Search result for

indicators

(31 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicators-, *indicators*, indicator
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicators ตัวบ่งชี้
เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น อัตราการตายของทารก หรือบ่งชี้ถึงสภาพด้านการอนามัยของประชากร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Indicatorsอินดิเคเตอร์, เครื่องชี้วัด, ตัวบ่งชี้, สี, เครื่องบอก, ตัวชี้แนะ [การแพทย์]
Indicators (Biology)เครื่องชี้ภาวะ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Indicators and Reagentsสารทดลอง [การแพทย์]
Indicators, Nonreversibleอินดิเคเตอร์ชนิดไม่ผันกลับ [การแพทย์]
Indicators, Objectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดรูปธรรม [การแพทย์]
Indicators, Opticalตัวบ่งชี้ทางแสง [การแพทย์]
Indicators, Subjectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดนามธรรม [การแพทย์]
Indicators, Well-Beingตัวชี้บ่งการอยู่ดีกินดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you freak out, you should know that I double and triple checked the measurements and indicators.ก่อนที่คุณจะเตือนกลัว คุณควรจะรู้เรื่องนั้นเอาไว้ เพราะฉันตรวจสอบการวัดค่า และตัวบ่งชี้แล้วสามรอบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Did you miss all the subtle indicators, like me saying, "Howard, I am upset."งั้นเหรอ นายมองไม่เห็นพฤติกรรมอันแยบยล เช่น ฉันพูดว่า โฮเวิร์ด ฉันหัวเสียเหรอ The Guitarist Amplification (2009)
Two key indicators of hydrocyanic poisoning.สองตัวบ่งชี้ ว่าเป็นพิษจากไฮโดรไซยานิค The International (2009)
All of the important indicators are written in the bone,if you look carefully.หลักฐานทุกอย่าง ถูกจารึกไว้ในกระดูกหมดแล้ว ถ้าคุณดูให้ดีๆ นะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
All indicators point to fundamentalists.All indicators point to fundamentalists. Perfect Sense (2011)
His frontal lobe damage is one of the indicators of serial killers.สมองส่วนหน้าของเขาเสียหาย ก็เป็นหนึ่งในลักษณะ ของฆาตกรต่อเนื่องนะ Proof (2011)
Can you please not use linguistic indicators that I taught you against me? Oh, it's her, isn't it?ภาษาศาสตร์ที่ผมสอนคุณ มาต่อต้านตัวผมเอง โอ้,นั่นเธอใช่ไหม The Gunk in the Garage (2012)
Possible, but let's do a histological review to see if there are any other indicators of an eating disorder.เป็นไปได้ ลองส่องกล้องจุลภาคดู อาจจะมีตัวบ่งชี้อื่น The Diamond in the Rough (2013)
Really, Dr. Hodgins, you need to learn how to pick up on the more subtle social indicators.จริงๆ ดร.ฮอดจิ้น คุณต้องเรียนรู้วิธี ปกปิดประเด็น ทางสังคมมากขึ้น อีกหน่อยนะ The Survivor in the Soap (2013)
His yet to be determined ritual leaves no outward indicators.สิ่งที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นพิธีกรรมรึเปล่า The Inspiration (2013)
We're experiencing a high reading on one of our indicators.คนที่มีความรู้แน่นปึ้กไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม ปรัชญา ปัญหาชีวิตผู้หญิง นา กา ยอน Hero (1992)
He's gonna need indicators between the podium and the shooting position.เขาต้องการตัวบอกลมระหว่าง แท่นปราศัย กับจุดยิง Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicatorsAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan) EN: key economic indicators   FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan khøng lōk) EN: world economic indicators   
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang chīwat khunnaphāp rōngphayābān) EN: hospital quality indicators   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATORS    IH1 N D AH0 K EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicators    (n) (i1 n d i k ei t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
十二直[じゅうにちょく, juunichoku] (n) twelve words used to mark the old calendar as indicators of lucky and unlucky activites [Add to Longdo]
町石;丁石[ちょういし, chouishi] (n) (See 町・ちょう・3) roadside stone distance indicators placed at intervals of one cho (approx. 109 meters) [Add to Longdo]
町石卒塔婆[ちょうせきそとば, chousekisotoba] (n) (See 町石) stupa-shaped stone distance indicators placed at intervals of one cho (approx. 109 meters) on a temple approach [Add to Longdo]
暦の中段[こよみのちゅうだん, koyominochuudan] (n) (obsc) (See 十二直) twelve words used to mark the old calendar as indicators of lucky and unlucky activites [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top