Search result for

ic

(223 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ic-, *ic*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ICAO (n org ) the United Nations agency concerned with civil aviation
See also: S. International Civil Aviation Organization,

English-Thai: Longdo Dictionary
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
internal medicine(n) อายุรกรรม
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ic[SUF] เกี่ยวกับ
ice[N] ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม, Syn. ice cube
ice[N] น้ำแข็ง
ice[VT] โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง, Syn. coat, glaze, trim
ice[N] ลานน้ำแข็ง, See also: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice[VT] ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice[N] ไอศรีม, See also: ไอติม
ics[SUF] เกี่ยวกับสาขาวิชา
ICU[ABBR] หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit), See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
icy[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็ง, Syn. freezing, frosty, iced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
icbmabbr. intercontinental ballistic missile
icdabbr. isocitrate dehydrogenase
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
ice waterน้ำแข็งละลาย,น้ำเย็นจัด
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง
icebox(ไอซฺ'บอคซฺ) n. ช่องน้ำแข็งในตู้เย็น,ตู้เย็น, Syn. refrigerator
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE ice cream(n) ไอศกรีม
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา
icicle(n) น้ำแข็งย้อย
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IC (integrated circuit)ไอซี (วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IC (intergrated circuit)ไอซี (วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, เครื่องยนต์ไอซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ICCU (unit, intermediate coronary care)ไอซีซียู (หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ice ageช่วงอายุน้ำแข็ง, สมัยน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice bankแผงน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice cap; ice sheetพืดน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice chillerเครื่องทำน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iceน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Iceน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Iceน้ำแข็ง [การแพทย์]
Ice - creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Ice - crystal cloud - Ice cloudเมฆผลึกน้ำแข็ง - เมฆน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Ice carvingการแกะสลักน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Ice Chambersช่องน้ำแข็ง [การแพทย์]
Ice Compressionประคบด้วยน้ำแข็ง [การแพทย์]
ice creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Ice Creamไอศกรีม, ไอสกรีม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ICBM (abbrev ) ขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีป (intercontinental ballistic missile)
ice (n slang) ฆ่า
See also: S. to kill somebody, to kill another person,
ice pack (n ) ถุงน้ำแข็ง
ichthyic (adj ) ลักษณะเหมือนหรือคล้ายปลา
ichthyology (n ) มีนวิทยา
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
iconicโดดเด่น, โด่งดัง
Icruze[ไทย] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) icruze

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To deserve getting bean ed by an iced beverage.เพื่อจะให้ได้ ดริ้ง และ ถั่ว Chuck in Real Life (2008)
I'll get the ice cream.ผมจะไปจัดโซฟา / หนูจะไปจัด ไอซ์ ครีม Chuck in Real Life (2008)
And a bowl of ice cream, she's happy as a clam.และถ้วยไอศกรีม -เธอก็มีความสุขจะตายละ อูว There Might be Blood (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50,390 Odyssey (2008)
It's gonna take a hell of a lot more than a little snow and ice to bring him down.ขุมนรกที่ต้องมากกว่าหิมะและน้ำแข็งเล็ก ๆ ที่จะนำเขาลงไปได้ Odyssey (2008)
How does an ice fortress disappear into thin air?ป้อมน้ำแข็ง หายไปในอากาศได้อย่างไร? Odyssey (2008)
What if a kid wants ice cream?ตอนที่ลูกคุณร้องจะกินไอศครีม Not Cancer (2008)
I want some ice cream.ชั้นอยากกินไอติม Not Cancer (2008)
We're gonna need an ice pack in here!ต้องการถุงน้ำแข็งที่นี่ Adverse Events (2008)
ShalimarFox, mpm, IcefreakShalimarFox, mpm, Icefreak Dying Changes Everything (2008)
Toketa koori no naka ni lf, within the thawed polar ice, kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne There is a dinosaur, then I want to train him to balance atop a ball-Toketa koori no naka ni Kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
icI do like ice cream.
icSave me some ice-cream.
icWe have this game on ice.
icThe ice will crack beneath our weight.
icThe lake was bound in ice.
icI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
icIt was mad of him to try to swim in the icy water.
ic"Your order?" "Orange juice." "With ice?" "Yes." "Thanks for your business."
icThe children were sliding on the ice.
icIchiro puts friendship above profit.
icWill you the ice bear our weight?
icMost children love ice cream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาน้ำแข็ง[N] iceberg, Example: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, Count unit: ลูก, ก้อน, Thai definition: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
น้ำแข็งเปล่า[N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
ชาเย็น[N] iced tea, Example: คุณจะดื่มชาเย็นหรือกาแฟเย็นดีครับ, Thai definition: น้ำชาที่ชงใส่นมและน้ำตาล
ไอซี[N] integrated circuit, See also: IC
ไอซีคิว[N] I Seek You, See also: ICQ, Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ, วงจรรวม
ไอซียู[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
แผนกผู้ป่วยหนัก[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู
ถังน้ำแข็ง[N] ice bucket
ไอคอน[N] icon
กาแฟเย็น[N] iced coffee, Ant. กาแฟร้อน, Example: ผมรีบสั่งกาแฟเย็นมาดื่มแล้วรีบออกจากร้านไปโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICY    AY1 S IY0
ICH    IH1 CH
ICE    AY1 S
ICHI    IY1 CH IY0
ICON    AY1 K AA0 N
ICES    AY1 S AH0 Z
ICED    AY1 S T
ICING    AY1 S IH0 NG
ICARD    IH0 K AA1 R D
ICILY    AY1 S AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ice    (v) (ai1 s)
icy    (j) (ai1 s ii)
Ichi    (n) (ii1 ch ii)
ICBM    (n) (ai2 s ii2 b ii2 e1 m)
iced    (v) (ai1 s t)
ices    (v) (ai1 s i z)
icon    (n) (ai1 k o n)
Icahn    (n) (ii1 k a n)
icier    (j) (ai1 s i@ r)
icily    (a) (ai1 s i l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
[いちご, ichigo] (n) สตรอเบอร์รี่
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง
銀杏[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1

German-Thai: Longdo Dictionary
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
ich(Pron.) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß.
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ich muss mal (slang ) ต้องการเข้าห้องน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich {n}; Selbst {n} | sein anderes Ichself | one's other self [Add to Longdo]
Ich-AG {f}Me Incorporated [Add to Longdo]
Ichbewusstsein {n}consciousness of self [Add to Longdo]
Ichform {f} | Ichformen {pl}first person | first persons [Add to Longdo]
ich {ppron} (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine [Add to Longdo]
ichbewusstself aware [Add to Longdo]
ichthyologisch {adv}ichthyologically [Add to Longdo]
ich möchteI would like to [Add to Longdo]
ich möchte nichtI wouldn't; I would not [Add to Longdo]
ich sollte; ich müsste | du solltest; du müsstest | er/sie/es sollte | wir/sie sollten; wir/sie müssten | ich sollte es tun; ich müsste es tunI ought to; I oughta [slang] | you ought to | he/she/it ought to | we/they ought to | I ought to do it [Add to Longdo]
Ich habe es satt.I'm tired of it. [Add to Longdo]
Ich ergebe mich!I surrender! [Add to Longdo]
Ich musste weinen.It made me cry. [Add to Longdo]
Ich auch.So am I. [Add to Longdo]
Ich auch.So did I. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不冻港[bù dòng gǎng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ, / ] ice-free port; open port [Add to Longdo]
不冻港口[bù dòng gǎng kǒu, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, / ] ice-free port (refers to Vladivostok) [Add to Longdo]
二十面体[èr shí miàn tǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] icosahedron [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] ice [Add to Longdo]
冰上运动[bīng shàng yùn dòng, ㄅㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] ice-sports [Add to Longdo]
冰冷[bīng lěng, ㄅㄧㄥ ㄌㄥˇ, ] ice-cold [Add to Longdo]
冰刀[bīng dāo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠ, ] ice skates [Add to Longdo]
冰块[bīng kuài, ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] ice cube; ice chunk [Add to Longdo]
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, ] ice blockage; freezing of waterway [Add to Longdo]
冰封[bīng fēng, ㄅㄧㄥ ㄈㄥ, ] icebound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ic \-ic\ [L. -icus, Gr. ?: cf. F. -ique.]
   1. A suffix signifying, in general, relating to, or
    characteristic of; as, historic, hygienic, telegraphic,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A suffix, denoting that the element indicated
    enters into certain compounds with its highest valence, or
    with a valence relatively higher than in compounds where
    the name of the element ends in -ous; as, ferric,
    sulphuric. It is also used in the general sense of
    pertaining to; as, hydric, sodic, calcic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ic
   adj 1: being nine more than ninety [syn: {ninety-nine}, {99},
       {ic}]
   n 1: a group of government agencies and organizations that carry
      out intelligence activities for the United States
      government; headed by the Director of Central Intelligence
      [syn: {Intelligence Community}, {National Intelligence
      Community}, {United States Intelligence Community}, {IC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IC
     Integrated Circuit
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 IC [ik]
   integrated circuit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top