Search result for

personalizes

(65 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personalizes-, *personalizes*, personalize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา personalizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *personalizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personalize[VT] ทำให้เป็นส่วนตัว, See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล, Syn. particularize, personify
impersonalize[VT] ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์, See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depersonalisation; depersonalizationบุคลิกวิปลาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depersonalization; depersonalisationบุคลิกวิปลาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TRY NOT TO PERSONALIZE IT.อย่าทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวสิ Zoe's Reprise (2009)
Okay, please examine your personalized menus.เอาล่ะ ดูเมนูอาหารประจำตัว Acafellas (2009)
You can't personalize this,jeff.มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เจฟฟ์ To Hell... And Back (2009)
I've got everyone's personalized cookie tombstones, por tradicion,ฉันเตรียมคุกกี้ป้ายหลุมศพของแต่ละคนไว้แล้ว por tradicion Introduction to Statistics (2009)
Caring about a victim, personalizing them,ห่วงใยเหยื่อ ทำให้พวกเขาเป็นส่วนตัว ...A Thousand Words (2010)
It's called a purse, and as every woman knows, it can hold just about anything, from a personalized cell phone... to a romance novel... to much-needed medication.มันเรียกว่ากระเป๋าใบเล็ก เหมือนกับที่ผู้หญิงทุกคนรู้ มันใส่ได้แทบจะทุกอย่าง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Depersonalizing the victim.ไม่เป็นส่วนตัวกับเหยื่อ JJ (2010)
And I know you're probably going to be tempted to personalize this and--และฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันยั่วยวนเธอ ให้นำมาทำเป็นเรื่องส่วนตัวและ.. I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I mean, I just started decorating our personalized nut cups, and I'm only on the fifth one and...ฉันหมายถึง ฉันเพิ่งเริ่มตกแต่ง ตระกร้าสำหรับแต่ละคน และเพิ่งทำได้แค่ 5 อัน และ... Dance with Somebody (2012)
Someone's personalized condoms just came in the mail.บางคนมี condoms ส่วนตัว เพียงรับมาจากพัสดุ The Story of the 50 (2012)
There should be personalized party favors...งานเลี้ยงควรมีสีสันพิเศษเฉพาะตัว With So Little to Be Sure Of (2012)
They've managed to depersonalize these kids as a way of rationalizing the body count.พวกเขาจับเด็กพวกนี้มา เพื่อเล่นเป็นเกมของตัวเอง The Wheels on the Bus... (2012)
He's evolved from obliterating his victims with fire to wanting them to be identified while still depersonalizing them.เขาพัฒนาจากการกำจัดเหยื่อด้วยไฟจนสิ้นซาก มาเป็นต้องการให้ระบุเหยื่อได้ ในขณะที่ทำให้เหยื่อดูผิดไปจากเดิม  ()
You get that these are personalize action figures.คุณรู้ใช่ไหมว่านี่มันเป็นโมเดลที่ทำขึ้นเฉพาะคนเลยนะ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Jack will be there to personalize your responses, and I'll be at the ready in case anyone goes off book.แจ็คจะอยู่ตรงนั้น เพื่อช่วยอีกแรง และฉันจะเตรียมพร้อมเสมอ เผื่อมีใครถามนอกคำถาม Masquerade (2013)
What if the wallets are a form of depersonalization?แล้วถ้าเรื่องกระเป๋าเงินนี่ เป็นการทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองล่ะ Gatekeeper (2013)
Something tells me that's more than an act of depersonalization.บางอย่างบอกผมว่ามันเป็นมากกว่า การทำให้เสียความเป็นตัวตน Gatekeeper (2013)
Come in for a personalized fitting.ได้รับส่วนลดพิเศษ Goodfellas (1990)
- Oh, actually there's a personalized letter here from Ed McMahon saying you just won a million dollars.โอ้ว .. ใช่ ... ...มีจดหมายชิงรางวัลฉบับหนึ่ง จาก เอ็ด แมคมาฮอร์น A Cinderella Story (2004)
I have business cards and a personalized coffee mug that backs up the whole thing.ผมมีนามบัตรและแก้วน้ำของตัวเอง ยืนยันในทุกสิ่ง 65 Million Years Off (2007)
Feelings of depersonalization and boredom.มีความรู้สึกไม่สนใจใครเลยและก็เบื่อหน่าย Charlie Bartlett (2007)
- I'm not asking you to personalize it.- ฉันไม่ได้ขอให้เธอพูดเรื่องส่วนตัว The Brave One (2007)
The official term was "depersonalization."ภาษาราชการเรียกว่า "รู้สึกเหมือนไม่จริง" Numb (2007)
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)
So, you must have told her you were depersonalized, yeah?งั้นนาย ต้องบอกเธอเรื่องอาการประสาทนั่นด้วยนะ? Numb (2007)
Well, is this gonna help with my depersonalization?แล้วมันจะช่วยบำบัดความรู้สึกเหมือนไม่จริงด้วยมั้ยครับ? Numb (2007)
I'm taking it for depersonalization.ผมกินยานี้เพื่อรักษาอาการ "รู้สึกเหมือนไม่จริง"น่ะ Numb (2007)
The technical term for it is "depersonalization."ศัพท์เทคนิคเรียกว่า "รู้สึกเหมือนไม่จริง" Numb (2007)
It explains how high cortisol levels increase adrenaline, which could have a bearing on the feeling of depersonalization.มันอธิบายว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติโซลที่สูงๆ ทำให้อะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นได้ยังไง ซึ่งจะช่วยให้ทนต่อความรู้สึกเหมือนไม่จริงได้ Numb (2007)
We received your inquiry regarding your depersonalization study, and a spot has become available.เราได้รับคำร้องขอให้ศึกษา เกี่ยวกับอาการรู้สึกเหมือนไม่จริงของคุณแล้ว และตอนนี้ก็มีที่ว่างให้คุณเข้ามาได้ Numb (2007)
Dr. Paula Simon was the only doctor in North America researching depersonalization specifically, but I was determined to get through the four-day intensive, no matter what.ดร.พอลล่า ไซม่อน เป็นหมอคนเดียวในอเมริกาเหนือ ที่ทำวิจัยเรื่องความรู้สึกเหมือนไม่จริงโดยเฉพาะ ผมตัดสินใจเข้ารับการบำบัดเข้มข้นตลอด 4 วันรวด ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Numb (2007)
Plus, it would be a relief to finally meet other depersonalized people as I was beginning to think I was the only one.มันคงรู้สึกดีขึ้น ถ้าได้ไปเจอคนอื่นๆ ที่ป่วยโรครู้สึกเหมือนไม่จริง ซึ่งตอนแรกผมคิดว่า มีแค่ผมคนเดียวที่เป็น Numb (2007)
You have depersonalization disorder.คุณเป็นโรครู้สึกเหมือนไม่จริง Numb (2007)
Hasn't even been personalized yetยังไม่จัดการให้เป็นของส่วนตัวเลย Art Imitates Life (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONALIZE    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
PERSONALIZED    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z D
PERSONALIZES    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
DEPERSONALIZE    D IY0 P ER1 S N AH0 L AY2 Z
PERSONALIZING    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG
PERSONALIZATION    P ER2 S AH0 N AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personalize    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z)
personalized    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z d)
personalizes    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i z)
personalizing    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depersonalisation {f}depersonalization [Add to Longdo]
Entpersönlichung {f}depersonalization [Add to Longdo]
Personalisierung {f}; Personifizierung {f}personalization [Add to Longdo]
entpersönlichen | entpersönlichend | entpersönlicht | entpersönlicht | entpersönlichteto depersonalize | depersonalizing | depersonalized | depersonalizes | depersonalized [Add to Longdo]
persönlicher gestalten; eine persönliche Note gebento make more personal; to personalize; to personalise [Br.] [Add to Longdo]
personalisieren | personalisierend | personalisiertto personalize; to personalise [Br.] | personalizing | personalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
パーソナライズ[, pa-sonaraizu] (n) {comp} personalize [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
離人症[りじんしょう, rijinshou] (n) depersonalization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格化[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top