Search result for

names * name

(1 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -names * name-, *names * name*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Names ( N EY1 M Z) ; Name ( N EY1 M)

 


  

 
Names
  [name]
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • /N EY1 M Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Namens, namens, Name, James, Namen, nahes, nahm, am, RAM, Sam, kam, nah Name, Namen, Dame, Nase, Same, nage, nahe

Similar FRENCH words suggested by aspell:
na mes, na-mes, mânes, niâmes, nuâmes, âmes, cames, dames, damés, famés, lames, lamés, mannes, nafés, nages, nagés, nases, nomes, pâmes, pâmés, rames, ramés, mamies, muâmes, n'armes, n'aimes, ânes, nase, nouâmes, âme, nasse, n'axes, amer, m'armes, d'âmes, n'ahanes, n'arme, n'aime, n'admet, n'armer na me, na-me, âme, came, dame, damé, famé, lame, lamé, nafé, nage, nagé, nase, nome, pâme, pâmé, rame, ramé, n'arme, n'aime, n'axe, n'aie, d'âme, l'âme

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top