Search result for

iler

(49 entries)
(0.5431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iler-, *iler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
cordilera(คอร์ดิลแย'ระ) n. แนวเทือกเขา
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
miler(ไม'เลอะ) n. นักวิ่งระยะทางหนึ่งไมล์

English-Thai: Nontri Dictionary
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
broiler(n) เตาอบ
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ช่างปูกระเบื้อง[v. exp.] (chang pū krabeūang) EN: tiler   
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
จูปิเลอร์[TM] (Jūpiloē) EN: Jupiler   FR: Jupiler [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILER    AY1 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
エコノマイザー[, ekonomaiza-] (n) economizer (of a boiler); economiser [Add to Longdo]
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler [Add to Longdo]
ガスボイラー[, gasuboira-] (n) gas boiler [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler [Add to Longdo]
グリーンメーラー[, guri-nme-ra-] (n) greenmailer [Add to Longdo]
コルニッシュボイラー[, korunisshuboira-] (n) cornish boiler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top