Search result for

kotas

(142 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kotas-, *kotas*, kota
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kotas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kotas*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dakota Indiansดาโกต้า [TU Subject Heading]
Leukotaxinสารลิวโคแทกซิน [การแพทย์]
Leukotaxisการเคลื่อนที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah.Chakotay. In the Flesh (1998)
Chakotay.Chakotay. Human Error (2001)
There's an occluded front stalled over the Dakotas, backed up all the way to Utah.มีอากาศเลวร้ายปิดกั้นเหนือดาโกต้าส์ กินระยะไปถึงยูทาห์ Airplane! (1980)
There's an occluded front stalled over the Dakotas.มีอากาศเลวร้ายปิดกั้นเหนือดาโกต้าส์ Airplane! (1980)
He was born in North Dakota in 1896 ... and never saw a big city until he came back from France in 1918.เขาเกิดที่ นอร์ธ ดาโกต้าในปี 1896 ไม่เคยเห็นเมืองกรุงจนกระทั่ง เขากลับมาจากฝรั่งเศสในปี 1918 Field of Dreams (1989)
I've never seen it before either. But here it is again in Sturgis, South Dakota.ฉันไม่รู้นะ อาจเป็นโปรตีนสังเคราะห์บางชนิด ? Deep Throat (1993)
Type in "Dakota 775."พิมพ์คำว่า Dacoda 775 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- Fastest way to Kotabaru.- มันจะถึงโกตาบารูได้เร็วที่สุด Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Kotabaru?- โกตาบารู? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Dodge Dakota!ดอช์จ ดาโกตา! Extreme Aggressor (2005)
You mean a word like " Dakota"?Really? You mean a word like... ..."Dakota"? Night at the Museum (2006)
And now, Dakota Snow with the weekend forecast.เชิญฟังพยากรณ์อากาศกับคุณดาโคต้า สโน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Then fly to the Yokota Camp. The US army will carry you by plane to Washington D.C.จากนั้นก็บินไปที่Yokota Camp กองทัพสหรัฐ จะพาคุณขึ้นเครื่องไปวอชิงตัน Death Note: The Last Name (2006)
uh,the only one here was our daughter,dakota.เอ่อ.. ดาโกต้า ลูกสาวฉันเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านตอนเกิดเหตุค่ะ The Kids Are Alright (2007)
Welcome to North Dakota, Jess.ยินดีต้อนรับสู้ นอร์ธดาโกตา The Messengers (2007)
That's what the Lakota used to call the Black Hills in South Dakota.ที่พวก ลาโกต้าเรียก หุบเขาดำ ใน เซ้าท์ ดาโกต้า National Treasure: Book of Secrets (2007)
From Belvedere, South Dakota.จาก เบลเวเดียร์ เซาท์ ดาร์โกต้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I can see the Dakota. - Hmm.ผมเห็น ดาโกต้า หืม New York, I Love You (2008)
Meanwhile, in Fargo, North Dakota...ในขณะเด๊ยวกันนายฟรังโก้... Public Enemies (2009)
Abandoned in an alley in Jamestown, North Dakota.งั้นเขาก็เปลี่ยนคัน มีรถถูกขโมยในเจมส์ทาวน์บ้างมั๊ย? When the Levee Breaks (2009)
Rapid city, south dakota, taos, new mexico, gary, indiana.ราปิดซิตี้, เซาท์ดาโกต้า, ทาออส, นิวเม็กซิโก้, แกรี่, อินเดียน่า Bloodline (2009)
We're hiring dakota stanley.เราจะจ้าง ดาโกต้า สแตนลี่ย์ Acafellas (2009)
That's what we need to be the best. We need dakota stanley.ถ้าเราต้องการเป็นที่หนึ่ง เราต้องการ ดาโกต้า สแตนลี่ย์ Acafellas (2009)
Dakota.- ดาโกต้า Acafellas (2009)
And now that mr. schuester has agreed To let us hire dakota stanley,แล้วตอนนี้คุณชูส์ก็ยอม ให้เราจ้าง ดาโกต้า สแตนลี่ย์ Acafellas (2009)
All those in favor of hiring dakota stanley?ใครบ้างที่ต้องการจ้าง ดาโกต้า สแตนลี่ย์? Acafellas (2009)
Once we hire dakota and win nationals, He'll thank me for it.พอเราจ้างดาโกต้า และชนะระดับประเทศ เขาจะขอบคุณฉันแน่ Acafellas (2009)
And what about this dakota character?แล้ว ดาโกต้า เป็นยังไงบ้าง? Acafellas (2009)
What are you wearing On our operation dakota stanley field trip?เธอจะใส่ชุดอะไร ไปสอดแนม ดาโกต้า สแตนลี่ย์ Acafellas (2009)
We'd like to talk to dakota stanley About choreography for our glee club.เราอยากคุยกับ ดาโกต้า สแตนลี่ย์ เรื่องสอนเต้นให้ชมรมเรา Acafellas (2009)
Dakota: no interviews.- ฉันไม่ให้สัมภาษณ์ Acafellas (2009)
And with dakota stanley at the wheel, You will place at the top three.และถ้ามีฉันสอนให้ เธอต้องได้ 3 อันดับแรกอยู่แล้ว Acafellas (2009)
Mm-hmm. What's smelt? dakota:สเมลต์ คืออะไรคะ? Acafellas (2009)
"do i want to be a winner... (dakota laughs) ...or not?""ฉันอยากจะเป็นผู้ชนะ... หรือไม่?" Acafellas (2009)
The glee club got rid of dakota stanley;ชมรมร้องเพลง ไล่ดาโกต้าออก Acafellas (2009)
In fact, we're here to take you to a hidden base in, South Dakota,ที่จริง เรามาเพื่อพาเธอ ไปที่ฐานลับ ใน เซาธ์ ดาโกต้า I Believe the Children Are Our Future (2009)
Except in February in South Dakota in storm season.เว้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ ใน เซาธ์ ดาโกต้า เป็นหน้าพายุฝน Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
I know why he took a stroll through a cemetery in the sticks of South Dakota.ฉันรู้ว่าทำไมเขาเดินผ่านสุสาน ในชนบทของ เซาธ์ ดาโกต้า นี่ Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
He killed 25 women over 10 years in rural north Dakota.เขาฆ่าผู้หญิง ๒๕ คนมากว่า ๑๐ ปี ในเขตนอร์ธ ดาโกต้า What Happens at Home... (2010)
North Dakota does not have the death penalty.นอร์ทดาโกต้าไม่มีโทษประหาร What Happens at Home... (2010)
No, just an address. Sioux Falls, South Dakota.ไม่ใช่ แค่ที่อยู่\\\ ซู ฟอลส์ เซาต์ดาโกต้า Let It Bleed (2011)
South Dakota.เซาต์ดาโกต้า Let It Bleed (2011)
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
We're looking for a young couple from North Dakota, late teens to mid-20s.เรากำลังมองหาคู่รักอ่อนวัย จากนอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
See if anyone on the list who accessed the site is from North Dakota.ลองดูว่ามีใครในรายชื่อที่เข้าเวปไซด์ จากนอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
Washington State? We profiled North Dakota.รัฐวอชิงตันเหรอ เราทำประวัติว่าเป็นนอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
Yes, she's lived in North Dakota for the last 4 years, and it gets better, or worse, rather.ใช่ค่ะ เธออาศัยอยู่ในนอร์ท ดาโกต้า ในสี่ปีหลังมานี่ และมันจะดีขึ้น หรือเลวลงเสียมากกว่า กลายเป็นว่า The Thirteenth Step (2011)
No, just an address. Sioux Falls, South Dakota.ไม่มี แค่ที่อยู่ ซู ฟอลส์ เซาต์ดาโคตา The Man Who Knew Too Much (2011)
South Dakota.เซาต์ดาโคตา The Man Who Knew Too Much (2011)
There's Tony, from North Dakota, and let's not forget the Seattle contingent.นั่นคือโทนี่จากดาโกต้า และอย่าลืม คนที่มาโดยบังเอิญจากซีแอทเทิล Homecoming (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kotaOf course you'll catch a cold if you fall asleep under the kotatsu. You have to learn to take care of yourself.

CMU English Pronouncing Dictionary
KOTAS    K OW1 T AH0 Z
DAKOTA    D AH0 K OW1 T AH0
LAKOTA    L AH0 K OW1 T AH0
KOTARA    K OW0 T AA1 R AH0
YOKOTA    Y OW0 K OW1 T AH0
DAKOTAS    D AH0 K OW1 T AH0 Z
DAKOTAN    D AH0 K OW1 T AH0 N
LAKOTAS    L AH0 K OW1 T AH0 Z
KOSKOTAS    K AO2 S K OW1 T AH0 S
DAKOTANS    D AH0 K OW1 T AH0 N Z
KOTARSKI    K AH0 T AA1 R S K IY0
DAKOTA'S    D AH0 K OW1 T AH0 Z
LAKOTAS'    L AH0 K OW1 T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dakota    (n) (d @1 k ou1 t @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こたえ, kotae] (n) คำตอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
個体[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual
答える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบคำถาม English: to answer
答える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบ English: to reply
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบสนอง English: to respond
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบแทน English: to reward
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ได้รับผลสะท้อนกลับ English: to take its toll
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect
怠る[おこたる, okotaru] Thai: ขี้เกียจ English: to be off guard

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kotangens {m} [math.]cotangent [Add to Longdo]
einen Kotau machen; (jdm.) dienern; katzbuckeln; nachgebento kowtow (to sb.) [Add to Longdo]
North Dakota (US-Bundesstaat)North Dakota (ND) [Add to Longdo]
South Dakota (US-Bundesstaat)South Dakota (SD) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この度;此の度;此度[このたび;こたび(此度), konotabi ; kotabi ( konotabi )] (n-adv,n-t) this occasion; at this time; now [Add to Longdo]
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
へこたれる[, hekotareru] (v1,vi) to lose heart [Add to Longdo]
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
コタンジェント[, kotanjiento] (n) cotangent [Add to Longdo]
サウスダコタ[, sausudakota] (n) South Dakota [Add to Longdo]
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered [Add to Longdo]
ダコタ[, dakota] (n) Dakota [Add to Longdo]
ノースダコタ[, no-sudakota] (n) North Dakota [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
横たえる[よこたえる, yokotaeru] (v1,vt) (1) to lay down; (2) to wear (a sword, etc.) at one's side [Add to Longdo]
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P) [Add to Longdo]
火燵掛布[こたつがけ, kotatsugake] (n) (uk) cover for kotatsu [Add to Longdo]
火燵布団[こたつぶとん, kotatsubuton] (n) (uk) cover for kotatsu [Add to Longdo]
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] (n,adj-no) individual (living being); (P) [Add to Longdo]
個体群[こたいぐん, kotaigun] (n) population [Add to Longdo]
個体群生態学[こたいぐんせいたいがく, kotaigunseitaigaku] (n) population ecology [Add to Longdo]
個体差[こたいさ, kotaisa] (n) individual difference [Add to Longdo]
個体数[こたいすう, kotaisuu] (n) population (of animals, etc.); population size; number of individuals [Add to Longdo]
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n,adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
個体発生論[こたいはっせいろん, kotaihasseiron] (n) ontogeny [Add to Longdo]
古体[こたい, kotai] (n,adj-no) old custom; old style [Add to Longdo]
古潭[こたん, kotan] (n) (uk) village (Ainu term) [Add to Longdo]
古譚[こたん, kotan] (n) (obsc) (See 昔話) old tale [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] (n,adj-no) solid (body); solid matter; solid-state; (P) [Add to Longdo]
固体レーザ[こたいレーザ, kotai re-za] (n) solid-state laser [Add to Longdo]
固体ロケット[こたいロケット, kotai roketto] (n) solid-fuel rocket [Add to Longdo]
固体撮像デバイス[こたいさつぞうデバイス, kotaisatsuzou debaisu] (n) {comp} solid-state imaging device [Add to Longdo]
固体燃料[こたいねんりょう, kotainenryou] (n) solid fuel [Add to Longdo]
固体物理学[こたいぶつりがく, kotaibutsurigaku] (n) solid state physics [Add to Longdo]
枯淡[こたん, kotan] (adj-na,n,adj-no) elegant simplicity [Add to Longdo]
合わない答え[あわないこたえ, awanaikotae] (n) incorrect answer [Add to Longdo]
国常立尊[くにのとこたちのみこと, kuninotokotachinomikoto] (n) Kuninotokotachi no Mikoto (eternal god of the land) [Add to Longdo]
子達[こたち, kotachi] (n) (col) (pol) (abbr) (ksb [Add to Longdo]
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1,vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P) [Add to Longdo]
質問に答える[しつもんにこたえる, shitsumonnikotaeru] (exp,v1) to answer a question [Add to Longdo]
受け答え[うけこたえ, ukekotae] (n,vs) reply; response; answer [Add to Longdo]
小鷹[こたか, kotaka] (n) (1) (abbr) (See 大鷹) small hawk or falcon (used for hunting); (2) (See 小鷹狩) falconry (using small hawks or falcons) [Add to Longdo]
小鷹狩;小鷹狩り[こたかがり, kotakagari] (n) (See 小鷹) falconry (using small hawks or falcons) [Add to Longdo]
小谷渡;小谷渡り[こたにわたり;コタニワタリ, kotaniwatari ; kotaniwatari] (n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium) [Add to Longdo]
正しい答え[ただしいこたえ, tadashiikotae] (n) correct answer [Add to Longdo]
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P) [Add to Longdo]
怠らずに[おこたらずに, okotarazuni] (adv) carefully [Add to Longdo]
怠り[おこたり, okotari] (n) negligence; carelessness [Add to Longdo]
怠りなく[おこたりなく, okotarinaku] (adv) diligently [Add to Longdo]
怠り勝ち[おこたりがち, okotarigachi] (n) neglectful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北达科他[Běi dá kē tā, ㄅㄟˇ ㄉㄚˊ ㄎㄜ ㄊㄚ, / ] North Dakota [Add to Longdo]
北达科他州[Běi Dá kē tā zhōu, ㄅㄟˇ ㄉㄚˊ ㄎㄜ ㄊㄚ ㄓㄡ, / ] North Dakota, US state [Add to Longdo]
南达科他[Nán dá kē tā, ㄋㄢˊ ㄉㄚˊ ㄎㄜ ㄊㄚ, / ] South Dakota [Add to Longdo]
南达科他州[Nán Dá kē tā zhōu, ㄋㄢˊ ㄉㄚˊ ㄎㄜ ㄊㄚ ㄓㄡ, / ] South Dakota, US state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
個体[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] vernachlaessigen, nachlaessig_sein, versaeumen [Add to Longdo]
答え[こたえ, kotae] Antwort [Add to Longdo]
答える[こたえる, kotaeru] antworten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top