หรือคุณหมายถึง paßat?
Search result for

passat

(3 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passat-, *passat*
CMU English Pronouncing Dictionary
PASSAT    P AE1 S AE0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passatströmung {f}equatorial current [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普桑轿车[pǔ sāng jiào chē, ㄆㄨˇ ㄙㄤ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] Passat; a car model of Volkswagen [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

PASSAT ( P AE1 S AE0 T)

 


  

 
PASSAT
  • /P AE1 S AE0 T/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
pas sat, pas-sat, pass at, pass-at, pasta, past, psst, passed, paste, pasty, PST, pass, asst, Post, peseta, pest, post, Pabst, passe

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Passant, passt, Passau

Similar FRENCH words suggested by aspell:
passât, passant, pansât, passants, passait, pansant, passa, passent, basât, passas, cassât, lassât, massât, pausât, pissat, pissât, sassât, tassât, pensât

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top