Search result for

ges

(182 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ges-, *ges*, ge
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
geschäftsnummer (n ) reference number

English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
wait for ages(vt slang ) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)
wait ages for(vt ) รอ...นานมาก I wait ages for the bus. (ฉันรอรถบัสนานมาก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Gestapo[N] ตำรวจลับนาซี (มาจากภาษาเยอรมัน), See also: เกสตาโป
gestate[VT] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate[VI] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
gesture[N] การแสดงท่าทาง, See also: อิริยาบถ, Syn. motion, sign, signal
gesture[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ
gestation[N] การตั้งครรภ์, See also: ช่วงตั้งครรภ์, ช่วงอุ้มท้อง, Syn. pregnancy
gesticulate[VT] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulate[VI] แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, ทำโบกไม้โบกมือ, Syn. gesture, motion, signalize
gesticulation[N] การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion
gesticulatory[ADJ] ซึ่งแสดงท่าทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
gestaltn. ทั้งหมดที่รวมกัน
gestapo(กัสทา'โพ) n. ตำรวจลับนาซี
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
gestationn. การตั้งครรภ์, See also: gestational,gestative adj., Syn. gravidity,pregnancy,engendering
gestic(เจส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
gesticular(จีสทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับการแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative,gesticulatory adj.
gesture(เจส'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้,ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action,sign,indication,signal,motion
gesundheit(จะซนท'ไฮทฺ) interj. คำอุทานทีแสดงการอวยพรให้มีสุขภาพดี

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญาณ
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ,การแสดงท่าทาง,การออกท่าทาง
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญาณ
gesture(vi) ส่งสัญญาณ,ให้สัญญาณ,โบกไม้โบกมือ,ชี้ไม้ชี้มือ,ออกท่าทาง
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gessoเจสโซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gestaประชุมเรื่องผจญภัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestaltเกสตัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestalt psychologyจิตวิทยาเกสตัลต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gestapoเกสตาโป (ตำรวจลับของนาซีเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestationการตั้งครรภ์, การมีครรภ์ [ดู pregnancy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gestationระยะมีครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gestation sacถุงหุ้มลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestation, abdominal; pregnancy, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestation; cyesis; gravidism; gravidity; pregnancy; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gestalt Psychologyจิตวิทยาเกสตอลต์ [การแพทย์]
Gestationการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation Productเอาเด็กและรกออกจากมดลูก [การแพทย์]
Gestation Rupture, Ectopicการแตกของครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Gestation, Ectopicการตั้งครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Gestation, Length ofระยะเวลาของการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation, Multipleการมีครรภ์แฝด [การแพทย์]
Gestation, Period ofระยะเวลาการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Gestation, Shortenedคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]
Gestational Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geschäftsnummer (n ) เลขที่อ้างอิง
gestational[Pregnantcy] (n ) สภาวะตั้งครรภ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน Rising Malevolence (2008)
Anyway, because you can see, people are gonna expect you to deal things that you can't do ...read signs, recognise body language, people's gestures and facial expressions... and they just get out of their way.นี้เฮนรี่ ผม พอล - ซิดนี่ The Eye (2008)
I appreciate the gesture.ผมซาบซึ้งในสิ่งที่คุณแสดงออกมา Frost/Nixon (2008)
No, it has to be a grand gesture.it has to be a grand gesture. I Love You, Beth Cooper (2009)
It's a nice gesture, but I got everything under control.แต่ พ่อเกือบจะคุมทุกอย่างได้แล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Gescynt by:Gescynt by: Dragonball: Evolution (2009)
So I figured, if I found a few lapse in the security, pointed them out as a gesture of good faith, she might change her mind?ผมเลยตัดสินใจ ถ้าผมจะแหกระบบความปลอดภัย พวกเขา Oazvia \ n การเป็นส่วยของสันถวไมตรี เธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ Prison Break: The Final Break (2009)
Every gesture has two sides.ทุกท่าทางอิริยาบถมีสองด้าน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
This coming from a man who's never made a gesture other than this one.นี่ออกมาจากปากของผู้ชาย ที่ไม่เคยมีท่าทีไรเลย.. ..นอกจากท่านี้ The Ugly Truth (2009)
Oh, so the elevator wasn't a gesture?แล้วในลิฟท์ไม่ได้แสดงท่าทีเหรอไง The Ugly Truth (2009)
Gestapo.ตำรวจลับนาซี The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gesIf the distance you move the pen is too small, the speed too slow, it can't recognize the gestures well and you can't operate it in the way you thought.
gesHe made a gesture to me to run away.
gesHe tried to speak by word or gesture.
gesThey communicate with each other by gesture.
gesGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
gesThis gesture is familiar to young people.
gesThey communicated with each other by gesture.
gesAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
gesShe accompanied her words with gestures.
gesOne of them is gestures.
gesWe often use gestures to convey simple messages.
gesWe communicated with each other by gesture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำมือทำไม้[V] gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
โบกไม้โบกมือ[V] gesticulate, See also: wave the hand, Syn. โบกมือ, Example: ตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือให้ผู้ขับขี่ทราบว่า เขาผู้นั้นได้ขับรถผิดกฎจราจร, Thai definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
บุ้ยใบ้[V] gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
กรีดนิ้ว[V] gesture with the fingers, Example: เขากรีดนิ้วนับเงิน, Thai definition: กรายนิ้ว, ใช้นิ้วหยิบอย่างมีท่าหยิบหย่ง
ออกท่า[V] gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่าออกทาง, Example: เขาออกท่าร่ายรำอย่างไม่อายใคร, Thai definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ
ออกท่าออกทาง[V] gesticulate, See also: put on an act, make gestures, pose, Syn. ออกท่า, Example: เธอเล่าพร้อมกับออกท่าออกทางไปด้วย, Thai definition: แสดงอาการ, แสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกไม้โบกมือ[v. exp.] (bøk mai bōkmeū) FR: gesticuler

CMU English Pronouncing Dictionary
GEST    JH EH1 S T
GESS    JH EH1 S
GESCO    G EH1 S K OW0
GESKE    JH EH1 S K
GESTAL    JH EH1 S T AH0 L
GESELL    G EH1 S AH0 L
GESSEL    G EH1 S AH0 L
GESNER    G EH1 S N ER0
GESSLER    G EH1 S AH0 L ER0
GESSNER    G EH1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gesell    (n) (g e1 s @ l)
Gestapo    (n) (g e1 s t aa1 p ou)
gesture    (v) (jh e1 s ch @ r)
Gestapos    (n) (g e1 s t aa1 p ou z)
gestured    (v) (jh e1 s ch @ d)
gestures    (v) (jh e1 s ch @ z)
gestation    (n) (jh e1 s t ei1 sh @ n)
gesturing    (v) (jh e1 s ch @ r i ng)
gestations    (n) (jh e1 s t ei1 sh @ n z)
gesticulate    (v) (jh e1 s t i1 k y u l ei t)

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
gesamten(adj) , See also: gesamt
Gesäß(n) |das, pl. Gesäße| ก้น , See also: S. Po,
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Geschäfte(n) |pl.|, See also: das Geschäft
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,
Geschirr(n) |das| จาน ถ้วย ชาม, See also: der Teller, die Schale
Geschlecht(n) |das, pl. Geschlechter| เพศ เช่น männliches Geschlecht เพศชาย, weibliches Geschlecht เพศหญิง
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesögtsawn [Add to Longdo]
Gesindel {n}ragtag [Add to Longdo]
geschickter Betrug; Schwindel {m}; Trickserei {f}jugglery [Add to Longdo]
Gesäß {n}buttocks [Add to Longdo]
Gesäß {n}derriere [Add to Longdo]
Gesäßbacke {f}; Arschbacke {f}bun [Add to Longdo]
Gesäuberte {m,f}; Gesäuberterpurgee [Add to Longdo]
Gesamt...over-all; total [Add to Longdo]
Gesamt...cumulative [Add to Longdo]
Gesamtangebot {n}aggregate supply [Add to Longdo]
Gesamtanordnung {f}general arrangement [Add to Longdo]
Gesamtabfluss {m}total runoff [Add to Longdo]
Gesamtansicht {f}general view [Add to Longdo]
Gesamtausgabe {f}complete edition [Add to Longdo]
Geschäftsjahr {n}trading year [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, / ] gesture; posture [Add to Longdo]
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole) [Add to Longdo]
完形心理治疗[wán xíng xīn lǐ zhì liáo, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] Gestalt psychotherapy [Add to Longdo]
完形测验[wán xíng cè yàn, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] Gestalt test [Add to Longdo]
怀妊[huái rèn, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˋ, 怀 / ] gestation; pregnancy [Add to Longdo]
手势[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] gesture; sign; signal [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, ] gesticulate; play antics [Add to Longdo]
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total [Add to Longdo]
格式塔疗法[Gé shì tǎ liáo fǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] Gestalt therapy; holistic therapy [Add to Longdo]
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
上手[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] Pension, Logis [Add to Longdo]
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
下車[げしゃ, gesha] das Aussteigen [Add to Longdo]
享年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] Gespraech, Besprechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top