Search result for

japanese

(100 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japanese-, *japanese*
Possible hiragana form: じゃぱねせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Japanese[ADJ] เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese[N] คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese[N] ภาษาญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japanese(แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese newspapersหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese poetryกวีนิพนธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese quailนกกระทาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese studentsนักเรียนญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese tea ceremonyพิธีชาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
I got this job as a copy editor. At a Japanese law firm.ฉันทำงานที่ออฟฟิศคนญี่ปุ่นชอบมาก ๆ ค่ะ The Ramen Girl (2008)
Listen to that. She speaks fluent Japanese.ได้ยินไหม เธอพูดญี่ปุ่นด้วย The Ramen Girl (2008)
For Japanese people it's time to go to bed.เวลาแบบนี้คนในญี่ปุ่นเขานอนกันหมดแล้ว The Ramen Girl (2008)
In Japanese, it's called "dirty".ญี่ปุ่นเรียกว่ามันยังสกปรก The Ramen Girl (2008)
Does she have a Japanese boyfriend?เธอมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นเหรอ The Ramen Girl (2008)
Typical Japanese.ก็เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไป The Ramen Girl (2008)
And we were talking about how we are going to make revolution in the Japanese music world.ตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องจะทำเพลงในญี่ปุ่น แน่นอน ตอนนี้เรากำลังทำงานอย่างหนัก The Ramen Girl (2008)
Heartless Japanese.ให้ตาย งี่เง่าที่สุดให้ The Ramen Girl (2008)
There's something about the Japanese and making the perfect bowl of soup.ญี่ปุ่นเขามีสูตรใครสูตรมัน The Ramen Girl (2008)
And don't say it's because you're Japanese because that's just not an excuse.อย่าบอกนะว่าคนญี่ปุ่นทำแบบนั้นไม่ได้ The Ramen Girl (2008)
I am Japanese.ผมเป็นคนญี่ปุ่น The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
japaneseAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
japaneseA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
japaneseA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
japaneseAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
japaneseAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
japaneseA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
japaneseA Japanese garden usually has a pond in it.
japaneseA Japanese would never do such a thing.
japaneseA Japanese would not have said such a thing.
japaneseA Japanese wouldn't do such a thing.
japaneseAlmost all Japanese boys like to play baseball.
japaneseA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน
คนญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
คนญี่ปุ่น[n. prop.] (khon Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[n. exp.] (nām sī-iu Yīpun) EN: Japanese soy sauce   
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yīpun) EN: Japanese Quail   FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sawan hāng dam) EN: Japanese Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary
JAPANESE    JH AE2 P AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Japanese    (n) (jh a2 p @ n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanseide {f}Japanese silk [Add to Longdo]
Japankormoran {m} [ornith.]Japanese Cormorant [Add to Longdo]
Rotscheitelreiher {m} [ornith.]Japanese Night Heron [Add to Longdo]
Nipponibis {m} [ornith.]Japanese Crested Ibis [Add to Longdo]
Trillersperber {m} [ornith.]Japanese Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Japanwachtel {f} [ornith.]Japanese Quail [Add to Longdo]
Weißnackenkranich {m} [ornith.]Japanese White-naped Crane [Add to Longdo]
Japanbekassine {f} [ornith.]Japanese Snipe [Add to Longdo]
Japanmöwe {f} [ornith.]Japanese Gull [Add to Longdo]
Sieboldgrüntaube {f} [ornith.]Japanese Green Pigeon [Add to Longdo]
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker [Add to Longdo]
Japanstelze {f} [ornith.]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]
Blutseidenschwanz {m} [ornith.]Japanese Waxwing [Add to Longdo]
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow [Add to Longdo]
Rostkehlnachtigall [ornith.]Japanese Robin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本人[Rì běn rén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] Japanese person or people, #6,201 [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency), #9,893 [Add to Longdo]
日语[Rì yǔ, ㄖˋ ㄩˇ, / ] Japanese language, #12,022 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] Japanese or nonstandard variant of 阪, #18,447 [Add to Longdo]
日文[Rì wén, ㄖˋ ㄨㄣˊ, ] Japanese (language), #19,660 [Add to Longdo]
安倍[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe, #21,860 [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha), #27,304 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] Japanese variant of 騷|骚, #28,186 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japanese \Jap`a*nese"\, a.
   Of or pertaining to Japan, or its inhabitants.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japanese \Jap`a*nese"\, n. sing. & pl.
   [1913 Webster]
   1. A native or inhabitant of Japan; collectively, the people
    of Japan.
    [1913 Webster]
 
   2. sing. The language of the people of Japan, called in the
    Japanese language nihongo.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Japanese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Japan or its
       people or their culture or language; "the Japanese
       Emperor"; "Japanese cars" [syn: {Japanese}, {Nipponese}]
   n 1: a native or inhabitant of Japan [syn: {Japanese},
      {Nipponese}]
   2: the language (usually considered to be Altaic) spoken by the
     Japanese

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jap
 
 1. (kıs.) Japan, Japanese.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top