Search result for

oma

(107 entries)
(0.0621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oma-, *oma*
Possible hiragana form: おま
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Omar Khayyam[N] กวีชาวเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oman(โอมาน') n. ชื่อประเทศหนึ่งในอาราเบีย
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
omasum(โอเม'ซัม) n. กระเพาะที่สามของสัตว์เคี้ยวเอื้อง อยู่ระหว่าง reticulum กับ abomasum pl. omasa
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด

English-Thai: Nontri Dictionary
achromatic(adj) ไม่มีสี
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omalgia; omodynia; scapulodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omarthritisข้อไหล่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell Omaha to acknowledge and stand by.แจ้งโอมาฮ่าด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
Felix, did you try and take Omaha Beach all by yourself, again?เฟลิกซ์, นั่นนายพยายามจะ ย้ายชายหาดโอมาฮ่าด้วยตัวเองอีกแล้วหรือ? Mannequin (1987)
I thought she dumped him for Shane Oman.ไหนว่าเธอทิ้งเค้าไปหา เชน โอมาน ไง ? Mean Girls (2004)
But really, she's hooking up with Shane Oman in the projection room above the auditorium, and I never told anybody that, because I'm such a good friend.จริงๆเธอไปหา เชน โอมานต่างหาก ในห้องโสตฯข้างบนหอประชุม ชั้นยังไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ย Mean Girls (2004)
Somebody told him about Shane Oman.มีคนบอกเขาเรื่อง เชนโอมาน Mean Girls (2004)
- Shane Oman. - Yes!เชน โอเมน Mean Girls (2004)
Jerusalemilla ei ole käyttöä täydelliselle ritarille. Omantunnon kuningaskunta, - tai ei mitään.เยรูซาเล็มไม่ต้องการอัศวินที่สมบูรณ์แบบ. Kingdom of Heaven (2005)
Sitten minä saan kunnian, Tiberias. Sinulla oil oma kunnian aikasi, vuosia sitten.- แล้วเราจะมีชัยชนะ, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
We'll always have Omaha.เรายังมีโอมาฮ่าเสมอ Chuck Versus the Nemesis (2007)
What did Bryce mean by Omaha?โอมาฮ่าของไบรซ์หมายความว่าไง Chuck Versus the Nemesis (2007)
-We'll always have Omaha.- เรายังมีโอมาฮ่าอยู่เสมอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
-What did Bryce mean by Omaha?- ที่ไบรซ์พูดหมายความว่าไง Chuck Versus the Crown Vic (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane

CMU English Pronouncing Dictionary
OMA    OW1 M AH0
OMAN    OW0 M AA1 N
OMAR    OW1 M AA0 R
OMARY    AH0 M EH1 R IY0
OMARA    OW0 M AA1 R AH0
OMAHA    OW1 M AH0 HH AA2
OMAAR    OW1 M AA0 R
OMANI    OW0 M AA1 N IY0
OMANS    OW0 M AA1 N Z
OMALLEY    AA1 M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oman    (n) (ou1 m aa1 n)
Omaha    (n) (ou1 m @ h @)
Omani    (n) (ou1 m aa1 n ii)
Omanis    (n) (ou1 m aa1 n i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
おまんこ[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お前[おまえ, omae] Thai: คำสรรพนามเรียกฝ่ายตรงข้าม ไม่สุภาพ English: you (sing,fam)

German-Thai: Longdo Dictionary
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oma {f} | Omas {pl}grandma; granny | grannies [Add to Longdo]
Oman [geogr.]Oman (om) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
[アットマーク, attoma-ku] (n) "at" mark [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥马哈[Ào mǎ hā, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄏㄚ, / ] Omaha (name of several US towns, in Nebraska, Illinois, Arkansas, Texas etc) [Add to Longdo]
奥马尔[Ào mǎ ěr, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄦˇ, / ] Omar (Arabic name) [Add to Longdo]
阿曼[Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ, ] Oman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コマース[こまーす, koma-su] commerce [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -oma \-o"ma\suff. [Gr. ?, ?.]
   A suffix used in medical terms to denote a morbid condition
   of some part, usually some kind of tumor; as in fibroma,
   glaucoma.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Object Management Architecture (OMG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Open Mobile Alliance (org., mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Outlock Mobile Access (mobile-systems, PDA, WAP)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oma [oːma] (n) , s.(f )
   granny
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 oma [oma]
   granny
   grandmother
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top