Search result for

hastens

(158 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hastens-, *hastens*, hasten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hastens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hastens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep
chasten[VT] ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten[VT] ทำให้รุนแรงน้อยลง, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. moderate, temper
chasten[VT] ลงโทษ, See also: ทำโทษ, Syn. chastise, punish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry

English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything hastened.ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Oceans (2009)
We must hasten the awakening of Unit 01.ใช่ เราต้องเร่งการตื่นขึ้นของ 01 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If hastened.ข้ากำลังรีบ The Thing in the Pit (2010)
To hasten victory.Counter to proper training. Mark of the Brotherhood (2010)
I shall hasten to present it to my master.A moment, slave. Mark of the Brotherhood (2010)
If we hasten that process, it is our moral duty to explore it.ถ้าเรามีทางใดที่จะเร่งกระบวนการนั้น มันก็เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องหาทางทำมันให้ได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Hasten and head for Liaoxi.การรีบเร่งมุ่งหน้าไปลีโอซี Episode #1.4 (2010)
Hasten!เร็ว Episode #1.4 (2010)
I said hasten!ข้าบอกว่ารีบ Episode #1.4 (2010)
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า Episode #1.4 (2010)
I must hasten, and rectify the crown prince's misjudgment.ข้าต้องรีบ และแก้ไขการตัดสินใจ ที่ผิดพลาดขององค์รัชทายาท Episode #1.4 (2010)
Yeohwa, you must hasten and depart immediately.โยวา เจ้าต้องรีบไปจากนี่ Episode #1.4 (2010)
We must hasten.เราต้องรีบแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
If it doesn't work, it may hasten your demise.ฉีดให้ผม ถ้ามันไม่ได้ผล อาจเร่งให้คุณตายเร็วขึ้น World Leader Pretend (2011)
Well, maybe I can hasten your decision.บางทีฉันอาจเร่งให้ แกตัดสินใจเร็วเกินไป Guilt (2011)
And I am willing to believe whatever revelations tumble from her lips, if they shall hasten such a day.และข้ายอมเชื่อโองการอันไดก็ตาม ที่ออกมาจากปากของนาง ถ้ามันจะช่วยเร่งให้ถึงวันนั้น A Place in This World (2012)
How do we know Ivy didn't try to hasten our mother's death?เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอวี่ไม่ได้พยายามที่จะเร่งรัดการตายของแม่เรา The Princess Dowry (2012)
Let us hasten it with ample libation.ขอให้เราเร่งมัน กับการดื่มสุราที่เพียงพอ Empty Hands (2012)
Meet them and hasten arrival.พบกับพวกเขาและเร่งเดินทางมาถึง Monsters (2012)
There's no need in hastening it.ไม่ต้องไปเร่งมัน Grief (2012)
So the killer wanted to hasten decomposition.ฆาตกรต้องการเร่งการเน่าเปื่อย The Bod in the Pod (2012)
And if it promises to hasten the recovery of your long-lost son, all the better, yes?และรีบค้นหาลูกชาย ผู้จากกันไปนานของคุณ ให้เร็วก็ยิ่งดี จริงไหม? Engagement (2013)
The horseman is here to hasten the end of days.เหมือนกับที่เขาได้พยายามมาก่อนหน้านี้ The Midnight Ride (2013)
Do not hasten to bid me adieu#9834; Do not hasten#9834; #9834; Paper Towns (2015)
What song, hastened awayเพลงอะไรเนี่ย ร้องออกมาได้ยังไงกัน Sex Is Zero (2002)
Why ah ah hastened toทำไม ไม่อยากหรอไง Sex Is Zero (2002)
You do not hasten upYou do not hasten up Sex Is Zero (2002)
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
Hasten, angels of the Lord.เทพยดาผู้ฉับไว แห่งพระเจ้า The Da Vinci Code (2006)
I have no intention of hastening anyone's journey from this life to the next.I have no intention of hastening anyone's journey from this life to the next. Page Turner (2008)
'Cause I have every intention of hastening you from here to lockup.'Cause I have every intention of hastening you from here to lockup. Page Turner (2008)
What for?Wohin hasten wir? Bez svideteley (1983)
I see men running around, putting their dicks into everything, trying to make something happen.Ich sehe die Männer umherhasten, überall ihre Schwänze hineinstecken... sie versuchen, etwas auf die Reihe zu bringen. The Witches of Eastwick (1987)
Well, this isn't the first time I've seen you rush through a meal.Sie hasten immer durch Ihre Mahlzeiten. Improbable Cause (1995)
This is Max Minot, and Avery Chasten.- Dies ist Max Minot. Avery ChastenSuicide Kings (1997)
Avery chasten ?Avery ChastenSuicide Kings (1997)
Hey, chase, could you hand me that pillow real fast ?Chasten, gib mir bitte das Kissen. Suicide Kings (1997)
Elise Chasten.- Elise ChastenSuicide Kings (1997)
Chasten. Elise Chasten.Elise ChastenSuicide Kings (1997)
I got Chadwick, i got Chule-- there's no Chasten here.- Chadwick, Chule... Keine ChastenSuicide Kings (1997)
You continue to rush through the ceremony, your body position is poor, and the placement of the braziers on their pedestals is sloppy.Sie hasten immer noch durch die Zeremonie. Ihre Körperhaltung ist armselig und die Position der Kohlenpfannen auf den Podesten ist schlampig. You Are Cordially Invited... (1997)
The farmer had a champion bull Who bred 200 times a year The farmer's wife said, "200 times?""Do not hasten to bid me adieu." A Prairie Home Companion (2006)
I could not tell. No comments.Wir sollten nichts überhastenLady Blood (2008)
- Cutter and I loathed each other.- Cutter und ich hasten uns. Episode #2.5 (2008)
Nice and easy.Nichts überhastenAutomatic for the People (2008)
Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily.Sei bedächtig mit deinem Mund und dein Herz soll nicht hastenKosmos (2009)
Pick wisely, Jane.Nichts überhasten, Jane. Austenland (2013)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.Mein Patzer hat Tywins verrückten Hund... mit eingezogenem Schwanz zurück nach Casterly Rock hasten lassen. Walk of Punishment (2013)
We were tempted to scat.Wir wurden in Versuchung gebracht zu HastenTreehouse of Horror XXIV (2013)
Give me one lesson, and you can start hustling on the doctor circuit.Gib mir eine Stunde, und du kannst anfangen beim Doktorlauf zu hastenAll in the Family (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastenAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hastenI must hasten to add that I do not mean to blame him.
hastenShe hastened to deny the story.
hastenThe medicine hastened the process of growth.
hastenThe mistake hastened his retirement.
hastenThey hastened to execute the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ลงทัณฑ์[V] punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ส่งท้าย[V] hasten the speed on the stern of a boat, Thai definition: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตะลีตะลาน[ADV] flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน
ต้องโทษ[V] punish, See also: penalize, chasten, sanction, Syn. ถูกทำโทษ, ถูกลงโทษ, Example: เขาต้องโทษคดีฆ่าชิงทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 10 ปี, Thai definition: ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา
ร่าน[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง, Example: ผู้จัดการเร่งร่านงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี
รุกร้น[V] hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai definition: เร่งเข้าไป
รีบรุด[V] rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
กราก[V] rush, See also: dash, speed, hurry, run, race, hasten, Syn. รวดเร็ว, Ant. เชื่องช้า, Example: บ๋อยที่ยืนอยู่หน้าประตูกรากเข้ามาเปิดประตูให้อย่างนอบน้อม, Thai definition: ตรงเข้าไปโดยเร็ว
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: bustle, hustle, hasten, Syn. รีบเร่ง, รีบ, เร่ง, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ
ขนาบ[V] castigate, See also: reprimand, blame, reprove, condemn, chastise, chasten, Syn. เล่นงาน, ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, ว่ากล่าว, กำราบ, Example: ผมจะขนาบเขาเอง
เร่ง[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
หลาบจำ[V] be chastened, Syn. เข็ด, Example: ถูกทำโทษขนาดนี้เด็กน้อยคงหลาบจำไปอีกนาน
ปราด[V] rush, See also: dash, hasten, hurry, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: แมวลายตั้งท่าจะกระโจนหนีแต่แมวดำปราดเข้าขย้ำคอกดไว้และส่งเสียงขู่, Thai definition: แล่นอย่างฉับไว
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ
จ้ำ[V] speed up, See also: hasten, hurry up, Ant. เอื่อย, Example: เพราะเขาเอวบางร่างเล็กจึงเดินได้คล่อง เมื่อออกเดินก็จ้ำเอาจ้ำเอา, Thai definition: อาการที่ทำเร็วๆ ถี่ๆ
ไม่รีบร้อน[V] do not hasten, See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: be chastened   FR: se souvenir de la leçon
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour   FR: punir ; sanctionner
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry   FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai thamngān) EN: hasten to the office   FR: s'empresser d'aller au travail
รีบเร่ง[v.] (rīp-reng) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap   FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTEN    HH EY1 S AH0 N
CHASTEN    CH EY1 S AH0 N
HASTENS    HH EY1 S AH0 N Z
HASTENED    HH EY1 S AH0 N D
CHASTENED    CH EY1 S AH0 N D
HASTENING    HH EY1 S AH0 N IH0 NG
HASTENING    HH EY1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasten    (v) (h ei1 s n)
chasten    (v) (ch ei1 s n)
hastens    (v) (h ei1 s n z)
chastens    (v) (ch ei1 s n z)
hastened    (v) (h ei1 s n d)
chastened    (v) (ch ei1 s n d)
hastening    (v) (h ei1 s n i ng)
chastening    (v) (ch ei1 s n i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinheit {f}chasteness [Add to Longdo]
Reiniger {m} | Reiniger {pl}chastener | chasteners [Add to Longdo]
sich beeilen; eilen | beeilend; eilend | beeilt; geeilt | beeilt sich; eilt | beeilte sich; eilteto hasten | hastening | hastened | hastens | hastened [Add to Longdo]
beschleunigendhastening [Add to Longdo]
entgegeneilen | entgegeneilend | entgegengeeiltto hasten to meet | hastening to meet | hastened to meet [Add to Longdo]
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]
hin und her eilen; hin und her sausen; hasten | hin und her eilend; hin und her sausend; hastend | hin und her geeilt; hin und her gesaust; gehastetto bustle about | bustling | bustled [Add to Longdo]
sich kasteien; sich züchtigen | kasteiend; züchtigendto chasten oneself | chastening [Add to Longdo]
züchtigento chasten [Add to Longdo]
züchtigtchastens [Add to Longdo]
zueilen | zueilendto hasten to | hastening to [Add to Longdo]
zugeeilthastened to [Add to Longdo]
zurückeilen | zurückeilend | zurückgeeiltto hasten back | hastening back | hastened back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P) [Add to Longdo]
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P) [Add to Longdo]
死に急ぐ[しにいそぐ, shiniisogu] (v5g,vi) to hasten one's death [Add to Longdo]
取り急ぐ;取急ぐ[とりいそぐ, toriisogu] (v5g,vi) to hurry; to hasten [Add to Longdo]
進める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P) [Add to Longdo]
先を急ぐ[さきをいそぐ, sakiwoisogu] (exp,v5g) to hurry; to hasten [Add to Longdo]
前略[ぜんりゃく, zenryaku] (n) (1) (opening formula of a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...; (n,vs) (2) omitting the beginning; (P) [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
馳せ参じる[はせさんじる, hasesanjiru] (v1,vi) to hasten to join [Add to Longdo]
略啓[りゃくけい, ryakukei] (n) (opening formula of a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent [Add to Longdo]
敦促[dūn cù, ㄉㄨㄣ ㄘㄨˋ, ] to press; to urge; to hasten [Add to Longdo]
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, / ] hasten; urge [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top