หรือคุณหมายถึง cost effectiveneß?
Search result for

cost effectiveness

(5 entries)
(1.2007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cost effectiveness-, *cost effectiveness*, cost effectivenes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost effectivenessปรสิทธิผลในการใช้ต้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Cost effectivenessต้นทุนและประสิทธิผล [TU Subject Heading]
Cost Effectivenessผลที่ได้กับค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top