หรือคุณหมายถึง ebenaceä?
Search result for

ebenaceae

(3 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebenaceae-, *ebenaceae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ebenaceaeอิเบนาซี [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カキノキ科[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ebenaceae
   n 1: fruit and timber trees of tropical and warm regions
      including ebony and persimmon [syn: {Ebenaceae}, {family
      Ebenaceae}, {ebony family}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Ebenaceae

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Ebeneser, Ebenezer, Ebeneezer, Eben's, Ebonee, ebonies, Ebonee's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top