดังกรอบแกรบ, Count unit: อัน, ม้วน, แผ่น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งประสมกับกะทิและไข่ ม้วนเป็นหลอด
คลื่น[N] wave, See also: roller, surf, ripple, billow, swell, surge, Example: ทะเลแถบนี้คลื่นแรงมากคงลงเล่นไม่ได้แน่, Count unit: ลูก, Thai definition: น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ
หางกระเบน[N] tail of a panung, See also: rolled portion of the loincloth, Example: คุณนุ่งผ้าอย่างไรกันหางกระเบนจะหลุดแล้ว, Count unit: หาง, Thai definition: ชายผ้านุ่งที่ม้วนแล้วดึงไปเก็บไว้ข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
เครื่องขัด[n. exp.] (khreūang khat) EN: roller ; belt sander   
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
กลีบดอก[n. exp.] (klīp døk) EN: petal ; corolla   FR: pétale [m] ; corolle [f]
กลีบดอกไม้[n. exp.] (klip døkmāi) EN: petal ; corolla   FR: pétale [m] ; corolle [f]
เหล็กกล้ารีดเย็น[n. exp.] (lekklā rīt yen) EN: cold-rolled steel   
เหล็กแผ่นรีดร้อน[n. exp.] (lekphaen rīt røn) EN: hot rolled steel   
เหล็กแผ่นรีดเย็น[n. exp.] (lekphaen rīt yen) EN: cold rolled steel   
ล้อ [n.] (lø) EN: wheel ; caster ; roller   FR: roue [f] ; roulette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLLE    R OW1 L
ROLLET    R OW0 L EH1 T
ROLLEY    R AA1 L IY0
ROLLER    R OW1 L ER0
ROLLEN    R AO1 L AH0 N
ROLLED    R OW1 L D
ROLLERS    R OW1 L ER0 Z
ROLLERBLADE    R OW1 L ER0 B L EY2 D
ROLLERBLADES    R OW1 L ER0 B L EY2 D Z
ROLLERBLADING    R OW1 L ER0 B L EY2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rolled    (v) (r ou1 l d)
roller    (n) (r ou1 l @ r)
rollers    (n) (r ou1 l @ z)
roller-skate    (n) - (r ou1 l @ - s k ei t)
roller-skates    (n) - (r ou1 l @ - s k ei t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolle(n) |die, pl. Rollen| บทบาท
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rolle {f}; Röllchen {n} | Rollen {pl} | eine Rolle Papier | die Rollen vertauschenroll | rolls | a roll of paper | to reverse roles [Add to Longdo]
Rolle {f}; Spule {f} | eine Rolle Garnreel | a reel of cotton [Add to Longdo]
Rolle {f} (Theater; Film) | Rollen {pl}role | roles [Add to Longdo]
Rolle {f}; Walze {f}roller [Add to Longdo]
Rollen {n} (der See)roll (of the sea) [Add to Longdo]
Rollenantrieb {m} [techn.]capstan [Add to Longdo]
Rollenbesetzung {f}; Casting {n}casting [Add to Longdo]
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support [Add to Longdo]
Rollendraht {m}bundle wire [Add to Longdo]
Rollengewindespindel {f} [techn.]horizontal threaded spindle [Add to Longdo]
Rollenhandtuch {n}rolltowel [Add to Longdo]
Rollenkette {f}roller chain [Add to Longdo]
Rollenlager {n} [techn.]roller bearing [Add to Longdo]
Rollenspiel {n}role play; role playing game (RPG) [Add to Longdo]
Rollentausch {m}exchange of roles; role reversal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滚筒[gǔn tǒng, ㄍㄨㄣˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] roller; cylinder (machine part); drum, #29,175 [Add to Longdo]
滚子[gǔn zi, ㄍㄨㄣˇ ㄗ˙, / ] roller, #49,144 [Add to Longdo]
罗拉[luó lā, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] roller (loan word), #58,613 [Add to Longdo]
滚子轴承[gǔn zi zhóu chéng, ㄍㄨㄣˇ ㄗ˙ ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] roller bearing [Add to Longdo]
罗尔定理[Luó ěr dìng lǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄦˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] Rolle's theorem (in calculus) [Add to Longdo]
轮滑[lún huá, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] roller skating [Add to Longdo]
过山车[guò shān chē, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄔㄜ, / ] roller coaster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まき, maki] Rolle, -Band [Add to Longdo]
巻く[まく, maku] rolle, aufrollen, wickeln, aufwickeln [Add to Longdo]
転がす[ころがす, korogasu] rollen, waelzen, umwerfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  rolle
     part; role; rôle
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Rolle [rɔlə] (n) , s.(f )
     character; part; role; roll; roller
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top