Search result for

quilling

(220 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quilling-, *quilling*, quill
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quilling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quilling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quill[N] ก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกา, Syn. feather, shaft
quill[N] ขนเม่น, Syn. bristle, plume
quill[N] หลอดด้าย, See also: กระสวย
quill[N] ไม้จิ้มฟัน, Syn. stalk
quill[N] เพลา, Syn. pinion, shaft
quill[N] ขลุ่ย
quill[VT] แทงด้วยก้านขนนก, See also: เจาะด้วยก้านขนนก
quill[VT] ถอนขน (สัตว์)
squill[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งทำยาได้
tranquillity[N] ความสงบเงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย
quill(ควิล) n. ก้านขนนก,ปากกาก้านขนนก,ก้านขนเม่น ,ม้วนเปลือกไม้แห้ง,เพลาท่อสวม,ชนวนวัตถุระเบิด,ไม้ดีดเครื่องดนตรี,หลอดไม้รวก,กระสวย,หลอดด้าย,ขลุ่ย vt. ถอนก้านขนนก,ฟันบนหลอดด้าย,แทงด้วยก้านขนนก
squill(สควิล) n. หอมทะเลจำพวก Urginea
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity

English-Thai: Nontri Dictionary
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oratosquillaกั้ง [TU Subject Heading]
Oratosquilla nepaกั้งตั๊กแตนเขียว [TU Subject Heading]
Amputation, Quillotineการตัดแขนหรือขาโดยวิธีขวางและไม่เย็บปิิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I wouldn't come here for a nib or a quill. - Thank you for your time.ถ้าโลกนี้เหลือความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียว. Committed (2008)
I've got vodka, fucking Tequilles O'Neals.ฉันมีเหล้าวอดก้า เทอคิวลิส โอ นิล Hot Tub Time Machine (2010)
The other kids in my class seem to like this Shaquille O'Neal character.แต่ว่าเพื่อนผมดูเหมือนจะชอบ.. Back to School (2010)
Shaquille O'Neal character.ตัวละครช็อคโคโอนีล Back to School (2010)
All this talk of that serpentine devil is putting my quills on edge! I ain't sleeping tonight.พูดถึงเจ้างูผีนี่ ขนลุกขนชัน Rango (2011)
He's been hit by a powerful tranquillizer!เขาถูกตีด้วยยากล่อมประสาทที่มีประสิทธิภาพ! We Bought a Zoo (2011)
She's packing poison in those damn quills of hers.ขนเธออาบยาพิษไว้ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
usually, i buy a ticket, uh, bid on shaquille o'neal's big shoe... and, uh, come home.ปกติ ฉันซื้อตั๋ว Uh, bid on shaquille o'neal's big shoe... และ เอ่อ กลับบ้าน Phil on Wire (2011)
BARRANQUILLA, COLOMBIA"บาราคิวล่า ประเทศโคลัมเบีย" The Mechanic (2011)
You can help it remain so, Quillcock./і Urѕulа! Cloud Atlas (2012)
I'll get my quill.ฉันเอาปากกาขนนกมา Upper West Side Story (2012)
Cap. Get your paper and quill.แคป ไปหยิบกระดาษกับปากกา Episode #1.2 (2012)
Any croquillants in there?มีcroquillants ไหม (โดนัทกรอบลูกกลมกลม) Identity Crisis (2012)
- Quill -- ขนเม่น - Quill (2012)
They used Cinderella to trap you with a magic quill.พวกเขาใช้ซินเดอเรลล่าเพื่อ หลอกคุณให้จับปากกาขนนกวิเศษ Into the Deep (2012)
Yes, indeed, a quill.ใช่ จริงที่สุด ปากกาขนนก Into the Deep (2012)
And yet, it wasn't the quill itself, but the ink that captured the dark one, harvested from the rarest species of squid from the bottom of a bottomless ocean... impossible to find unless you're a mermaid... or me.และต่อจากนั้น มันไม่ใช่ปากกาขนนกหรอก มันคือหมึกต่างหากที่จับตัวดาร์ควัน Into the Deep (2012)
- The quill.- ปากกาขนนก Into the Deep (2012)
- It wasn't the quill. It was the ink.- ไม่ใช่สิ เป็นน้ำหมึก Into the Deep (2012)
Samwell, fetch a quill and inkwell.แซมเวล หยิบปากกากับหมึกมา Mhysa (2013)
- Quill?- ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
I can also see tranquillize needle you won't need it.ผมยังเห็นหน่วยทหารในอีกห้องหนึ่ง และยังเห็นปืนยิงยาสลบด้วย คุณไม่จำเป็นต้องใช้มัน Man of Steel (2013)
My name is Peter Quill, okay? Dude, chill out.ผมชื่อปีเตอร์ ควิลล์ โอเค๊ พี่ ใจเย็น Guardians of the Galaxy (2014)
Now, don't you worry about Mr. Quill.ไม่ต้องห่วงเรื่องนายควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
- Mr. Quill.คุณควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
I'm sorry, Mr. Quill.โรเเนน? ขอโทษด้วยคุณควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
- Farewell, Mr. Quill.ลาแค่นี้คุณควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Peter Quill.เกลียดที่สุดพวกไม่มีสัจจะ Guardians of the Galaxy (2014)
Peter Jason Quill, from Terra.ปีเตอร์ เจสัน ควิลล์ ชาวเทอร์ร่า Guardians of the Galaxy (2014)
Quill, where you going?ควิลล์ ไปไหนน่ะ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill.ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill!ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill!ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill?ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill! What are you doing?ควิลล์ จะทำอะไร Guardians of the Galaxy (2014)
And Quill, your ship is filthy.อ้อควิลล์ ยานเจ้าซกมกที่สุด Guardians of the Galaxy (2014)
You got issues, Quill.แอบโรคจิตนะนี่ Guardians of the Galaxy (2014)
I know who you are, Peter Quill!ข้ารู้กิตติศัพท์เจ้า ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill! Don't you move, boy!ควิลล์ อย่าได้หนีไอ้หนู Guardians of the Galaxy (2014)
Quill, I'm trapped. I can't make it to the Milano.ควิลล์ ข้าโดนดัก ไปไม่ถึงยานมิลาโน่ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill, come on.ควิลล์ กลับ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill?ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
This is Quill! - My coordinates are 227 K324. - Quill.นี่ควิลล์ ตอนนี้อยู่ที่พิกัด 227K324 Guardians of the Galaxy (2014)
Quill, what are you doing?ควิลล์ ทำอะไรน่ะ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill, don't be ridiculous.ควิลล์ อย่าบ้าไปหน่อยเลย Guardians of the Galaxy (2014)
Quill?ควิลล์ Guardians of the Galaxy (2014)
Quill just got himself captured.ควิลล์ยอมถูกจับซะงั้น Guardians of the Galaxy (2014)
We figured it out! We're fine! Hey, Quill.ได้วิธีแล้ว เราปลอดภัย Guardians of the Galaxy (2014)
I just saved Quill.ข้าเพิ่งช่วยควิลล์นะ Guardians of the Galaxy (2014)
But, Quill, stopping Ronan, it's impossible.แต่ควิลล์ การหยุดโรแนน มันเป็นไปไม่ได้ Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
คอแร้ง[N] quill, Example: นักเรียนใช้ปากกาคอแร้งคัดลายมือ
ปากไก่[N] quill, See also: quill pen, Example: มนุษย์สมัยก่อนนำขนนกหรือขนห่านมาทำเป็นปากไก่ สามารถเขียนได้คมชัดและเขียนติดต่อกันได้นาน, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กับหมึกหรือสิ่งอื่น
ปากกาขนนก[N] quill, See also: quill pen, Example: ปากกาขนนก และกระดาษนับไม่ถ้วนนำมาใช้บันทึกวจนะในศาสนาบาไฮ, Thai definition: เครื่องเขียนแบบเก่า ใช้จุ่มน้ำหมึกเขียน
ศานติ[N] peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบใจ[V] calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบราบคาบ[ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
ราบคาบ[ADV] tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง
ยากล่อมประสาท[N] tranquillizer, Syn. ยาระงับประสาท, Example: ปัญหาที่เราพบบ่อยๆ คือ คนไข้มักมีความวิตกกังวลมากทำให้ต้องไขว่คว้าพวกยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทมาใช้จนติด, Count unit: เม็ด
กั้ง[N] mantis shrimp, See also: squilla scorpio, Example: กั้งมีลักษณะคล้ายกุ้ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Stomatopoda มีหลายวงศ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Squillidae หายใจด้วยเหงือก ลำตัวแบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้องๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ 5 แต่ไม่ถึงปล้องที่ 8 กรีมีลักษณะแบนราบ มี 6 ขา
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ทุ่นเบ็ด[N] quill-bob, See also: float for a fishing line, bob, cork, Syn. ทุ่นตกปลา, Example: เขาเอาปล้องโสนมาทำทุ่นเบ็ด, Count unit: ทุ่น, อัน
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความเงียบสงบ[N] peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เฉยนะ[xp] (choēi na) FR: reste tranquille !
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: Mantis shrimp   FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
การแต่งหน้า[n.] (kān taeng-nā) FR: maquillage [m]
ขาตั้งรถ[n.] (khā tang rot) EN: kick stand   FR:quille [f]
คอแร้ง[n.] (khøraēng) EN: quill   
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep sa-ngop) FR: tranquillité [f]
ความสงบ[n.] (khwām sa-ngop) FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; apaisement [m] ; accoisement [m] (vx)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
กระดูกงู[n.] (kradūkngū) EN: keel (of a boat)   FR: quille (de bateau) [f]
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
ไม้ค้ำยัน[n.] (māi kham yan) EN: crutch   FR:quille [f]
เงียบ ๆ[adj.] (ngīep-ngīep) FR: tranquille
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง[X] (ning) EN: be still !   FR: restez tranquille(s) !
ปากกาขนนก[n. exp.] (pākkā khon nok) EN: quill ; quill pen   FR: plume [f]
โพลง[adj.] (phlōng) EN: wide open   FR: écarquillé ; grand ouvert
เปลือกหอย[n.] (pleūak høi) EN: shell ; seashell   FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f]
เปลือกไข่[n. exp.] (pleūak khai) EN: eggshell   FR: coquille d'oeuf [f] ; coquille [f]
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; sham   FR: falsifier ; maquiller
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly   
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สงัด[adj.] (sa-ngat) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful   FR: tranquille ; paisible
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly   
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
สงบสุข[adv.] (sa-ngop sūk) EN: peaceably ; happily ; tranquilly   FR: paisiblement
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
เสี้ยน[n.] (sīen) EN: splinter ; thorn   FR: esquille [f] ; écharde [f] ; éclat de bois [m]
แต่งหน้า[v. exp.] (taeng-nā) EN: make up ; put on make-up ; wear make-up ; use cosmetics   FR: se maquiller
อย่างเงียบ[adv.] (yāng ngīep) FR: tranquillement

CMU English Pronouncing Dictionary
QUILL    K W IH1 L
QUILLON    K W IH1 L AH0 N
QUILLIN    K W IH1 L IH2 N
QUILLAN    K W IH1 L AH0 N
QUILLEN    K W IH1 L AH0 N
ARQUILLA    AA2 R K W IH1 L AH0
QUILLMAN    K W IY0 L M AE1 N
QUILLING    K W IH1 L IH0 NG
QUILLIAN    K W IH1 L Y AH0 N
MCQUILLIN    M AH0 K W IH1 L AH0 N
MCQUILLEN    M AH0 K W IH1 L AH0 N
MCQUILLAN    M AH0 K W IH1 L AH0 N
RONQUILLO    R OW0 N K W IH1 L OW0
SHAQUILLE    SH AH0 K IY1 L
SQUILLACE    S K W IH1 L AH0 S
SQUILLANTE    S K W IY0 L AA1 N T EY0
CARRASQUILLO    K EH2 R AH0 S K IH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quill    (n) (k w i1 l)
quills    (n) (k w i1 l z)
tranquilly    (a) (t r a1 ng k w i l ii)
Barranquilla    (n) (b a2 r @ n k ii1 @)
tranquillity    (n) (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquillize    (v) (t r a1 n k w i l ai z)
quill-feather    (n) - (k w i1 l - f e dh @ r)
tranquillized    (v) (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquillizer    (n) (t r a1 n k w i l ai z @ r)
tranquillizes    (v) (t r a1 n k w i l ai z i z)
quill-feathers    (n) - (k w i1 l - f e dh @ z)
tranquillizers    (n) (t r a1 n k w i l ai z @ z)
tranquillizing    (v) (t r a1 n k w i l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschaulichkeit {f}; Stille {f}tranquillity [Add to Longdo]
Feder {f}; Federkiel {m}; Schreibfeder {f}quill [Add to Longdo]
Federfuchser {m}quilldriver [Add to Longdo]
Gänsekiel {m}goosequill [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Ausgeglichenheit {f}; Sanftheit {f}tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
Hohlwelle {f}quill [Add to Longdo]
Rabenfeder {f}crow quill [Add to Longdo]
Rohrpfeife {f}quill [Add to Longdo]
Rüsche {f} | Rüschen {pl}quilling | quillings [Add to Longdo]
Ruhe {f}; Friedlichkeit {f}; Stille {f}tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
Schwungfeder {f} [techn.]quill [Add to Longdo]
Stachel {m} (Stachelschwein)quill [Add to Longdo]
aufspulento quill [Add to Longdo]
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto tranquilize; to tranquillize | tranquilizing; tranquillizing | tranquilized; tranquillized | tranquilizes; tranquillizes | tranquilized; tranquillized [Add to Longdo]
quellen; herausfließen (aus) | quellend | gequollen | du quillst | es quillt | es quoll | es ist/war gequollen | es quölle | quill!to pour; to stream (out of); to well | puring; streaming; welling | poured; streamed; welled | you pour; you stream | it pours; it streams | it poured; it streamed | it has/had poured; it has/had streamed | it would pour; it would stream | pour!; stream! [Add to Longdo]
quilltwells [Add to Longdo]
ruhig {adv}tranquilly [Add to Longdo]
Beruhigungsmittel {n}; Tranquilizer {m} [med.] | Beruhigungsmittel {pl}tranquillizer | tranquillizers [Add to Longdo]
Wendehals {m} [ornith.]Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) [Add to Longdo]
Weißspiegeltaube {f} [ornith.]White-quilled Rock Pigeon [Add to Longdo]
Rotspiegeltaube {f} [ornith.]Chestnut-quilled Rock Pigeon [Add to Longdo]
Philippinenblattvogel {m} [ornith.]Yellow-quilled Leafbird [Add to Longdo]
Barranquilla (Stadt in Kolumbien)Barranquilla (city in Colombia) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[, torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
羽根ペン;羽ペン[はねペン, hane pen] (n) quill; quill pen [Add to Longdo]
羽柄[うへい, uhei] (n) calamus; quill [Add to Longdo]
黄水仙[きずいせん;きすいせん;キズイセン, kizuisen ; kisuisen ; kizuisen] (n) (uk) jonquil (Narcissus jonquilla) [Add to Longdo]
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria) [Add to Longdo]
海葱[うみねぎ, uminegi] (n) white squill (Urginea maritima); sea onion [Add to Longdo]
甘鯛[あまだい;アマダイ, amadai ; amadai] (n) (uk) tilefish (Branchiostegus spp.); blanquillo; horse-head fish [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
蟻吸[ありすい;アリスイ, arisui ; arisui] (n) (uk) Eurasian wryneck (species of bird, Jynx torquilla) [Add to Longdo]
休意[きゅうい, kyuui] (n,vs) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
治平[ちへい, chihei] (n) peace and tranquility; peace and tranquillity [Add to Longdo]
昌平[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
清閑[せいかん, seikan] (adj-na,n) peaceful; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
静謐;静ひつ[せいひつ, seihitsu] (adj-na,n) peacefulness; tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
太平;泰平[たいへい, taihei] (adj-na,n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
大羽[おおばね, oobane] (n) contour feather; quill feather [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P) [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
定まり[さだまり, sadamari] (n) rule; custom; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
発想標語[はっそうひょうご, hassouhyougo] (n) stylistic marking (in music, e.g. "dolce", "tranquillo", etc.) [Add to Longdo]
筆を揮う[ふでをふるう, fudewofuruu] (exp,v5u) to drive a quill (pen); to wield the writing brush [Add to Longdo]
平安[へいあん, heian] (adj-na,n) (1) peace; tranquility; tranquillity; (n) (2) Heian era (794-1185); (P) [Add to Longdo]
平穏無事[へいおんぶじ, heionbuji] (adj-na) tranquillity and peace; tranquility and peace; peaceful and uneventful [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]
蔓穂[つるぼ;ツルボ, tsurubo ; tsurubo] (n) (uk) Scilla scilloides (species of squill) [Add to Longdo]
鵞ペン[がペン, ga pen] (n) quill pen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] quill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quill \Quill\, v. t. [imp. & p. p. {Quilled}; p. pr. & vb. n.
   {Quilling}.]
   1. To plaint in small cylindrical ridges, called quillings;
    as, to quill a ruffle.
    [1913 Webster]
 
       His cravat seemed quilled into a ruff. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To wind on a quill, as thread or yarn. --Judd.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quilling \Quill"ing\, n.
   (a) A band of linen, muslin, or the like, fluted, folded, or
     plaited so as somewhat to resemble a row of quills.
   (b) One of the rounded plaits or flutings of such a band.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top