Search result for

noels

(83 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noels-, *noels*, noel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Noel[N] คำที่มีความหมายว่า Christmas ที่ใช้ในเพลงหรือการ์ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noel(โนเอล') n. เทศกาลคริสต์มาส,เพลงคริสต์มาส., Syn. yuletide,

English-Thai: Nontri Dictionary
Noel(n) เทศกาลคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
NOEL โนเอล
No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
No Observed-Effect Level, NOEL โนเอล
ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Counterimmunoelectrophoresisเคาน์เตอร์อิมมุโนอิเล็กทรอฟอเรซิส [การแพทย์]
Immunoelectrophoresisอิมมุโนอีเล็คโตรฟอเรซิส; อิมมูโนอิเล็กโตรฟอเรซิส, วิธีการ [การแพทย์]
Microscopy, Immunoelectronกล้องจุลทรรศน์อิมมูโนอีเลคตรอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Noel Dichter?โนเอล ดิชเตอร์? eXistenZ (1999)
More for recording devices. Lot of money invested in these games, Noel.ตรวจเครื่องบันทึก เงินมากโขอยู่ที่ทำเกมนี้ขึ้นมา โนเอล eXistenZ (1999)
- Is Noel in, ma'am?โนเอลอยู่มั้ยครับ Unbreakable (2000)
- Could you ask Noel something for me, please?ผมขอฝากถามโนเอลได้มั้ยครับ Unbreakable (2000)
Hey, Noel.เฮ้ โนเอล Unbreakable (2000)
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย The Day After Tomorrow (2004)
As I predicted yesterday, the swell off Hurricane Noelani is incredible.เหมือนที่ผมทำนายไว้เมื่อวาน พายุเฮอร์ริเคนโนลานีมีขนาดมหึมา The Day After Tomorrow (2004)
- Noel?- โนล? Shaun of the Dead (2004)
Noel, I do not find it difficult to keep my work and my social life separate.โนล ฉันว่าการแยกงานกับชีวิตส่วนตัวของฉันมันไม่ได้ยากซักหน่อย Shaun of the Dead (2004)
Here we go. I want you to meet Cousin Noel.นี่ไง ฉันอยากให้แกได้พบลูกพี่ลูกน้อง Halloween (2007)
I joined the Noelites... and I ended up in the convent.ฉันเข้าร่วมกับนีโอไล้ท์ และมาใช้ชีวิตในโบสถ์ Babylon A.D. (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
Here, an initial reaction from the Noelites.เอาล่ะค่ะ มาฟังคำพูดของกลุ่ม โนอีไล้ท์กันบ้าง Babylon A.D. (2008)
- To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites.- ทางซ้ายของ... รถแลนด์ โรเวอร์.. คือ พวกที่ทำงานให้ลัทธิคุณ.. Babylon A.D. (2008)
You're a Noelite. You're like him.คุณเป็นพวกโนอีไล้ท์ คุณก็เหมือนพวกเขา Babylon A.D. (2008)
- This is the Noelite Church C.E.O.- นี่ประมุขโบสถ์โนอีไล้ท์พูด Babylon A.D. (2008)
Around that time, the Noelites came to me with an unusual offer.ช่วงนั้นกลุ่มโนอีไล้ท์มาหาผม Babylon A.D. (2008)
I knew that one day the Noelites would have to present their miracle... to the rest of the world.ผมรู้แต่ว่าสักวันพวกโนอีไล้ท์ จะนำเสนอเรื่องปาฏิหารย์นี้ กับชาวโลกทั้งหลาย Babylon A.D. (2008)
Not on the Noelites. On the bikers. On the bikers.ไม่ใช่ที่ นีโอไล้ท์ ต้องที่สโนโมไบค์ Babylon A.D. (2008)
The Noelites have found us. They'll be here in two minutes.นีโอไล้ท์เจอเราแล้ว อีก 2 นาทีคงมาถึง Babylon A.D. (2008)
Noel?โนเอล Harry Brown (2009)
Noel! Sergeant Hicock. Don't make me come up there!โนเอล ชั้นจ่าฮิคค๊อก อย่าให้ชั้นต้องขึ้นไปนะ! Harry Brown (2009)
Noel!โนเอล Harry Brown (2009)
Noel Winters, I'm arresting you on suspicion of murder... I don't know what you're talking about!โนเอล วินเทอร์ ขอจับนายในฐานะ เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม ชั้นไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไร Harry Brown (2009)
Noel? You never asked us that one question. Yeah?โนเอล เธอยังไม่ได้ถามคำถามนึงนะ Harry Brown (2009)
Do you realise how serious this is, Noel?เธอรู้ไม๊ว่าเรื่อง มันแย่ขนาดไหน โนเอล? Harry Brown (2009)
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น Harry Brown (2009)
Noel, I think you think you're taking control of this situation.โนเอล เธออาจติดว่าตัวเอง เป็นคนคุมสถานการณ์ตครั้งนี้อยู่ Harry Brown (2009)
is that what happened with Mr Attwell, Noel?เธอทำอย่างนี้กับ คุณแอทเวลใช่ไม๊โนเอล? Harry Brown (2009)
Did you stab him, Noel?เธอแทงเค้าใช่ไม๊โนเอล? Harry Brown (2009)
Get out here, Noel.อย่าเข้ามาโนเอล Harry Brown (2009)
I think he's going to kill Noel Winters.เค้าคงจะกลับไปฆ่าโนเอล วินเทอร์แน่ Harry Brown (2009)
Noel Winters is a cunt.โนเอล วินเทอร์เป็นไอ้ชั่ว Harry Brown (2009)
You shoot Noel for what he did to Leonard and then Sid shoots you?คุณยิงโนเอลเรื่องที่ซิดทำกับลีโอนาร์ด แล้วซิดยิงคุณเหรอ หือ? Harry Brown (2009)
Sid Rourke's Noel Winters' uncle.ซิด โรคซ์เป็นลุงของโนเอล วินเทอร์ Harry Brown (2009)
Where's Noel,โนเอลอยู่ไหน? Harry Brown (2009)
We're gonna let Noelle take that one, and you and I are gonna go have a coffee. - We're gonna continue to have the talk.ให้โนเอลรับไป เราไปนั่งจิบกาแฟ คุยกัน Fresh Paint (2010)
Terrific! Noelle!เยี่ยมมาก! Mercury Retrograde (2010)
Nothin'. Noel's just out of control.โนเอลมันบ้าไปแล้ว To Kill a Mocking Girl (2010)
Noel's parents are leaving town. It means the party of the year is officially on.แปลว่าปาร์ตี้ เริ่มแล้ว To Kill a Mocking Girl (2010)
Noel's doing his cabin party tomorrow night.โนเอลจัดปาร์ตี้คืนพรุ่งนี้ To Kill a Mocking Girl (2010)
Did you hear about the party at Noel Kahn's?รู้เรื่องปาร์ตี้ ที่บ้านโนเอลมั้ย? To Kill a Mocking Girl (2010)
I could tell them I'm going to Noel Kahn's party.ฉันจะอ้างว่า ไปปาร์ตี้ของโนเอล To Kill a Mocking Girl (2010)
But this is band of horses. Noel got tickets to band of horses?แต่นี่วงฮอร์สเซส โนเอลมีตั๋วเหรอ? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
You and me... with Noel.- ใช่ คุณกับผม... กับโนเอล Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Well, who's Noel bringing? That's the thing- he wants to ask Aria...- โนเอลไปกับใคร? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
So Noel's at this place where he wants to ask her, but not if she's gonna say no.ประมาณว่าเขาอยากชวน แบบไม่ถูกปฏิเสธ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
This is Noel Kahn.นี่โนเอล คาห์น Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Something new has been added. Noel Kahn inspecting the troops.ข่าวล่ามาเร็ว โนเอล คาห์น กำลังสำรวจทัพ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Doing something like that to get Noel's attention.ทำบางอย่าง เพื่อให้โนเอลสนใจ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสต์มาส[n.] (Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas   FR: Nöel
เพลงคริสต์มาส[n. exp.] (phlēng Khritsamāt) EN: carol ; Christmas carol   FR: chant de Noël [m]
แซนต้าคลอส[n. prop.] (Saēntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas   FR: père Noêl [m]
ซานตาคลอส[n. prop.] (Sāntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas   FR: père Noêl [m]
สุขสันต์วันคริสต์มาส[n. exp.] (suksan wan Khritsamāt) EN: Merry Christmas   FR: joyeux Nöel [m]
เทศกาลคริสต์มาส[n. exp.] (thētsakān Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide   FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
ทองอังกฤษ[n. exp.] (thøng Angkrit) EN: tinsel ; copper-tinsel   FR: guirlandes de Noël [fpl]
ตกแต่งต้นคริสต์มาส[v. exp.] (toktaēng ton Khritsamāt) EN: set up a Christmas tree   FR: décorer un sapin de Noël
ต้นคริสต์มาส[n. exp.] (ton Khritsamāt) EN: Christmas tree   FR: sapin de Noël [m]
วันคริสต์มาส[n. prop.] (Wan Khritsamāt) EN: Christmas   FR: Nöel [m] ; jour de Noël [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOEL    N OW0 EH1 L
NOELL    N OW1 L
KNOELL    N OW1 L
NOEL'S    N OW0 EH1 L Z
NOELLE    N OW0 EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Noel    (n) (n ou1 @ l)
Noels    (n) (n ou1 @ l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
Père Noël(n) |m| ซานตาคลอส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ド・ノエル;ブッシュドノエル;ビュッシュ・ド・ノエル;ビュッシュドノエル[, busshu . do . noeru ; busshudonoeru ; byusshu . do . noeru ; byusshudonoeru] (n) bûche de Noël (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top