หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

dae

(58 entries)
(2.0939 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dae-, *dae*
Possible hiragana form: だえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daemon[N] ครึ่งมนุษย์ครึ่งพระเจ้า (ในนิยายกรีกโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daedal(ดี'ดัล) adj. สลับซับซ้อน
cacdaemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
groenendael(โกร'นันดาล) n. สุนัขเบลเยี่ยมพันธุ์หนึ่งมีขนยาว สีดำ เป็นสุนัขคุมแกะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Daedalic styleกระบวนแบบเดดาลัส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
daemonดีมอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daemonดีมอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dae-woong.แดวุง... Episode #1.4 (2010)
Mr. Oh Daesu!คุณโอเทซู! Oldboy (2003)
Oh Daesuโอ เทซู Oldboy (2003)
Oh Daesu please sit downโอเทซู นั่งลง Oldboy (2003)
Mr. Oh Daesuโอเทซู Oldboy (2003)
My name Oh Daesu, means...ชื่อผม โอเทซู, หมายถึง... Oldboy (2003)
"Getting along with people" That's why I'm Oh Daesu"เป็นมิตรกับผู้คน" ผมจึงชื่อ โอเทซู Oldboy (2003)
Daesu is on his way now I'm sorryเทซูกำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะ ผมขอโทษจริงๆ Oldboy (2003)
Hold on Daesu, it's your wifeแป๊บนะ เทซู, เมียนายจะคุยด้วย Oldboy (2003)
Daesu!เทซู! Oldboy (2003)
Daesu!เทซู! Oldboy (2003)
Daesu!เทซู! Oldboy (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินแดง[n. prop.] (Din Daēng) EN: Din Daeng   FR: Din Daeng
อีกาและนกกะลิงเขียด[n. exp.] (īkā lae nok kaling kīet) EN: Corvidae.   
ไก่ฟ้า นกกระทา และนกคุ่ม[n. exp.] (kaifā nok krathā lae nok khum) EN: Phasianidae   FR: phasianidés [mpl]
เขามออีแดง[n. prop.] (khaomø Ī Daēng) EN: Maw I Daeng   
ขัตติยะ สวัสดิผล, พล.ต. ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง)[n. prop.] (Khattiya Sawatdiphon) EN: Maj-Gen Khattiya Sawasdipol (Seh Daeng, Sae Daeng)   
เขตดินแดง[n. prop.] (Khēt Din Daēng) EN: Din Daeng district   
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: Apodidae   
นกแอ่นฟ้า[n.] (nok aen fā) EN: Hemiprocnidae   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Artamidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAE    D EY1
DAELIM    D EY2 L IY1 M
DAEMON    D IY1 M AH0 N
DAEMON    D EY1 M AH0 N
DAEWOO    D EY1 W UW2
DAENZER    D EH1 N Z ER0
DAEDALUS    D EH1 D AH0 L AH0 S
DAEDALUS    D EY2 D AE1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Daewoo    (n) (d ei1 w uu)
daemon    (n) (d ii1 m @ n)
daemons    (n) (d ii1 m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大邱[Dà qiū, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄡ, ] Daegu [Add to Longdo]
大长今[Dà cháng jīn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] Dae Chang Kum, a Korean Drama (GM) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
楕円[だえん, daen] ellipse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唾液[だえき, daeki] Speichel [Add to Longdo]
蒸す[むす, musu] daempfen, schwuel_sein [Add to Longdo]
薄明[はくめい, hakumei] Daemmerung, Zwielicht [Add to Longdo]
[ま, ma] DAEMON, BOESER GEIST [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  DAE
         Digital Audio Extraction (CD, audio)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top