Search result for

ian

(86 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ian-, *ian*
Possible hiragana form: いあん
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
hessian(n) ผ้ากระสอบ
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., R. Hesse
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
afro-asian(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับอาฟริกาและเอเซีย (of Africa and Asia)

English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
affiant(n) คู่หมั้น,คู่ตุนาหงัน
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ian! Dude!เอียน เพื่อน! It's a Terrible Life (2009)
Tech support. This is Ian.แผนกช่างครับ นี่เอียนพูด It's a Terrible Life (2009)
Uh, why don't you sit down, Ian?เอ่อ นั่นลงก่อนเถอะ เอียน It's a Terrible Life (2009)
Ian. Ian!เอียน เอียน! It's a Terrible Life (2009)
Ian, hey.เอียน เฮ้ It's a Terrible Life (2009)
Ian.เอียน It's a Terrible Life (2009)
When you were in that bathroom with Ian... did you see something?ตอนนายอยู่ในห้องน้ำกับเอียน นายเห็นอะไรงั้นเหรอ It's a Terrible Life (2009)
So, it turns out Ian and Paul both got this same e-mail telling them to report to H.R., Room 1444.กลายเป็นว่า ทั้งเอียนกับพอล ได้เมลล์ฉบับนึงเหมือนกัน บอกให้พวกเขาไปรายงานตัว ที่แผนกบุคคล ห้อง 1444 It's a Terrible Life (2009)
I mean, Ian and Paul... it was like he turned them into different people.มันเหมือน เค้าถูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย It's a Terrible Life (2009)
Ian Coakley.เอียน โคกลีย์ Roadkill (2009)
Ian spent most of his time on those.เอียนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับของพวกนั้น Roadkill (2009)
And Ian Rutherford, 25.และนี่คือ เอียน รัทเฟอร์ฟอร์ด 25 The Gift (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IAN    IY1 AH0 N
IANNI    IY0 AA1 N IY0
IANTHE    IY0 AA1 N TH EY0
IANTHA    IY0 AA1 N TH AH0
IANNONE    IY0 AH0 N OW1 N IY0
IANNOTTI    IY0 AH0 N OW1 T IY0
IANNELLO    IY0 AH0 N EH1 L OW0
IANNELLI    IY0 AH0 N EH1 L IY0
IANNUZZI    IY0 AH0 N UW1 Z IY0
IANTHINA    IY0 AH0 N TH IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ian    (n) (i@1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Indianer(n) |der, pl. Indianer| ชาวอินเดียนแดง, See also: die Indianerin/-nen
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
ビッグエンディアン式[ビッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
プリアンブル[ぷりあんぶる, purianburu] preamble [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慰安[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top