Search result for

outweighing

(47 entries)
(2.2654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outweighing-, *outweighing*, outweigh
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา outweighing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *outweighing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outweigh[VT] ครอบงำ, Syn. overshadow, override

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow

English-Thai: Nontri Dictionary
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่ Stand by Me (1986)
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น The Great Raid (2005)
Anything that outweighs the fact... that if you torture one person... you create ten, a hundred, a thousand new enemies.อะไรก็ได้ อะไรสักอย่าง_BAR_ Rendition (2007)
He'll see the pros are heavily outweighed by the cons, and we'll be back to mojitos and barbecues.เขาจะเห็นว่าข้อดีมีข้อเสียหนักหนานัก แล้วเราจะกลับไปกินโมฮิโตกับบาร์บีคิวกัน Sí se puede (2008)
They might get a few lawsuits, but as long as costs don't outweigh profits...พวกเขาอาจเจอคดีความ 2-3 ข้อ และ นานเท่าที่จะมีเงินจ่ายได้ ไม่รวมถึงผลกำไร... Bad Seed (2009)
I think the fear of whoever you work for outweighs your fear of us.ข้าคิดว่า แกคงจะกลัวคนที่แกทำงานให้ มากกว่าที่จะกลัวเราสินะ Children of the Force (2009)
"Do the consequences of attacking America outweigh the potential benefits?""ผลที่จะได้รับจากการโจมตีอเมริกา คุ้มพอเหรอกับสิ่งที่จะได้" Watchmen (2009)
I did, however, go on to summarise that the benefits of Iron Man far outweigh the liabilities. -And that it would be in our interest...ใช่ แต่ผมจะสรุปว่าไอออนแมนจะสร้างปรธโยชน์ในกับประเทศมากว่าก่อผลเสีย Iron Man 2 (2010)
The gains outweigh the risks.ตอนนี้ผลผลิตของเราก็เริ่้มจะหมดแล้ว Faith (2010)
Glaber outweighs with that of Legatus.กลาเบอร์เป็นคนครอบงำเหล่าแม่ทัพ Whore (2010)
You simply fail to understand that the needs of the many outweigh the needs of the few.ไม่เข้าใจเลยใช่มั้ย แค่หลักการง่ายๆ ว่าความต้องการของส่วนใหญ่นั้นย่อมมีน้ำหนักมาก กว่าพวกส่วนน้อย Transformers: Dark of the Moon (2011)
And the combined innocence of the angels' souls outweighed Azrael's sins.และความบริสุทธิ์ของวิญญาณเหล่าเทวฑูตนั้น มีน้ำหนักกว่าบาปของอาซเรล Stowaway (2011)
I mean, does affordability and easy maintenance really outweigh the look and feel of real human hair?ฉันหมายถึง ราคาไม่แพงและง่ายต่อการจัดการ มันดูมีค่าเกินจริง และรู้สึกว่ามันเป็นผมของมนุษย์จริงๆ? Surface Tension (2011)
But they don't outweigh the damage that I am doing to the two people that I love.แต่มันเทียบไม่ได้กับ สิ่งที่ฉันกำลังทำกับคนที่ฉันรักตอนนี้หรอก I'm the Good Twin (2012)
The years between you far outweigh mine, yet do not think me naive.ปีระหว่างคุณ ไกลเกินดุลเหมือง ยังไม่คิดว่าฉันไร้เดียงสา Chosen Path (2012)
So her desperation outweighed rationale.งั๊นความสิ้นหวังของเธอ ก็อยู่เหนือเหตุผล I Love You, Tommy Brown (2012)
My ability to keep you from harm will outweigh your comfort.ความสามารถของผมที่จะช่วยให้คุณปลอดภัย อาจสำคัญมากกว่าความสะดวกสบายของคุณ Pilot (2012)
Too bad your ambition outweighs your talent.แต่แย่หน่อยนะที่ความทะเยอทะยานของเธอครอบงำพรสวรรค์ไปเสียแล้ว Tricks and Treats (2012)
Lucky for you, my pity outweighs my disgust.โชคดีนะที่ฉันสมเพชมากกว่ารังเกียจ Confaegion (2013)
Whose reply far outweighed balance of insult.- คำตอบซึ่งเป็นเลวร้ายยิ่งกว่าดูถูก Separate Paths (2013)
The potentially catastrophic risk of turning on this machine far outweigh any scientific gain that might come from it.ความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยพิบัติ ของการเปิดเครื่องนี้ ห่างจากการถูกครอบครองโดย ผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ Keep Your Enemies Closer (2013)
My ability to keep you from harm will outweigh your comfort.หน้าที่ป้องกันคุณของผมนั้น อาจทำให้คุณไม่สบายเท่าไหร่ Arrow: Year One (2013)
And I can see that you're not a woman that would... let petty self-interest outweigh... honor... and compassion.และฉันเห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่จะ ปล่อยให้ผลประโยชน์ตนเอง ให้เหนือกว่า.. เกียรติ Lovecraft (2014)
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า Uprising (2015)
And yet I made the decision that the reward... that... everything we could learn and everything we could achieve, that all of that... simply outweighed that risk.แต่ฉันก็ยังตัดสินใจทำมัน นั่นคือรางวัลที่ได้... ทุกๆ สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ และทุกๆ อย่างที่เราสามารถทำให้สำเร็จ The Sound and the Fury (2015)
So my guilt for displacing Thea is only slightly outweighed by how amazing this place is.งั้นความผิดที่ฉันขับไล่เธียออกไป ก็แค่เล็กน้อยมื่อเทียบกับ สถานที่น่าประหลาดใจนี้ Green Arrow (2015)
Yeah, but the likes outweigh the dislikes.ค่ะ แต่สิ่งที่ชอบ มีมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ After Porn Ends 2 (2017)
Its curiosity outweighs its fear.ความอยากรู้ของมันมีมากกว่าความกลัว Life (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outweighA mother's advice would outweigh a friend's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินดุล[V] overbalance, See also: outweigh, Ant. ขาดดุล, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก, Thai definition: ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินดุล[n.] (koēndun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus   FR: surplus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTWEIGH    AW1 T W EY2
OUTWEIGHS    AW1 T W EY2 Z
OUTWEIGHED    AW0 T W EY1 D
OUTWEIGHING    AW1 T W EY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outweigh    (v) (au2 t w ei1)
outweighs    (v) (au2 t w ei1 z)
outweighed    (v) (au2 t w ei1 d)
outweighing    (v) (au2 t w ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überwiegen | überwiegend | überwiegtto outweigh | outweighing | outweighs [Add to Longdo]
überwogoutweighed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top