Search result for

individualized education plan

(1 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individualized education plan-, *individualized education plan*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

individualized ( IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z D, IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z D) education ( EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N, EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N) plan ( P L AE1 N)

 


  

 
individualized
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z D/ [CMU]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [individualize]
 • ทำให้เป็นเฉพาะราย: พิจารณาเป็นรายบุคคล [Lex2]
 • (อินดะวิด\'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย ###SW. individualisation,individualization n. individualiser,individualiszer n. [Hope]
 • (vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z/ [CMU]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
education
 • การศึกษา: การเรียน, การให้ความรู้ [Lex2]
 • (เอดจุเค,\'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ###SW. educational adj. ดูeducation ###S. schooling,training [Hope]
 • (n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ [Nontri]
 • /EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
plan
 • แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
 • แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
 • วางแผน[Lex2]
 • วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
 • ออกแบบ: เขียนแบบแปลน [Lex2]
 • (แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
 • (n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง [Nontri]
 • (vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่ [Nontri]
 • /P L AE1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Edukation, Emulation, edukativ Plan, Plane, Plans, plane, plant, LAN, Pan, Elan, Ulan, WLAN

Similar FRENCH words suggested by aspell:
individualises, individualisés, individualise, individualisé, individualiser, individualisez, individualisée, individualistes, individualisées, individualiste, individualisent, individualisait, individualisai éducation, éducations, d'éducation, l'éducation, d'éducations *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top