หรือคุณหมายถึง deßau?
Search result for

dessau

(3 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dessau-, *dessau*
Possible hiragana form: でっさう
CMU English Pronouncing Dictionary
DESSAUER    D IH2 S AW1 R
DESSAUER    D EH1 S AW2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dessau    (n) (d e1 s au)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Tessa, Desi, Des, essay, Tessi, Tessy, Esau, Essa, De's, Odessa, Tess, dews, doss, Jessa, Nessa, dears, dies's, Bissau, Nassau, dressy, DDS, dds, dies, does, dues, Tess's, Tessie, dosser, dress, DEA, Dee's, Degas, Der's, Dew's, Doe's, SSA, deers, degas, dew's, dis's, doe's, doers, due's, D's, DOS, Dis, dis, dos, tease, DECs, Debs, dear, debase, debs, dens, desk, Tessa's, Di's, Du's, Dy's, Tressa, Desi's, dais's, deer's, doer's, Deb's, Dec's, Degas's, Del's, Dem's, Den's, Dev's, deb's, den's, Dela's, Dena's, Deva's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top