Search result for

grangers

(57 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grangers-, *grangers*, granger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grangers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grangers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granger[N] ชาวนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
grangerizevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Howdy-do? I'm Earl Granger. My granddaughter, Lucy.Lucy. Did You Hear About the Morgans? (2009)
- Granger, sir.-เกรนเจอร์ ค่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Yes, Miss Granger. Liquid luck.-ใช่ มิสเกรนเจอร์ น้ำยานำโชค Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Well, I notice you spend a great deal of time with Miss Granger.เรื่องระหว่างเธอกับคุณเกรนเจอน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Say, think you could introduce me to your friend Granger?พูดก็พูดเถอะ นายน่าจะ แนะนำเพื่อนนายให้ฉันรู้จักนะ เกรนเจอร์น่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
All hands on deck, Granger.โอ้ระวังหน่อย คุณเกรนเจอร์ ฟังนะ พ่อหนุ่ม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You would be welcome too, Granger.เป็นเกียรติมากครับ เชิญเธอด้วยนะ คุณเกรนเจอร์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
What about you, Miss Granger? What does your family do in the Muggle world?แล้วเธอล่ะ คุณเกรนเจอร์ พ่อแม่ของเธอ ทำอะไรในโลกของมักเกิ้ล Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
My name is Jocelyn Granger, and I'm the Assistant Director of Enforcement for the NCAA.ฉันชื่อJocelyn Granger และดิฉันเป็นผู้ช่วยกรรมการ การบังคับใช้ของNCAA The Blind Side (2009)
Alright Granger, its discussed.- เอาล่ะ แกรนเจอร์ ทำตามแผนได้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
"To Hermione Jean Granger,แด่เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The sword may present itself to any worthy Gryffindor, Miss Granger, that does not make it that wizards property.ดาบจะปรากฎต่อนักเรียนกริฟฟินดอร์ทุกคนที่คู่ควร คุณเกรนเจอร์.. ...แต่มันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อมด Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I'm Detective Granger, this is Detective Barrios.ผมคือนักสืบ แกรงเจอร์ นี่คือนักสืบ บาร์ริออส Smoldering Children (2011)
County coroner. Deb Granger. Pleased to meet you.เจ้าหน้าชันสูตรศพประจำท้องที่ เด็บ เกรนเจอร์ ยินดีที่ได้พบ Red Letter Day (2013)
He lives at 228 Brook Street in Grangerville.เขาอยู่ที่เลขที่ 228 ถนนบรู้ก ในเมืองแกรนเจอร์วิล Pay It Forward (2013)
Crane, this is Special Agent in Charge Mitch Granger.เครน นี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษ มิตช์ เกรนเจอร์ I, Witness (2015)
No. Granger.ไม่นะ เกรนเจอร์ I, Witness (2015)
They've pinned Granger's death on him.มองว่าเกรนเจอร์ตายเพราะเขา I, Witness (2015)
Says he'll only deal with the agent that was there when Granger went down.ขอคุยกับคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ตอนเกรนเจอร์ตายเท่านั้น I, Witness (2015)
Granger's replacement arrives sometime this week.คนมาแทนเกรนเจอร์จะมาในสัปดาห์นี้ล่ะ Whispers in the Dark (2015)
Oh, the Bureau thinks we need extra bodies to fill the gaps as they vet Granger's replacement?ทางเอฟบีไอคงต้องการคนมาช่วย ระหว่างรอคนที่จะมาแทนเกรนเจอร์ Whispers in the Dark (2015)
I'm Hermione Granger. And you are...?ฉันเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ แล้วเธอล่ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Hermione Granger.เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Well done! See here, everyone, Miss Granger's done it!โอ้ เก่งมาก เห็นมั้ยทุก ๆ คน คุณเกรนเจอร์ทำได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Miss Granger?มิสเกรนเจอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And you must be Miss Granger.และคุณคงเป็นคุณเกรนเจอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yes, Miss Granger?คุณเกรนเจอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Yes, Miss Granger?- อะไร คุณเกรนเจอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Yes, Miss Granger?- ไง คุณเกรนเจอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
As for me I hope it's Granger.สำหรับฉันแล้ว ขอให้เป็นยายเกรนเจอร์ทีเถิดน่า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
... you'vespokenoutofturn , Miss Granger.นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ คุณเกรนเจอร์ มาสาย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-l do, Miss Granger. But the word of three 1 3-year-old wizards will convince few others.แต่ต้องขอโทษด้วยที่ต้องบอกว่าคำพูดของพ่อมดเด็ก อายุ 13 สามคนคงไม่ทำให้ใครเชื่อได้สักเท่าไหร่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You know the laws, Miss Granger.เธอรู้กฏใช่ไหม แกรนเจอร์ ต้องไม่มีใครเห็นเธอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What was important is that Thomas Granger, their last best hope of funding, show up.ขอเพียงแค่โธมัส แกรนเจอร์ นายทุน ผู้เป็นความหวังสุดท้ายของทั้งสองมาร่วมงานวันนั้นด้วย Primer (2004)
What did you say to Mr. Granger a while ago?เมื่อกี๊นายพูดอะไรกับคุณแกรนเจอร์ Primer (2004)
-You can't call him Mr. Granger.- อย่าเรียกเขาว่าคุณแกรนเจอร์ Primer (2004)
-If you call him Mr. Granger... he looks at you like you're a 6-year-old kid.- ถ้านายเรียกเขาว่าคุณแกรนเจอร์ Primer (2004)
Thomas Granger?โธมัส แกรนเจอร์ใช่ไหมครับ Primer (2004)
That's Mr. Granger. That's Thomas. He's sitting in that car.นั่นคุณแกรนเจอร์ โธมัสไงที่นั่งอยู่ในรถ Primer (2004)
May I speak to Thomas Granger, please?ขอสายโธมัส แกรนเจอร์หน่อยครับ Primer (2004)
Hi, Mr. Granger?สวัสดีครับคุณแกรนเจอร์ Primer (2004)
Ask him his name. ...Granger's condition could only be described as vegetative. What did he say?แยกกันสืบเสาะค้นหา ส่วนโธมัส แกรนเจอร์ นั้นก็นอนแน่นิ่งเป็นผักอยู่ จากเรื่องทั้งหมด ทั้งสองได้ข้อสรุปว่านี่เป็นปัญหาไก่กับไข่ Primer (2004)
Hello,Grangerสวัสดี,แกรนเกอร์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I hope you can give us a forgivable curse, Miss Grangerฉันหวังว่าเธอจะบอกคำสาปที่ไม่สามารถพูดได้นั่น,มิสเกรนเจอร์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
What are you doing here,Miss Granger?เธอมาทำอะไรที่นี่ มิสแกรนเจอร์? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Miss Granger,an ambitious belle..มิส แกรนเกอร์,ผู้หญิงสูงศักดิ์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Fort Granger, Oklahoma, U.S. Cavalry. That's my education.Fort Granger, Oklahoma, U.S. Cavalry นั่นแหละการศึกษาของฉัน Bandidas (2006)
Who are you and what did with Hermione Granger?เธอเป็นใครน่ะ เธอทำอะไรกับเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Matches the gas that was poured on Dan Granger.ตรงกับน้ำมันที่ราดใส่แดน แกรนเจอร์ Won't Get Fueled Again (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANGER    G R EY1 N JH ER0
GRANGERS    G R EY1 N JH ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top