Search result for

fashion shows

(56 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fashion shows-, *fashion shows*, fashion show
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fashion shows มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fashion shows*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was recently in a fashion show just for fun.เธอเพิ่งจะเดินแบบแฟชั่นโชว์ เพื่อความสนุกเท่านั้น New Haven Can Wait (2008)
We're putting on a fashion show.- เรากำลังจะไปจัดงานแฟชั่นโชว์ There Might be Blood (2008)
Fashion show. I don't know what that meansฉันไม่เข้าใจ หมายความว่าไง There Might be Blood (2008)
And whatever this whole fashion show thing is,และไม่ว่า แฟชั่นโชว์นี้มันจะเป็นยังไง There Might be Blood (2008)
A fashion show that all of new york cityแฟชั่นโชว์ แสดงในนิวยอร์ค There Might be Blood (2008)
The last time I saw you was at that charity fashion show.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นคุณที่งานเดินแบบการกุศล Marry Me a Little (2009)
Please invite Goo Dong Baek to the upcoming fashion show.ชวนคุณกูดองเบคมางานแฟชั่นโชว์ที The Accidental Couple (That Fool) (2009)
How did you feel about the fashion show?แฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
I thought we'd take them to the fashion show at the Casino.ฉันคิดว่าจะพาพวกเธอไป งานแฟชั่นโชว์ที่คาสิโน Shanghai (2010)
I was supposed to meet her at the fashion show and she stood me up.ผมมีนัดกะเธอที่งานแฟชั่นโชว์\ กำลังมองหาเธอ Shanghai (2010)
I was talking to Serena, and she said that Eleanor is having something called a pop-up fashion show for her new junior line.\ หนูกำลังพูดถึงเซรีน่า และเธอบอก เอเลเนอร์กำลังมีอะไรที่เรียกว่า pop-up fasion show สำหรับคอลเลคชั่นวัยรุ่น The Empire Strikes Jack (2010)
There's something about waking up on the day of a fashion show.ไม่มีไรเหมือนการตื่นขึ้นมา ในเช้าของวันที่มีแฟชั่นโชว์ The Empire Strikes Jack (2010)
You should come to Eleanor's fashion show.คุณน่าจะมางานแฟชั่นโชว์ของเอเลนอร์นะ The Empire Strikes Jack (2010)
In the meantime, I have to get ready for a fashion show.ในขณะเดียวกัน,ฉันต้อง เตรียมแฟชั่นโชว์ให้พร้อม The Empire Strikes Jack (2010)
Hey, can you get Jack to Eleanor's fashion show?คุณจะพาแจ็คไปงานแฟชั่นโชว์ของเอลานอร์ได้มั้ย The Empire Strikes Jack (2010)
You know, Chuck Bass' girlfriend at store openings, fashion shows, that kind of thing.แน่นอนว่าแฟนชัค แบสต้องอยู่ตอนงานเปิดร้าน แฟชั่นโชว์ อะไรพวกนั้น The Witches of Bushwick (2010)
We have the HuWon fashion show in an hour.พวกเรามีงานแฟชั่นโชว์ ฮูวอนต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้านะ Oh! My Lady (2010)
During this fashion show of top stars,ระหว่างแฟชั่นโชว์ของท็อปสตาร์ Oh! My Lady (2010)
I heard that Kim Chae Yi went to Guam on a business trip for a fashion show shoot.ผมได้ยินว่า คุณคิม แช อี เดินทางไปถ่ายแฟชั่นที่กวม Oh! My Lady (2010)
Yeah, I met him because of the schedule for the fashion show.ใช่ ฉันพบเขาเพราะว่า ตารางงานสำหรับแฟชั่นโชว์ Episode #1.11 (2010)
About the fashion show last time, we sincerely apologize.เรื่องแฟชั่นโชว์คราวที่แล้ว เราต้องขอโทษจริงๆ Episode #1.9 (2010)
Next month we're having our graduation fashion show.เดือนหน้าเราจะมีแฟชั่นโชว์ เพื่อจบการศึกษาของเราน่ะ Paradise Kiss (2011)
The fashion show audience grades us.ผู้ชมงานแฟชั่นโชว์เป็นคนตัดสินเกรดให้เรานะ Paradise Kiss (2011)
Model at a fashion show.เป็นนางแบบในงานแฟชั่นโชว์ Paradise Kiss (2011)
The 3rd year Fashion Show rehearsal is about ta begin.แฟชั่นโชว์ของชั้นปีสามจะเริ่มการซ้อม ณ บัดนี้ Paradise Kiss (2011)
The Fashion Show is beginning. Please come to the Auditorium.แฟชั่นโชว์กำลังจะเริ่มแล้ว ขอให้มาที่หอประชุมด้วยค่ะ Paradise Kiss (2011)
So the fashion show ends, and Yves Saint Laurent... who doesn't swim, by the way... rents a yacht for the after-party.แล้วพอแฟชั่นโชว์จบลง และอีฟแซงค์โรลอง คนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ไงก็เถอะ เขาเช่าเรือยอร์ชหลังจากงานปาร์ตี้เลิก Flashback (2011)
I heard you during yoga, during the fashion show, all through salsa dancing-- "Life is unfair."ฉันได้ยินเธอบ่นตอนเล่นโยคะ -ตอนดูแฟชั่นโชว์ และตอนเต้นซัลซ่า-- "ชีวิตไม่ยุติธรรมเลย" The Lies Ill-Concealed (2011)
We're, uh, folding programs for the fashion show.เรากำลังพับแผ่นตารางงานแฟชั่นโชว์กันอยู่ Never Letting Go (2011)
Ali lived for that fashion show.อาลีมีชีวิตอยู่เพื่อแฟชั่นโชว์ Never Letting Go (2011)
Well, I told them I already bought a dozen tickets to the fashion show.ก็พ่อบอกเขาว่าพ่อซื้อตั๋วไปเยอะสำหรับงานแฟชั่นโชว์แล้ว Never Letting Go (2011)
In the fashion show?ในงานแฟชั่นโชว์? Never Letting Go (2011)
I decided to stay for the weekend so I could see your fashion show.พ่อตัดสินจะอยู่ต่อถึงวันหยุดน่ะ Never Letting Go (2011)
Charity Fashion Show is about to begin.แฟชั่นโชว์การกุศลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ Never Letting Go (2011)
Each year, local leaders they choose a charity, and plan their very own fundraising fashion show.ในแต่ละปี ผู้นำท้องถิ่น จะเลือกองค์กรการกุศล และวางแผนระดมทุนด้วยการจัดแฟชั่นโชว์ Never Letting Go (2011)
like that fashion show.เหมือนกับงานแฟชั่นโชว์ Surface Tension (2011)
Yes, after the fashion show.ใช่จะ หลังจากงานแฟชั่นโขว์ Surface Tension (2011)
- Aria, the fashion show -- - I told you!เอเรีย ที่งานแฟชั่นโชว์ หนูบอกแม่แล้ว Surface Tension (2011)
Did Hanna say anything about what happened at the fashion show?แล้วฮานน่าพูดอะไรไหม? เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่งานแฟชั่นโขว์ Surface Tension (2011)
So I thought we could go to that fashion show to celebrate.ดังนั้นฉันคิดว่าเราควรไปที่แฟชั่นโชว์เพื่อฉลองแล้ว The Jewel of Denial (2011)
Jenny Packham wanted this to be a deconstructed fashion show, so instead of a runway, you'll be walking through the party with escorts-- either a professional model or a special guest like yourself.เจนนี่ พาคแฮม ต้องการให้เป็นแบบนี้ โครงสร้างแฟชั่นโชว์ แทนที่จะเป็นทางเดิน คุณจะเดินอยู่ท่ามกลางงานเลี้ยง กับพี่เลี้ยง The Jewel of Denial (2011)
I'm leaving right after the fashion show, heading back to L.A.ชั้นจะไป หลังจบแฟชั่นโชว์ กลับไปL.A The Jewel of Denial (2011)
The only thing I want is to finish this fashion show sans outer borough escort.สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคืออยากให้แฟชั่นโชว์นี้จบลง แล้วออกไปไกลๆโดยไม่มีใครตาม The Jewel of Denial (2011)
I think I left it at the fashion show when the assistant checked it in.ฉันคิดว่าฉันทิ้งไว้ที่งานแฟชั่นแน่เลย ตอนก่อนเข้างานอะ The Jewel of Denial (2011)
I think I left it at the fashion show when the assistant checked it in.ฉันว่าเผลอลืมไว้ตอนเช็คอิน เข้างานเดินแบบแน่ๆเลย Memoirs of an Invisible Dan (2011)
And she said she met a woman named Ivy at the Fashion Show last week.และเธอก็บอกว่าเคยพบผู้หญิงที่ชื่อไอวี่ ในงานเลี้ยงเมื่ออาทิตย์ก่อน Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Guys, after the fashion show, even her parents think there's somebody out there messing with us.พวกเรา หลังจากงานแฟชั่นโชว์ แม้กระทั่งพ่อแม่ของเขา ยังคิดว่าต้องมีคนเล่นสกปรกกับเราแน่ I Must Confess (2011)
Was it because at the fashion showหรือมันเกี่ยวกับงานแฟชั่นโชว์? Picture This (2011)
Serena Van Der Woodsen blowing off the Kiki fashion show.เซรีน่า แวนเดอ วู้ดเซน ทะเลาะกันที่ Kiki แฟชั่นโชว์ It Girl, Interrupted (2012)
We could put on a fashion show!เรามาจัดแฟชั่นโชว์กันดีกว่า! Prom-asaurus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show   FR: défilé de mode [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modenschau {f} | Modenschauen {pl}fashion show | fashion shows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファッションショー[, fasshonsho-] (n) fashion show; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top