Search result for

holts

(157 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holts-, *holts*, holt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา holts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *holts*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holt(โฮลทฺ) n. ป่าละเมาะ ป่าเล็ก ๆ เนินเขาที่เป็นป่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Holt.- HoltThou Shalt Not Steele (1982)
Get help!Holt Hilfe! The Devil's Advocate (1997)
- Get him!- Holt ihn! Hostel: Part II (2007)
Taken.GeholtThe Remaining (2014)
Get it.Holt es. Los recuerdos (2017)
Excuse me. I'm looking for James Holt.ขอโทษค่ะ ฉันมาหาเจมส์โฮลห์ The Devil Wears Prada (2006)
Call James Holt's office. Tell them I wanna move the preview up.แจ้งออฟฟิศของเจมส์โฮลห์ ว่าขอเลื่อนการดูชุด The Devil Wears Prada (2006)
We met at James Holt's party. I'm Miranda Priestly's assistant.เราเคยเจอกันที่งานของเจมส์โฮลห์ ฉันเป็นผู้ช่วยมิแรนด้า พรีสต์ลีย์ The Devil Wears Prada (2006)
- James Holt. - Yeah.เจมส์ โฮลพ์ The Devil Wears Prada (2006)
Thank you very much for coming today to help celebrate our dear friend, James Holt.ขอบคุณมากที่มากันในวันนี้... เพื่อร่วมฉลองให้กับ เพื่อนรักของเรา เจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
Runway and James Holt share many things in common.รันเวย์กับเจมส์ โฮลต์ มีหลายอย่างที่เหมือนกัน The Devil Wears Prada (2006)
And so it should come as no surprise that when the time came for James to choose the new president of James Holt International he chose from within the Runway family.ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย... เมื่อเจมส์ต้องเลือกประธานคนใหม่ ของเจมส์ โฮลต์ อินเตอร์เนชั่นแนล... The Devil Wears Prada (2006)
And now to the main event: Our celebration of James Holt.และก็มาถึงงานใหญ่ของเรา การฉลองให้กับเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
And that James Holt job was just so absurdly overpaid that of course she jumped at it.แล้วงานของเจมส์ โฮลต์นั่น จ่ายให้งามซะยิ่งกว่าอะไร แน่ละเธอต้องกระโจนเข้าใส่ The Devil Wears Prada (2006)
I'm Captain Holt from the Fire Department.ผมกัปตันโฮ้ล์ทจากสถานีดับเพลิง Fireproof (2008)
Mrs. Holt?คุณโฮวท์ Fireproof (2008)
-Yes? -Caleb Holt.ใช่ครับ ผมเคเลบ โฮวท์ Fireproof (2008)
-Hello, Mrs. Holt, how are you today?สวัสดีค่ะคุณโฮวท์ สบายดีหรือเปล่าค่ะ? Fireproof (2008)
Mrs. Holt, if I remember correctly, $24,300 was given for the bed and wheelchair, but Dr. Keller was not the main giver.คุณโฮวท์ค่ะ ถ้าดิฉันจำไมผิด $24,300 สำหรับค่าเตียง และรถเข็น แต่คุณหมอเคลเล่อร์ไม่ใช่ผู้ให้หลัก Fireproof (2008)
That's "Special Agent Miriam Holtz" to you, sugar.ฉันคือเจ้าหน้าที่พิเศษ มิลเลี่ยม , ที่รัก Deal or No Deal (2008)
That's Special Agent Miriam Holtz to you, sugar.สุภาพหน่อย, ที่รัก Selfless (2008)
The dead body of your partner, Agent Miriam Holtz.ศพของคู่หูนาย , เจ้าหน้าที่ Miriam HoltRates of Exchange (2009)
Yes. Yes, Rabbi Hirscholtz.ได้ ได้ รอบบิ ฮิตคอฟซ์ Black Swan (2009)
(Hollywood holt) ¶ these girls be in my face ¶The Grandfather: Part II (2009)
Gready. I'm Lou Holtz form South Carolina. I'm call...Gready ผมLou Holtzจาก South Carolina ผมโทรมาเพื่อ... The Blind Side (2009)
Gready. I'm Lou Holtz. The University of South Carolina.Gready ผมLou Holtz จากมหาวิทยาลัยSouth Carolina The Blind Side (2009)
Yes,but I wanted to hear holt sounded with a touch of modesty.ใช่ แต่ฉันอยากให้มันเป็นการถ่อมตัว The Bones on the Blue Line (2010)
How you doing? Agents Holt and Wilson.เป็นไงมั่ง นี่เจ้าหน้าที่ฮอลท์และวิลสัน All Dogs Go to Heaven (2010)
Holt and Wilson. Morning... ish.ฮอล์ทและวิลสัน อรุณสวัสดิ์ All Dogs Go to Heaven (2010)
Yeah, what difference does that make, Agent Holt?เ่อ่อ มันมีอะไรแปลกหรอ นักสืบ โฮล์ท All Dogs Go to Heaven (2010)
I was going to name him Hermann Von Helmholtz but he's so zazzy.แต่เขาช่างน่าหมั่นเขี้ยว The Zazzy Substitution (2010)
T.R. Holt.ที พาร์ ฮอล์ล Fur (2010)
Manager says that holt was arguing with a guy named Brad Donnelly when he left last night.ผู้จัดการบอกว่า ฮอล์ล มีปากเสียง กับแบรด ดอนเนลลี่ ก่อนที่เขาจะออกจากร้านเมือคืนนี้ Fur (2010)
This one by T.R. Holt.ส่วนตัวนี้ ตายโดย ทีอาร์ ฮอล์ล Fur (2010)
Would make people look further into Jeremy Holt's murder.จะทำให้คนสนใจการฆาตกรรม เจเรมี่ ฮอล์ท มากขึ้น Kill Jill (2010)
Add Barbara Shuller and Ben Holtzman.บาร์บาร่า ชุลเลอร์ และเบน ฮอลทซ์แมน Out of the Light (2011)
Did you get anything from Jerry Holtz?คุณได้อะไรจาก เจอร์รี่ โฮลซ์รึเปล่า Painless (2011)
Jerry Holtz?เจอร์รี่ โฮลซ์เหรอ Painless (2011)
Jerry Holtz.เจอร์รี่ โฮลซ์ Painless (2011)
My name is Holt. William Holt.ผมชื่อ โฮลท์ วิลเลี่ยม โฮลท์ Eye of the Beholder (2011)
Yes, William Holt, British passport.วิลเลี่ยม โฮลท์ พาสปอร์ตประเทศอังกฤษ Eye of the Beholder (2011)
Now we've obtained a warrant for your financials, and we will find evidence of the $200,000 you paid to William Holt, also known as Falco, to disable security at the museum.ตอนนี้เรามีหมายศาลในการขอดูหลักฐานทางการเงินของคุณแล้ว และเราก็จะพบว่า คุณได้ทำการโอนเงินไปให้ คุณวิลเลี่ยม โฮลท์ Eye of the Beholder (2011)
That's the landlord, Alan Holt.นั่นเป็นเจ้าของตึก อลัน โฮลท์ Super (2012)
Allison Holt is gonna figure out what happened.ออลลิสัน ฮอล์ท ต้องเดาออกแน่ว่าเกิดอะไรขึ้น Break Point (2012)
I want you to let Allison Holt go.ฉันต้องการให้คุณให้ออลลิสัน ฮอล์ทไป Break Point (2012)
Allison Holt can't win, because she doesn't believe in Harvey.ออลลิสัน ฮอล์ท แพ้ เพราะเธอไม่เชื่อในตัวฮาร์วี่ Break Point (2012)
Lester Holt is with us about an even more bizarre development.เลสเตอร์ โฮลท์ อยู่กับเราแล้ว จะบอกถึงเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ A New Hope (2012)
If something doesn't happen, Tae Joon will probably be training with Coach Holten.ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แทจุน น่าจะได้ฝึกกับโค้ช โฮลเท็น Episode #1.1 (2012)
As you already know, Coach Holten is very well known in this field.คุณรู้อยู่แล้วว่า โค้ชโฮลเท็นรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี Episode #1.1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLT    HH OW1 L T
HOLTZ    HH OW1 L T S
HOLTS    HH OW1 L T S
HOLTE    HH OW1 L T
HOLTEN    HH OW1 L T AH0 N
HOLTAN    HH OW1 L T AH0 N
HOLT'S    HH OW1 L T S
HOLTER    HH OW1 L T ER0
HOLTON    HH OW1 L T AH0 N
HOLTRY    HH OW1 L T R IY0
SHOLTO    SH OW1 L T OW0
HOLTROP    HH OW1 L T R AH0 P
HOLTORF    HH OW1 L T ER0 F
HOLTZER    HH OW1 L T Z ER0
HOLTMAN    HH OW1 L T M AH0 N
HOLTHUS    HH OW1 L TH AH0 S
HOLTZ'S    HH OW1 L T S AH0 Z
ARNHOLT    AA1 R N HH OW2 L T
SHOLTIS    SH OW1 L T IH2 S
UMHOLTZ    AH1 M HH OW2 L T S
SCHOLTZ    SH OW1 L T S
HOLTZMAN    HH OW1 L T S M AH0 N
SCHOLTES    SH OW1 L T S
SCHOLTEN    SH OW1 L T AH0 N
LOADHOLT    L OW1 D HH OW2 L T
ROCKHOLT    R AA1 K HH OW2 L T
OVERHOLT    OW1 V ER0 HH OW0 L T
ADERHOLT    AE1 D ER0 HH OW0 L T
EICHOLTZ    AY1 K OW0 L T S
HOLTHAUS    HH OW1 L T HH AW2 S
BUCHOLTZ    B AH1 K OW0 L T S
HOLTKAMP    HH OW1 L T K AE2 M P
HOLTMANN    HH OW1 L T M AH0 N
EICKHOLT    AY1 K HH OW2 L T
BUCHHOLTZ    B AH1 K HH OW0 L T S
BUCKHOLTZ    B AH1 K HH OW2 L T S
HOLTZCLAW    HH OW1 L T S K L AO0
HOLTERMAN    HH OW1 L T ER0 M AH0 N
WALDHOLTZ    W AO1 L D HH OW2 L T S
HOLTSCLAW    HH OW1 L T S K L AO2
OSTERHOLT    AA1 S T ER0 HH OW0 L T
SHANHOLTZ    SH AE1 N HH OW2 L T S
WIEDERHOLT    W IY1 D ER0 HH OW0 L T
HOLTZAPPLE    HH OW1 L T Z AH0 P AH0 L
HOLTZINGER    HH OW1 L T Z IH0 NG ER0
SHANHOLTZER    SH AE1 N HH OW0 L T Z ER0
OVERHOLTZER    OW1 V ER0 HH OW0 L T Z ER0
OBERHOLTZER    AA1 B ER0 HH OW0 L T Z ER0
WALDHOLTZ'S    W AO1 L D HH OW2 L T S AH0 Z
WEATHERHOLT    W EH1 DH ER0 HH OW2 L T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholtag {m}pick-up day [Add to Longdo]
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test [Add to Longdo]
Integrität {f}; Unversehrtheit {f}; Unbescholtenheit {f}integrity [Add to Longdo]
Verholtau {n}warp [Add to Longdo]
Verletzung {f} durch wiederholte Belastungrepetitive strain injury [Add to Longdo]
abermalig; wiederholt {adj}repeated [Add to Longdo]
abschießen; herunterholen | abgeschossen; heruntergeholtto down | downed [Add to Longdo]
aufholen | aufholend | aufgeholtto make up for | making up for | made up for [Add to Longdo]
ausgeholtstruck out [Add to Longdo]
erholt sichrecuperates [Add to Longdo]
erholtrecovers [Add to Longdo]
erholte sichrecuperated [Add to Longdo]
erholterecovered [Add to Longdo]
holen; abholen; einbringen | holend; abholend | geholt; abgeholt | er/sie holt | ich/er/sie holte | er/sie hat/hatte geholtto fetch | fetching | fetched | he/she fetches | I/he/she fetched | he/she has/had fetched [Add to Longdo]
holte herauspried [Add to Longdo]
mitnehmen; abholen | mitnehmend; abholend | mitgenommen; abgeholtto pick up | to pick up | picked up [Add to Longdo]
nachgeredet; wiederholtrepeats [Add to Longdo]
regelmäßig wiederholter Abtastimpulsstrobe [Add to Longdo]
schelten | scheltend | gescholten | du schiltst | er/sie schilt | ich/er/sie schalt | er/sie hat/hatte gescholten | ich/er/sie schölte | schilt!to scold | scolding | scolded | you scold | he/she scolds | I/he/she scolded | he/she has/had scolded | I/he/she would scold | scold! [Add to Longdo]
schelten (wegen) | scheltend | gescholtento chide {chid, chided; chidden, chided} (for) | chiding | chidden; chided [Add to Longdo]
überaltert; überholtoutdated [Add to Longdo]
überholen (Fahrzeug) | überholend | überholt | er/sie überholt | ich/er/sie überholte | er/sie hat/hatte überholt | von den Ereignissen überholt werdento overtake {overtook; overtaken} [Br.]; to pass [Am.] | overtaking; passing | overtaken; passed | overtakes; he/she passes | I/he/she overtook; I/he/she passed | he/she has/had overtaken; he/she he/she passed | to be overtaken by events [Add to Longdo]
überholen | überholend | überholt | überholt | überholteto outdistance | outdistancing | outdistanced | outdistances | outdistanced [Add to Longdo]
überholen | überholend | überholt | überholt | überholteto outstrip | outstripping | outstripped | outstrips | outstripped [Add to Longdo]
überholen | überholend | überholt | überholt | überholteto overhaul | overhauling | overhauled | overhauls | overhauled [Add to Longdo]
um Rat fragen; Rat einholen | um Rat fragend; Rat einholend | um Rat gefragt; Rat eingeholtto consult | consulting | consulted [Add to Longdo]
veraltet; überholt; obsolet; altmodisch {adj}obsolete [Add to Longdo]
veraltet; überholt {adj}superannuated [Add to Longdo]
weggeholtfetched away [Add to Longdo]
weithergeholtfarfetched [Add to Longdo]
wiederholtiterated [Add to Longdo]
wiederholtiterates [Add to Longdo]
wiederholtre-enacts [Add to Longdo]
wiederholtreiterates [Add to Longdo]
wiederholtrepeated [Add to Longdo]
wiederholt; mehrmals; verschiedentlich {adv}repeatedly [Add to Longdo]
wiederholtrepeats [Add to Longdo]
wiederholtrepetitive [Add to Longdo]
wiederholteiterated [Add to Longdo]
wiederholtere-enacted [Add to Longdo]
wiederholtereenacted [Add to Longdo]
wiederholtereiterated [Add to Longdo]
wiederholtereplayed [Add to Longdo]
wiederholtereran [Add to Longdo]
wiederholte Anwendungreapplication [Add to Longdo]
zoomte; holte heranzoomed [Add to Longdo]
zurückholen | zurückholend | zurückgeholtto fetch back | fetching back | fetched back [Add to Longdo]
Auskünfte über unsere Firma können von ... eingeholt werden.Information on/about our company can be obtained from ... [Add to Longdo]
Den letzten holt der Teufel.The devil takes the hindmost. [Add to Longdo]
Er holt Sie ein.He'll catch up with you. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルムホルツ[, herumuhorutsu] (n) Helmholtz; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róu, ㄖㄡˊ, ] Elsholtria paltrini [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
[ひん, hin] WIEDERHOLT VORKOMMEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top