Search result for

fluffs

(137 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluffs-, *fluffs*, fluff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluffs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluffs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluff[N] สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู, See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา, Syn. lint, down, fuzz
fluff[VT] ทำให้ฟูฟ่อง
fluff[N] ขนอ่อน (ลูกนก, ลูกสัตว์)
fluff[VI] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, Syn. bungle, spoil, blunder
fluff[N] ความผิดพลาด, Syn. blunder, mistake
fluff[SL] ทำผิดพลาด
fluffy[ADJ] ที่มีขนปุกปุย, See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม, Syn. feathery, fleecy
fluffy[ADJ] ที่นุ่มและเบา, Syn. soft, downy, fuzzy, Ant. hard, stiff
fluffy[ADJ] ฟู (อาหาร)
fluff up[PHRV] ตีให้เป็นปุย (เช่น หมอน เบาะ), See also: ทำให้เป็นปุย, ตีให้ฟู, Syn. plump up, shake up
fluff out[PHRV] ทำให้พอง, See also: ทำให้ฟู
bit of fluff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluffer (n ) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n ) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"miss van der woodsen, your pillows are being fluffedคุณ แวน เดอร์ วู๊ดเซน หมอนของคุณกำลังฟูแล้วคะ ในห้อง วีไอพี There Might be Blood (2008)
Look at that... Nice job with the fluffing.ดูสิ แจ๋วมาก ใส่ขนปุย ๆ Made of Honor (2008)
- # I look like a waiter - # Should I fluff it?- ฉันเหมือนเด็กเสิร์ฟ - ทำให้มันฟูๆ ดีมั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Come on, you fluffy cat. Angus? Angus?มานี้เจ้าแมวขนฟู แองกัส แองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus? Come on, you fluffy cat.แองกัส มานี่เร็วเจ้าแมวขนฟู Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's "Where's Fluffy. "เขาเรียก "ฟลัฟฟี้ที่ไหน?" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And for all of you Where's Fluffy fans out there for the first time since the last time, looks like Fluffy's to be found somewhere in the five boroughs tonight.และสำหรับพวกคุณ แฟนๆของฟลัฟฟี้ทั้งหลาย. นี่คือครั้งแรก จากครั้งกลังสุด, ดูเหมือนฟลัฟฟี้จะถูกเจอ ซักทีแถว 5 เบอร์โรล์ คืนนี้. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy. You can't say no to Fluffy.ฟลัฟฟี้ นายปฏิเสธฟลัฟฟี้ไม่ได้หรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I just got a text from Carrie saying Where's Fluffy is doing a surprise show tonight.ฉันเพิ่งได้ข้อความจากแคร์รีสบอกว่าฟลัฟฟี้ -จะแสดงเซอร์ไพร์โชว์ คืนนี้\ โอพระเจ้า! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Did you hear? Who's Fluffy is playing in the city tonight. I love that band.ได้ข่าวไหม? "ฟลัฟฟี้คือใคร" จะเล่นโชว์ ในเมืองคืนนี้ ฉันรักวงนั่นจริงๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy.ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Fluffy. Fluffy.-ฟลัฟฟี้ ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Fluffy. Fluffy.-ฟลัฟฟี้ ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And he's gonna help us find Fluffy.เขาจะช่วยเราตามหาฟลััฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You kids go find Fluffy, text us when you do and we'll meet you there.นายไปตามหาฟลัฟฟี้ ข้อความมา แล้วเราจะไปหานาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We'll do it. Go find Fluffy.เราไปส่งเอง ไปหาฟลัฟฟี้ ไป๊ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So where do you think Fluffy's gonna be?นายคิดว่า ฟลัฟฟี้จะไปที่ไหน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
But you know Fluffy's not going on till super late, though.นายก็รู้ฟลัฟฟี้จะไม่มาจนกว่าจะสายจริงๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So can't we talk about how cool Fluffy is?งั้นเรามาพูดถึง ความเจ๋งของฟลัฟฟี่มั้ยล่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Yeah, I hate those guys. I was the one that got her into Where's Fluffy.ฉันโคตรเกลียดเจ้าพวกนั้น\ ฉันคือคนที่ดึงหล่อนเข้าสู่โลกของแวร์ ฟลัฟฟี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So I think now is the time we cut our losses and go find Fluffy.เพราะงั้นตอนนี้ เราจะต้องหาฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- I can't believe I'm missing Where's Fluffy for this.-ไม่อยากจะเชื่อ... ฉันพลาด ฟลัฟฟี้เพราะเรื่องบ้านี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Where's Fluffy? Where?-ฟลัฟฟี้ที่ไหน อยู่ไหน? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Look, the sooner we find Caroline, the sooner we can find Fluffy and the sooner this will be over.ฟัง ยิ่งเราตามหาแคโรลายย์เร้วเท่าไร ก็ยิ่งตามหาฟลัฟฟี้เจอเร็วเท่านั้น และเรื่องนี้ก็จะจบเร้วเท่านั้น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Looking for Fluffy. What are you doing here?ตามหาฟลัฟฟี้น่ะสิ คุณล่ะมาทำอะไรที่นี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy! Fluffy! Fluffy!ฟลัฟฟี่ ฟลัฟฟี่ ฟลัฟฟี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy! Fluffy! Fluffy!ฟลัฟฟี่ ฟลัฟฟี่ ฟลัฟฟี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy!ฟลัฟฟี้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
They were supposed to show up at Brooklyn Pool tonight but it looks like Where's Fluffy is gonna...จริงๆแล้วเขาน่าจะมีโชว์\นี่แนท บรู๊คลิน พูลคืนนี้... ..แต่กลายเป็นว่า แวร์ส ฟลัฟฟี่ กำลังจะ... Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I knew you liked Where's Fluffy before I asked.ฉันรู้ว่าคุณชอบ แวร์ส ฟลัฟฟี่ ก่อนที่จะถามคุณ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
How do you feel about Where's Fluffy?ถ้าเป็นเรื่องของ แวรส์ ฟลัฟฟี่ล่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy!ฟลัฟฟี่! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy!ฟลัฟฟี่! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fluffy!ฟลั่ฟฟี่! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Are you ready for Where's Fluffy?วง แวร์ส ฟลัฟฟี่! Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
What is Marshmallow Fluff?อะไรคือมาร์ชเทลโลว ฟลัฟ Julie & Julia (2009)
I get crap every time I suggest we do something remotely fluffy.ผมโดนด่าทุกครั้งที่ผมพูด พวกเรากำลังทำสิ่งที่ตรงข้ามน่ะ The Ugly Truth (2009)
Big fluffy robes, long massages.ผ้าคลุมอาบน้ำนุ่ม ๆ นวดนาน ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Fluffy.ฟลัฟฟี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- Could you fluff my pillows?เธอตบหมอนให้มันฟูให้ฉันหน่อยได้มั้ย ได้ซิจ๊ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I want you to fluff your own pillows.ฉันอยากให้เธอตบหมอนให้มันฟูเอง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
What do you say to a weekend of room service and white fluffy robes?อะไรนะ เธอพูดถึงห้องรูมเซอร์วิซสุดสัปดาห์ และก็เสื้อคลุมอาบน้ำนุ่มๆขาวๆ จ่ายไหวมั้ยล่ะ? The Lost Boy (2009)
When there's a white fluffy robe, there's a way.- เมื่อไรที่มีเสื้อคลุมอาบน้ำนุ่มๆขาวๆ จ่ายได้อยู่แล้ว The Lost Boy (2009)
I just wanna have fun, you know, just some silly, fluffy, Damon-free fun.ฉันแค่อยากจะสนุก รู้ไหม แค่เรื่องสนุกโง่ๆ ขนปุกปุย ปราศจากเดมอน Haunted (2009)
I have an audience that depends on me for news, weather, sports and heartwarming fluff piecesผมมีผู้ชมที่ขึ้นอยู่กับ\ ข่าวของผม อากาศ ข่าวกีฬาและ ข่าวอบอุ่นใจทั้งหลายอีก Monsters vs. Aliens (2009)
my journey took me further down the rabbit hole than I intended and though I don't need my fluffy white tail.การเดินทางนำผม ลงไปยังโพรงกระต่าย ซึ่งลึกกว่าที่ตั้งใจแม้จะ ทำหางขาวๆมันเปื้อนไปนิด Sherlock Holmes (2009)
Yeah, a cuddly, fluffy one.ลูกหมาได้มั้ย Kick-Ass (2010)
Fluffy doggy!หมาขนฟู Despicable Me (2010)
Look at that fluffy unicorn!นั่นยูนิคอร์นขนฟู Despicable Me (2010)
He's so fluffy, I'm gonna die!มันฟูมาก จะไม่ไหวแล้ว Despicable Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluffThe bread was baked light and fluffy.
fluffThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
fluff"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นหม้อ[V] become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
ขุย[N] scaly residue, See also: fluff, dust, flake, Example: จงใช้กระดาษไม่มีขุยเช็ดเลนส์จะได้ไม่เป็นรอย, Thai definition: ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ที่เนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู่เป็นกลุ่มๆ
ฟุ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
ฟุฟะ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม, Thai definition: ที่มีเนื้อไม่แน่น
ปุกปุย[ADJ] fluffy, See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby, Syn. ฟู, Example: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
ประชี[V] fluff cotton, See also: gin cotton, Syn. ดีดฝ้าย, Example: พวกเราช่วยกันประชีฝ้าย, Thai definition: ดีดฝ้ายชีให้เป็นปุย
ฟูฟ่อง[V] fluff out/up, Syn. ฟ่องฟู, ฟู, Example: นกสาวทำขนฟูฟ่อง เอียงตัวไปมาล้อนกหนุ่ม, Thai definition: พองตัวขึ้นอย่างกระจายไปรอบๆ
ดีดฝ้าย[V] gin, See also: fluff, Example: ชาวบ้านดีดฝ้ายเมื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย, Thai definition: อาการที่เอาฝ้ายใส่กระชุแล้วเอาไม้กงดีดฝ้ายดีดสายให้กระทบฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin malaēng lang fū) EN: Fluffy-backed Tit Babbler   FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นุ่มฟ่าม[adj.] (num fām) EN: fluffy   
ผีเสื้อหางพลิ้ว[n. exp.] (phīseūa hāng phliū) EN: Fluffy Tit   
ปุย[n.] (pui) EN: fluff ; puff   FR: duvet [m] ; peluche [f] ; pulpe [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUFF    F L AH1 F
FLUFFS    F L AH1 F S
FLUFFY    F L AH1 F IY0
FLUFFED    F L AH1 F T
FLUFFIER    F L AH1 F IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluff    (v) (f l uh1 f)
fluffs    (v) (f l uh1 f s)
fluffy    (j) (f l uh1 f ii)
fluffed    (v) (f l uh1 f t)
fluffier    (j) (f l uh1 f i@ r)
fluffing    (v) (f l uh1 f i ng)
fluffiest    (j) (f l uh1 f i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaum {m}down fluff [Add to Longdo]
Flaum {m}; Staubflocke {f}fluff [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}; Flaumigkeit {f}fluffiness [Add to Longdo]
Flusen {pl}; Fusseln {pl}fluff [Add to Longdo]
Patzer {m}fluff [Add to Longdo]
Plüschtier {n}; Stofftier {n}cuddly toy; fluffy toy; soft toy; stuffed toy [Add to Longdo]
Staubflocken {pl}fluffs [Add to Longdo]
flaumig; flockig {adj} | flaumiger; flockiger | am flaumigsten; am flockigstenfluffy | fluffier | fluffiest [Add to Longdo]
locker {adv}fluffily [Add to Longdo]
patzendfluffing [Add to Longdo]
patztefluffed [Add to Longdo]
Er weist ihn ab.He gives him the fluff. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[, mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[, fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous [Add to Longdo]
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
綿ぼこり;綿埃[わたぼこり, watabokori] (n) dustballs; cotton dust; fluff; flecks of fibre (fiber) [Add to Longdo]
綿毛[わたげ;めんもう, watage ; menmou] (n) down; fuzz; fluff [Add to Longdo]
毛羽;毳[けば, keba] (n) fluff; fuzz; nap [Add to Longdo]
毛羽立つ[けばだつ, kebadatsu] (v5t) to become fluffy [Add to Longdo]
臍のゴマ[へそのゴマ, hesono goma] (n) (uk) belly-button lint; navel fluff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹花[tán huā, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] to soften cotton fiber by fluffing [Add to Longdo]
絮球[xù qiú, ㄒㄩˋ ㄑㄧㄡˊ, ] ball of fluff (containing seeds), e.g. a dandelion clock [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] confused; fluffy; luxuriant growth [Add to Longdo]
蓬松[péng sōng, ㄆㄥˊ ㄙㄨㄥ, / ] fluffy [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top