หรือคุณหมายถึง meliaceä?
Search result for

meliaceae

(4 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meliaceae-, *meliaceae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meliaceaeเมเลียซี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยม[N] Meliaceae, See also: red cedar, Cedrela toona, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Meliaceae เช่น ยมหิน (Chukrasia velutina Wight et Arn.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイナップル科[パイナップルか, painappuru ka] (n) Bromeliaceae (the bromeliad family of plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Meliaceae
   n 1: tropical trees and shrubs including many important timber
      and ornamental trees [syn: {Meliaceae}, {family Meliaceae},
      {mahogany family}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

meliaceae

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Melisse, Melisa, Melissa, malice, Mellisa, Melosa, Melesa, malaise, Milanese, Lacee, Mela's, malices, Melodee, Malia's, Mella's, Alicea, Felice, Melina, Melita, menace, maliced, Malacca, Melamie, Melanie, Moliere, Melisse's, milieus, Melli's, Merla's, malice's, Melina's, Melisa's, Melita's, milers, Mel's, Mela, lace, lice, plaice, Marceau, Melissa's, Amelia's, Emelia's, Lacey, Lacie, Malia, Mella, milieu's, Micaela's, Malacca's, Melania's, Melitta's, miler's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
m'élancerai, m'élisaient, m'élancerais, n'élancerai, n'élisaient, n'élancerais

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top