Search result for

officers

(41 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -officers-, *officers*, officer
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Officers' handbooksคู่มือทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
There are some officers on the way, so I want everything squared away for inspection.จะมีนายทหารมาที่นี่ ฉันต้องการให้ทุกอย่างพร้อม สำหรับการตรวจสอบ Rookies (2008)
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ" The Bank Job (2008)
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
Because she tried to take matters into her own hand, best left to qualified officers!เป็นเพราะเธอพยายาม ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวาย แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่! Changeling (2008)
Officers, look what they're using to pay.- เจ้าหน้าที่ครับ ดูที่พวกนั้นจ่ายให้สิ The Forbidden Kingdom (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
Domestic officers arrived.เจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว The Echo (2008)
Yeah, well, your CIS punched one of my officers in the face.-your ci punched ลูกน้องผมคนนึง ฉันเข้าใจ Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officersAll the officers and men joined their efforts against the attack.
officersCriminals generally do not single out police officers.
officersHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
officersHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.
officersI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
officersI was searched by the customs officers at the airport.
officersOfficers will henceforth wear ties at dinner.
officersPolice officers wear blue uniforms.
officersThe criminal got very tired from the fight with the two officers.
officersThere were ten police officers on the spot.
officersThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.
officersTwo police officers tried to restrain him, but he broke away and ran into a nearby house.

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFICERS    AO1 F AH0 S ER0 Z
OFFICERS'    AO1 F IH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
officers    (n) (o1 f i s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
士卒[しそつ, shisotsu] (n) officers and soldiers; soldiers [Add to Longdo]
将士[しょうし, shoushi] (n) officers and men [Add to Longdo]
将卒[しょうそつ, shousotsu] (n) officers and men [Add to Longdo]
将兵[しょうへい, shouhei] (n) officers and men; (P) [Add to Longdo]
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers [Add to Longdo]
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers [Add to Longdo]
役員賞与[やくいんしょうよ, yakuinshouyo] (n) directors' bonus; bonus allowances to company executives; officers' bonuses [Add to Longdo]
予備士官学校[よびしかんがっこう, yobishikangakkou] (n) reserve officers' cadet school [Add to Longdo]
予備将校[よびしょうこう, yobishoukou] (n) reserve officers [Add to Longdo]
予備役将校訓練課程[よびえきしょうこうくんれんかてい, yobiekishoukoukunrenkatei] (n) Reserve Officers' Training Corps (US); ROTC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官兵[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men [Add to Longdo]
将士[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] officers and soldiers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top