หรือคุณหมายถึง neü?
Search result for

neue

(39 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neue-, *neue*
Possible hiragana form: ねうえ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Neue Sachlichkeit; new objectivityคติรูปธรรมแนวใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUE    N UW1 IY0
NEUER    N OY1 ER0
NEUENDORF    N UW1 AH0 N D AO0 R F
NEUENFELDT    N UW1 AH0 N F EH0 L T
NEUENDORFFER    N UW1 N D AO0 R F ER0
NEUENSCHWANDER    N UW1 AH0 N SH W AO0 N D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
neue, See also: neu
neuen, See also: neu
neuer, See also: neu
neues, See also: neu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
neue Bewertung {f}reappraisal [Add to Longdo]
neue Darlegung {f}reanalysis [Add to Longdo]
neue Darlegung | neue Darlegungenreformulation | reformulations [Add to Longdo]
neue Formulierung {f}restatement [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
neue Kalkulation {f} | neue Kalkulationenrecalculation | recalculations [Add to Longdo]
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang] [Add to Longdo]
Neueinführung {f}; Wiedereinführung {f}relaunch [Add to Longdo]
Neueintritt {m}reenter [Add to Longdo]
Neuerer {m}innovator [Add to Longdo]
Neuerscheinung {f}new publication; new release [Add to Longdo]
Neuerstellung {f}; Wiederherstellung {f}; Regenerierung {f}regeneration [Add to Longdo]
Neuerung {f}; Innovation {f} | Neuerungen {pl}; Innovationen {pl}innovation | innovations [Add to Longdo]
Neuerung {f}denouement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姉上[あねうえ, aneue] (n) (hon) older sister [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新人[しんじん, shinjin] neues_Gesicht, neues_Mitglied [Add to Longdo]
新刊[しんかん, shinkan] neue_Veroeffentlichung, Neuerscheinung [Add to Longdo]
新制[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
新幹線[しんかんせん, shinkansen] Neue_Schnellzuglinie [Add to Longdo]
新式[しんしき, shinshiki] neuer_Stil, neuer_Typus, neues_System [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] neuer_Reis, Neuling [Add to Longdo]
新芽[しんめ, shinme] neue_Knospe, neuer_Keim [Add to Longdo]
新顔[しんがお, shingao] neues_Gesicht, Neuling [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] neueste [Add to Longdo]
赴任地[ふにんち, funinchi] neue_Stelle, neue_Arbeitsstelle, kuenftige_Stelle, kuenftige_Arbeitsstelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neue [nɔiə]
     recent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top