Search result for

feb

(97 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feb-, *feb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
febrile[ADJ] ซึ่งเป็นไข้, See also: มีไข้, Syn. fevered, feverish
febrific[ADJ] ซึ่งทำให้เกิดไข้ (คำโบราณ), See also: มีไข้
febrific[ADJ] ซึ่งมีไข้ (คำโบราณ), See also: ้เป็นไข้
February[N] กุมภาพันธ์, See also: เดือนกุมภาพันธ์, Syn. month of leap year, second month
febrifuge[N] ยาลดไข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
febricityn. ภาวะที่มีไข้
febrificadj. มีไข้,ทำให้เป็นไข้
febrifuge(เฟบ'ระฟิวจฺ) adj. ซึ่งขจัดไข้,ซึ่งลดไข้. -n. ยาลดไข้., See also: febrifugal adj.
febrile(ฟี'เบริล) adj. เป็นไข้,เกี่ยวกับไข้., See also: febrility n., Syn. feverish
february(เฟบ'รัวรี) n. กุมภาพันธ์
antifebrile(แอนทีฟี' ไบรล์) n. ยาลดไข้, -adj. ซึ่งลดไข้ (febrifuge, antipyretic)
lifeblood(ไลฟฺ'บลัด) n. โลหิตแห่งชีวิต,โลหิต,สิ่งที่จรรโลงชีวิต
lifeboat(ไลฟฺ'โบท) n. เรือชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
February(n) เดือนกุมภาพันธ์
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
lifeboat(n) เรือช่วยชีวิต,เรือชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
febricantสิ่งก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febricityการเป็นไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febriculaการจับไข้ต่ำ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrific; febrifacient; pyretogenetic; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrifugal-แก้ไข้, -ลดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrile-เป็นไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrile deliriumอาการเพ้อเหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrile pulseชีพจรแบบเป็นไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]
Febrileไข้ [การแพทย์]
Febrile Disease, Acuteโรคที่มีไข้เฉียบพลัน [การแพทย์]
Febrile Illnessไข้ [การแพทย์]
Febrile Non-Hemolytic Reactionมีไข้หนาวสั่นจากการให้เลือด [การแพทย์]
Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reactionปฏิกิริยาเป็นไข้โดยไม่มีเม็ดเลือดแดงแตก [การแพทย์]
Febrile Onset, Acuteเริ่มอาการด้วยไข้เฉียบพลัน [การแพทย์]
Febrile Paroxysmการจับไข้เป็นพักๆ [การแพทย์]
Febrile Stageระยะไข้,ระยะไข้สูง [การแพทย์]
Febrile Toxicityพิษจากไข้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it were February, yes.ได้ถ้าเป็นเดือน กุมภาพันธ์ Superhero Movie (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
Eh, no, I'm doing my bar exams in February.ไม่ใช่ ฉันจะสอบเนติฯ เดือนกุมภาพันธ์นี้ Pathology (2008)
In the middle of February, you went out for a pack of cigarettes at 10:00 and never came back.กลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณออกมา ซื้อบุหรี่ ตอนสิบโมง และไม่ได้กลับไปอีกเลย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
February,1961กุมภาพันธ์ 1961 Chapter Ten '1961' (2009)
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.ขณะนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า.. คุณเนลสัน แมนเดล่า จะได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจำ วิคเตอร์ แวสแตร์.. Invictus (2009)
How do you like Wisconsin in February?คุณอยากไปที่วิสคอนซินตอนเดือนภุมภาไหม Up in the Air (2009)
FEBRUARY 15--KAYLA JAMES.กุมภา15... . เคลล่า เจมส์ อยู่คนเดียว... Zoe's Reprise (2009)
FEBRUARY 8--MURDER...กุมภา8... ฆาตกรรม... Zoe's Reprise (2009)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
The 15th and 16th of November and the 21st and 22nd of February?วันที่ 15 กับ 16 พฤศจิกายน และ 21 กับ 22 กุมภาพันธ์ใช่ไหม A Shade of Gray (2009)
Missouri in February... a dream vacation, only 40 degrees colder.มิสซูรี่ในเดือนกุมภาพันธ์ น่าเที่ยวมากก ถ้าร้อนขึ้นอีก20องศานะ Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
febCould we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?
febI am free all afternoon on February 27.
febThis monument was erected in February, 1985.
febOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
febWe had a short vacation in February.
febThey had their marriage registered on February 5.
febI will have been studying English for five years next February.
febI was born on February 14, 1960.
febCan we meet February 28, around 3:00 pm?
febIt was on the morning of February the ninth that I arrived in London.
febI will have been studying for five years next February.
febHe has not written to us since last February.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.พ.[N] February, See also: Feb., Syn. กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์[N] February, Syn. เดือนกุมภาพันธ์, Example: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้รับศิลาจารึกของสุโขทัยอีกหลังหนึ่ง จากเอกชน, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 2 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 28 หรือ 29 วัน., Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
เดือนกุมภาพันธ์[n. exp.] (deūoen kumphāphan) EN: February   FR: mois de février [m] ; février [m]
กุมภาพ[n.] (kumphā) EN: February   FR: février [m]
กุมภาพันธ์[n.] (kumphāphan) EN: February   FR: février [m]
เรือช่วยชีวิต[n. exp.] (reūa chūay chīwit) EN: lifeboat   
ยาแก้ไข้[n. exp.] (yā kaē khai) FR: fébrifuge [m]
ยาเขียว[n. exp.] (yā khīo) EN: febrifuge compounded of powdered herbs   
ยาลดไข้[n.] (yā lot khai) EN: antipyretic   FR: médicament contre la fièvre [m] ; fébrifuge [m] ; antipyrétique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEB    F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0
FEBLES    F EH1 B AH0 L Z
FEBRES    F EH1 B R AH0 S
FEBRUARY    F EH1 B AH0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B Y UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B R UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B UW0 W EH2 R IY0
FEBRUARY    F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0
FEBRUARY'S    F EH1 B R UW0 W EH2 R IY0 Z
FEBRUARY'S    F EH1 B Y UW0 W EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Feb    (n) (f e1 b)
febrile    (j) (f ii1 b r ai l)
February    (n) (f e1 b y u@ r ii)
Februaries    (n) (f e1 b y u@ r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Februar {m}; Feber {m} [Ös.]February [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
アンチフェブリン[, anchifeburin] (n) antifebrin [Add to Longdo]
カフェバー[, kafeba-] (n) cafe bar (fre [Add to Longdo]
フェビアニズム[, febianizumu] (n) Fabianism [Add to Longdo]
フェブラリー[, feburari-] (n) February [Add to Longdo]
ヤルタ会談[ヤルタかいだん, yaruta kaidan] (n) Yalta Conference (Feb. 1945) [Add to Longdo]
ライフボート[, raifubo-to] (n) lifeboat [Add to Longdo]
雨水[あまみず(P);うすい, amamizu (P); usui] (n) (1) rain water; (2) (See 二十四節気) "rain water" solar term (approx. Feb 19); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二月[èr yuè, ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] February; second month [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Feb
      n 1: the month following January and preceding March [syn:
           {February}, {Feb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top