หรือคุณหมายถึง intellectual proceß?
Search result for

intellectual process

(2 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intellectual process-, *intellectual process*, intellectual proces
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual Processกระบวนการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Process Level Problem Solvingความรู้ความสามารถในแง่การแก้ปัญหา [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Intellectual ( IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L, IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L) Process ( P R AA1 S EH2 S)

 


  

 
Intellectual
 • เกี่ยวกับปัญญา: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล [Lex2]
 • ซึ่งมีสติปัญญา: ซึ่งรอบรู้ [Lex2]
 • ผู้มีสติปัญญาสูง: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน [Lex2]
 • (อินทะเลค\'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา. ###SW. intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ [Hope]
 • (adj) มีเชาวน์,มีความรู้ [Nontri]
 • (n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา [Nontri]
 • /IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L/ [CMU]
 • /IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Process
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Prozess, Progress, Protests, Prozesse, Protest, pries, Präses, Probe, proben

Similar FRENCH words suggested by aspell:
intellectuel, intellectuels, d'intellectuel, l'intellectuel procès, processus, proses, prose, brosses, brossés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top