Search result for

fallis

(269 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallis-, *fallis*, falli
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fallis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fallis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falling[N] ความล้มเหลว, See also: การพังพินาศ, ความล่มจม
fallible[ADJ] ซึ่งผิดพลาดกันได้, See also: ซึ่งทำผิดกันได้, Ant. infallible
infallible[ADJ] ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด, Syn. dependable, reliable, perfect, Ant. fallible
fallibility[N] ความผิดพลาด, Syn. imperfection, unrealiability
falling star[N] ลูกอุกกาบาต, See also: อุกกาบาต, ผีพุ่งใต้, ดาวตก, Syn. meteor
falling sickness[N] โรคลมบ้าหมู
as easy as falling off a log[IDM] ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallible(ฟอล'ละเบิล) adj. ซึ่งกระทำผิดได้,ซึ่งถูกหลองลวงได้,ยากที่จะไม่ผิด,ซึ่งย่อมกระทำผิดได้., See also: fallibility n.
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility,infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise,unerring

English-Thai: Nontri Dictionary
fallible(adj) ถูกหลอกได้,ผิดพลาดได้,ทำผิดได้
infallibility(n) ความถูกต้อง
infallible(adj) ถูกต้อง,ไม่ผิดพลาด,แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palate, fallingเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution; dénouement; falling actionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness, falling; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dénouement; falling action; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling diphthongสระประสมเน้นเสียงแรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling intonationทำนองเสียงลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling palateเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling rhythmจังหวะลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epilepsy; sickness, fallingโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
Falling Timesการวัดเวลาตก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coming to rub my nose in it? Falling for your line of bull...จะมาลูบจมูกชั้นเหรอ เห็นได้ชั้นว่านายมันก็แค่ขี้โ... Chuck in Real Life (2008)
I swear, if you're this afraid of pretend commitment, what's gonna happen when some poor girl makes the mistake of actually falling for you?คุณไม่รู้อะไรหรอก. ไม่บอกก็รู้ว่า, ถ้านายยังทำตัวไร้ความรับผิดชอบ, จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผู้โชคร้าย Committed (2008)
You falling apart on us, Sarge?จ่า ไม่ไหวแล้วหรือ? Dead Space: Downfall (2008)
I think i'm falling in love.ฉันคิดว่าฉันตกหลุมรัก Not Cancer (2008)
# Falling in love ## Falling in love # Pilot (2008)
I was emotional because of the adoption falling through.ฉันกำลังอ่อนไหว เพราะเรื่องการรับบุตรบุญธรรม รู้สึกแย่ The Itch (2008)
It was because your marriage is falling apart.นั่นเพราะว่าการแต่งงานของคุณ\ ได้เลือนหายไปแล้ว The Itch (2008)
# Falling in love ## Falling in love # Pilot (2008)
# Falling in love with you ## Falling in love with you # Pilot (2008)
# Falling in love with you ## Falling in love with you # Pilot (2008)
# Falling in love with you ## Falling in love with you # Pilot (2008)
Grievous is falling right into our trap.กรีวัสกำลังจะติดกับเรา Downfall of a Droid (2008)
The part where he's unconscious and falling,ตรงส่วนที่เขาสลบและดิ่งลง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Light rain at a rate of 5-10mm/hr is falling in other regions.พท.นั้นปริมาณน้ำฝนที่ 5-10 มิลลิเมตร Heartbreak Library (2008)
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง The Secret of Moonacre (2008)
Everything's falling apart...ทุกสิ่งทุกอย่างผุพัง The Secret of Moonacre (2008)
I notice the house is falling down... sad to see the place is in such a state of disrepair..ฉันสังเกตุเห็นคฤหาสน์ที่กำลังเสื่อมโทรม เศร้าที่ได้เห็นสถานที่ซึ่งไร้การซ่อมแซม The Secret of Moonacre (2008)
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, we're still falling.เรากำลังร่วง นะ Superhero Movie (2008)
# Whenever I'm falling, someone to be my safety net ## Whenever I'm falling, someone to be my safety net # Superhero Movie (2008)
# Whenever I'm falling, someone to be my safety net ## Whenever I'm falling, someone to be my safety net # Superhero Movie (2008)
Okay, I'm not falling for this again.โอเค,ฉันจะไม่ยอมหลงกลคุณอีกแน่ Passengers (2008)
- Ben. I knew she was suffering, but there was nothing I could do. I just wasn´t falling in love with her.เป็นทุกข์ แต่เบนก้อช่วยไรเธอมะด้าย เพราะเบนมะด้ายรักเม็กอะ Shutter (2008)
- Yeah, falling.มี, ตกลงไป. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Making love. Falling asleep in each other's arms.ได้ร่วมรัก ได้หลับอยู่ในอ้อมแขนกันและกัน The Love Guru (2008)
I'm afraid, falling on his sword and saying he made a mistake isn't going to be good enough, Chief;ผมกลัวว่าเขาจะทำพลาดน่ะสิ จะยอมให้เขาทำอะไร ผิดพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับ หัวหน้า Changeling (2008)
With you tied up in the Middle East, South America falling like dominoes.พวกคุณเข้าไปป่วนตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ก็ล้มเป็นโดมิโน่เลย Quantum of Solace (2008)
You got guys falling from trees for you, and it's like...เธอจะพบคนที่หล่นจากต้นไม้เพื่อเธอ และมันเหมือนกับ, The House Bunny (2008)
I don't know how I got here. I remember falling...ผมไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง จำได้ว่าหล่นลงมา The Forbidden Kingdom (2008)
The satelites are falling too.ดวงดาวกำลังตกลงมาด้วย! Ponyo (2008)
I'm not gonna pretend like I know you, but you been falling apart since you took this job.ผมจะไม่แกล้งพูดเหมือนรู้จักนายดีแล้วนะ ตั้งแต่นายมาทำงานที่นี่มันดูแย่ลงนะ The Echo (2008)
- Dad, this place is falling apart.- พ่อ ที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายลง City of Ember (2008)
It's falling apart.มันกำลังจะสลายเป็นชิ้นๆ City of Ember (2008)
This gray flesh, it seems to be just falling away.เนื้อเยื่อก้อนสีเทา ดูเหมือนรวงผึ้ง สลายตัวออกมา The Day the Earth Stood Still (2008)
Look, your car misses me. It's falling apart without me.ดูสิ รถคุณคิดถึงฉัน มันผุพังเพราะฉันไม่อยู่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
How are the chips falling for you?ไงคุณ, เสียเยอะรึเปล่า? Five the Hard Way (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
It's that and my teeth falling out.เรื่องนั้น แล้วก็ ตอนฟันผมหลุด 500 Days of Summer (2009)
- I'm falling behind schedule.- ฉันกำลังช้ากว่ากำหนด Hachi: A Dog's Tale (2009)
* I'm-a walking in the rain * * tears are falling,and I feel the pain *# I'm-a walking in the rain # tears are falling, and I feel the pain # Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I was cassandra screaming that the sky was falling, but when they looked up,there was no cloud in sight.ฉันกรีดร้อง และเหมิอนว่าท้องฟ้าถล่มลงมา แต่เมื่อพวกเขามองขึ้นไป เขาไม่เห็นเมฆเลยสักนิด Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Talk about free-falling.พูดถึงการร่วงหล่นอย่างอิสระ Dead Like Me: Life After Death (2009)
While Delores and Murray were free-falling through space,ระหว่างที่โดโรเรสและเมอร์เร่ย์ กำลังร่วงหล่นอย่างอย่างอิสระ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Tara is 20 years old, kind of came in here just falling off the turnip truck, doing her own thing.ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทาร่าให้ฟัง ทาร่า อายุ 20 ปี The Girlfriend Experience (2009)
Look, Garsik says the sky is falling in six days.ฟังนะ,ถ้าเราทำไม่สำเร็จ อีก 6 วัน ดิ๊คเละแน่ Duplicity (2009)
Everything falling out of his pockets, and charming.เขาจู่โจมจุดอ่อนของฉัน ด้วยเสน่ห์ของเขา Duplicity (2009)
You've got me fallingคุณทำฉันตกหลุมรัก Duplicity (2009)
You've got me fallingคุณทำฉันตกหลุมรัก Duplicity (2009)
-Everything is falling down. -Hey.ของตกหมดแล้ว Julie & Julia (2009)
This piece that's falling caused us bloody problems.ชิ้นที่มันตกลงมานี่ล่ะ ปัญหาใหญ่ของเราเลย District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falliA fine rain was falling.
falliAfter supper I always find myself falling asleep.
falliAll men are fallible.
falliAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.
falliAmerican students are falling behind in math.
falliA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
falliAttendance had been falling off and such people as did come sat about indifferently.
falliBut it was like trying to stop the rain from falling.
falliCrude oil has been falling in price.
falliDarkness is falling.
falliDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
falliEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
falliFalling in love is one thing; getting married is another.
falliFalling interest rates have stimulated the automobile market.
falliFalling rocks present a danger to climbers.
falliFar from falling, the prices of commodities went on rising.
falliFear of falling caused him to freeze.
falliHis audience is falling off these days.
falliHis car turned over several times before falling into the river.
falliHis popularity is falling.
falliHis popularity is falling off.
falliI can not help falling in love with her.
falliI cannot help falling in love with you.
falliI couldn't help falling asleep.
falliI had to grab her to keep her from falling.
falliI'm drowning in sadness falling far behind.
falliIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
falliI often find myself falling for jokers, regardless of their looks.
falliIt happened just when the curtain was falling.
falliIt's true that there are fewer children due to the falling birthrate, and there are fewer children in the school, but that is all to the good.
falliI went down the slope, falling again and again.
falliLuckily, I got hold of a branch and was saved from falling.
falliOn falling down, she burst into tears.
falliOr would it be like falling asleep?
falliRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
falliShe came close to falling off the platform.
falliShe fainted, and I had to hold her to keep her from falling.
falliShe is afraid of falling ill again.
falliShe was looking at the fine snow falling on the lake.
falliShe was watching the dead leaves falling.
falliSnow is falling.
falliSnow is falling thick and fast.
falliSnow was been falling steadily since this morning.
falliThe barometer is falling - it is going to rain.
falliThe couple has been falling out over what TV program to watch for over a week.
falliThe development of the country is falling behind that of Japan.
falliThe falling stone killed him at one blow.
falliThe front wheel plays an important role in two-wheeled vehicles moving without falling over.
falliThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
falliThe leaves on the trees are falling by the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายฝน[N] falling rain, Example: เขามองจากจุดที่ยืนไปยังถนนใหญ่ที่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai definition: ฝนที่ตกลงมา
โครม[ADV] bang, See also: the sound of being crushed or something heavy falling, Syn. ปัง, Example: รถชนกันเสียงดังโครม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงคนหรือของหนักๆ ล้มหรือตกเป็นต้น
โครมคราม[ADJ] with a bang, See also: the sound of something falling or being crushed, Syn. ปึงปัง, Example: ในวงการเมืองจะพูดจากันต้องทำเป็นขั้นตอนเอะอะโครมครามไม่ได้, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
เผละ[ADV] onomatopoeia from the sound when soft substance falling, Example: เขาโดนเพื่อนแกล้งสาดน้ำโคลนเสียงดังเผละ, Thai definition: เสียงอย่างเสียงสาดโคลน
เสียงเอก[N] falling tone, Example: ผู้ที่รู้จักอักษรสามหมู่จะทราบว่าภาษาไทยมีห้าเสียง คือ เสียงกลาง เสียงเอก โท ตรี และจัตวา, Thai definition: เสียงที่ทอดต่ำลงหรือเป็นเสียงต่ำกว่าเสียงสามัญ
ตายขาน[V] be dead in lines (/rows), See also: die without falling down (of trees), Example: ต้นส้มในไร่ตายขานหมดเพราะขาดน้ำ, Thai definition: ยืนต้นตายเป็นแถวๆ (ใช้แก่ต้นไม้) ในความว่า ไม้ตายขาน
ต๋อม[ADV] sound of falling stone in the water, Example: กระเป๋าตกน้ำเสียงดังต๋อม, Thai definition: เสียงอย่างของหนักขนาดเล็กตกลงไปในน้ำ
ต๋อม[ADV] sound of falling stone in the water, Example: กระเป๋าตกน้ำเสียงดังต๋อม, Thai definition: เสียงอย่างของหนักขนาดเล็กตกลงไปในน้ำ
ตึง[ADV] sound of a heavy thing falling on the floor or ground, Example: พ่อเจ้าตัวสั่นพับๆ ครู่เดียวก็ล้มตึงบนฟูกที่เตรียมไว้, Thai definition: อาการที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
การถล่ม[N] collapse, See also: falling down, subsidence, breakdown, Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย, Example: การถล่มของหิมะทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตทั้งหมด, Thai definition: การทำให้ยุบ หรือการทำให้พังทลายหรือล่มลง
กลาบาต[N] shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[V] be unable to make ends meet, See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply, Example: เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลัง, Thai definition: มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
ลมตก[n. exp.] (lom tok) EN: the wind is falling   FR: le vent faiblit
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
สายฝน[n.] (sāifon) EN: falling rain ; rainfall ; rain   FR: chute de pluie [f] ; pluie [f]
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3   FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
ตายขาน[v.] (tāikhān) EN: be dead in lines ; die without falling down   
อวนครอบ[n. exp.] (uan khrøp) EN: falling net   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLIN    F AE1 L IH2 N
FALLIS    F AE1 L IH2 S
FALLING    F AA1 L IH0 NG
FALLIBLE    F AE1 L AH0 B AH0 L
INFALLIBLE    IH2 N F AE1 L AH0 B AH0 L
FALLIBILITY    F AE2 L AH0 B IH1 L AH0 T IY0
INFALLIBILITY    IH2 N F AE2 L AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falling    (v) (f oo1 l i ng)
fallible    (j) (f a1 l @ b l)
befalling    (v) (b i1 f oo1 l i ng)
infallible    (j) (i1 n f a1 l @ b l)
fallibility    (n) (f a2 l @ b i1 l i t ii)
infallibility    (n) (i1 n f a2 l @ b i1 l i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
zufällig(adj) บ้าง บางที เช่น Weißt du zufällig, wann er kommt?, See also: vielleicht
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส
ausfällig werden(adj) เริ่มก้าวร้าว เริ่มพูดจาไม่ดีหรือดูถูกคู่สนทนา เช่น Zu diesem linken Ding von seiner Beurlaubung spare ich mir jeden Kommentar, sonst würde ich noch ausfällig werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartung {f} | Erwartungen {pl} | hinter den Erwartungen zurückbleibenexpectation | expectations | to be falling short of expectations [Add to Longdo]
Fallgewicht {n}falling weight [Add to Longdo]
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick [Add to Longdo]
Fallsucht {f}falling sickness [Add to Longdo]
Fehlbarkeit {f}fallibility [Add to Longdo]
Produktionsrückgang {m}falling off in production [Add to Longdo]
Steinschlag {m}rockfall; rock fall; falling rock [Add to Longdo]
Sternschnuppe {f}shooting star; falling star [Add to Longdo]
Unfalliste {f}list of casualties [Add to Longdo]
Unfehlbarkeit {f}infallibility [Add to Longdo]
Unfehlbarkeiten {pl}infallibleness [Add to Longdo]
abfallen; sinken; stürzen; herunterfallen; herunterstürzen | abfallend | abgefallento fall off | falling off | fallen off [Add to Longdo]
auseinander fallen; auseinanderfallen [alt] | auseinander fallend; auseinanderfallend [alt] | auseinander gefallen; auseinandergefallen [alt]to fall apart | falling apart | fallen apart [Add to Longdo]
ausfallen; herausfallen; ausgehen | ausfallend; herausfallend; ausgehend | ausgefallen; herausgefallen; ausgegangen | es fällt aus | es fiel aus | es ist/war ausgefallento fall out | falling out | fallen out | it falls out | it fell out | it has/had fallen out [Add to Longdo]
einschlafen | einschlafend | eingeschlafen | er/sie schläft ein | ich/er/sie schlief ein | er/sie ist/war eingeschlafento fall asleep | falling asleep | fallen asleep | he/she falls asleep | I/he/she fell asleep | he/she has/had fallen asleep [Add to Longdo]
erkranken; krank werden (an) | erkrankend | erkrankt; krank geworden | er/sie erkrankt | ich/er/sie erkrankte | er/sie ist/war erkranktto fall ill; to fall sick; to take ill; to be taken ill (with) | falling ill; falling sick; tanking ill | fallen ill; fallen sick; taken ill | he/she falls ill; he/she takes ill | I/he/she fell ill; I/he/she took ill | he/she has/had fallen ill; he/she has/had taken ill [Add to Longdo]
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall {fell; fallen} | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall [Add to Longdo]
fehlbarfallible [Add to Longdo]
fehlbar {adv}fallibly [Add to Longdo]
hereinbrechen; widerfahren; befallen | hereinbrechend; widerfahrend; befallend | hereingebrochen; widerfahren; befallen | es bricht herein; es widerfährt | es brach herein; es widerfuhrto befall | befalling | befallen | it befalls | it befell [Add to Longdo]
hereinbrechend; zustoßendbefalling [Add to Longdo]
stürzen; abstürzen | stürzend; abstürzend | gestürzt; abgestürztto fall {fell; fallen} | falling | fallen [Add to Longdo]
umfallen | umfallendto fall down | falling down [Add to Longdo]
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible [Add to Longdo]
unfehlbar {adv}infallibly [Add to Longdo]
unterschreiten | unterschreitend | unterschritten | unterschreitet | unterschrittto fall short of; to fall below | falling short of | fallen short of | falls short of | fell short of [Add to Longdo]
verkrachen | verkrachend | verkracht | verkrachteto fall out with | falling out with | falls out with | fell out with [Add to Longdo]
sich verlieben (in +Akk) | verliebend | verliebt | verliebt | verliebteto fall in love (with) | falling in love | fallen in love | falls in love | fell in love [Add to Longdo]
zerstreiten | zerstreitend | zerstrittento quarrel; to fall out | quarreling; falling out | quarreled; fallen out [Add to Longdo]
zufallen | zufallendto fall to | falling to [Add to Longdo]
zurückfallen | zurückfallendto fall back | falling back [Add to Longdo]
zurückgreifen auf | zurückgreifendto fall back on (upon); to go back to | falling back; going back [Add to Longdo]
zustoßendbefalling [Add to Longdo]
Achtung Steinschlag!Beware falling rocks! [Add to Longdo]
Mir fallen die Haare aus.My hair is falling out. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
はらり[, harari] (adv-to,adv) gently (falling) [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox [Add to Longdo]
ネットイン[, nettoin] (n) net in (tennis); netball falling in [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P) [Add to Longdo]
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining [Add to Longdo]
盈虚[えいきょ, eikyo] (n,vs) (1) (See 盈虧) waxing and waning of the moon; phase of the moon; (2) rising and falling (of fortune) [Add to Longdo]
遠く及ばない[とおくおよばない, tookuoyobanai] (adj-i) falling far short of; no equal (match) for [Add to Longdo]
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways [Add to Longdo]
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone [Add to Longdo]
可謬主義[かびゅうしゅぎ, kabyuushugi] (n) fallibilism [Add to Longdo]
火の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]
火玉[ひだま, hidama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]
花吹雪;花ふぶき[はなふぶき, hanafubuki] (n) falling cherry blossoms; storm of falling cherry blossoms [Add to Longdo]
冠纓[かんえい, kan'ei] (n) string of a crown (to prevent it from falling off) [Add to Longdo]
陥入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) subsiding; falling (cave) in; collapse [Add to Longdo]
既倒[きとう, kitou] (n) falling suddenly [Add to Longdo]
去声[きょしょう;きょせい, kyoshou ; kyosei] (n) falling tone (in Chinese) [Add to Longdo]
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P) [Add to Longdo]
桐一葉[きりひとは, kirihitoha] (n) falling paulownia leaf signaling the beginning of autumn (fall) [Add to Longdo]
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
懸想[けそう, kesou] (n,vs) falling in love; attachment [Add to Longdo]
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success [Add to Longdo]
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling [Add to Longdo]
散り始める[ちりはじめる, chirihajimeru] (v1) to begin falling (e.g. leaves, petals, etc.) [Add to Longdo]
散る落葉[ちるおちば, chiruochiba] (n) falling leaves [Add to Longdo]
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death [Add to Longdo]
四つん這い;四つんばい[よっつんばい;よつんばい, yottsunbai ; yotsunbai] (n) (crawl) on all fours; on one's hands and feet; falling flat [Add to Longdo]
四大不調[しだいふちょう, shidaifuchou] (n) {Buddh} falling ill (esp. of a monk); illness [Add to Longdo]
歯脱け[はぬけ, hanuke] (n) falling out of teeth; person with missing teeth [Add to Longdo]
失脚[しっきゃく, shikkyaku] (n,vs) losing one's standing; being overthrown; falling; (P) [Add to Longdo]
煮崩れ[にくずれ, nikuzure] (n,vs) falling apart while cooking [Add to Longdo]
受身(P);受け身(P)[うけみ, ukemi] (n,adj-no,adj-na) (1) the defensive; (2) passive attitude; passivity; passiveness; (3) {ling} the passive; passive voice; (4) {MA} ukemi (the art of falling safely); (P) [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] (n) falling one after another; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] falling and rising tone, the third tone of putonghua [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
去声[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, / ] falling tone, the fourth tone of putonghua [Add to Longdo]
啪哒[pā dā, ㄆㄚ ㄉㄚ, / ] onomat., sound of object falling into water; plop [Add to Longdo]
四分五裂[sì fēn wǔ liè, ㄙˋ ㄈㄣ ˇ ㄌㄧㄝˋ, ] all split up and in pieces (成语 saw); disunity (in an organization); complete lack of unity; to disintegrate; falling apart; to be at sixes and sevens [Add to Longdo]
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water) [Add to Longdo]
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence [Add to Longdo]
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, / ] bump; bruise; child's injury from falling [Add to Longdo]
摔断[shuāi duàn, ㄕㄨㄞ ㄉㄨㄢˋ, / ] to fall and break; to break (bones) by falling [Add to Longdo]
扑通[pū tōng, ㄆㄨ ㄊㄨㄥ, / ] onomat., sound of object falling into water; plop [Add to Longdo]
杞人忧天[Qǐ rén yōu tiān, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ ㄧㄡ ㄊㄧㄢ, / ] The man of Qii fears the sky falling (成语 saw); groundless fears [Add to Longdo]
病包儿[bìng bāo er, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄠ ㄦ˙, / ] a person who is always falling ill; chronic invalid [Add to Longdo]
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, / ] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about [Add to Longdo]
落叶归根[luò yè guī gēn, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ ㄍㄣ, / ] A falling leaf returns to the roots (成语 saw); everything has its ancestral home; In old age, an expatriate longs to return home. [Add to Longdo]
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc [Add to Longdo]
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, / ] falling prices; bear market [Add to Longdo]
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, / ] meteorite; falling star [Add to Longdo]
飕飕[sōu sōu, ㄙㄡ ㄙㄡ, / ] sound of the wind blowing or rain falling [Add to Longdo]
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top