Search result for

clearance, non-renal

(1 entries)
(3.6759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearance, non-renal-, *clearance, non-renal*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Clearance ( K L IH1 R AH0 N S), Non ( N AA1 N)-Renal ( R IY1 N AH0 L)

 


  

 
Clearance
 • การทำให้หมดไป: การเอาออกไป [Lex2]
 • การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง [LongdoEN]
 • (เคลีย\'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร [Hope]
 • (n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง [Nontri]
 • /K L IH1 R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Non
 • ไม่[Lex2]
 • /N AA1 N/ [CMU]
Renal
 • เกี่ยวกับไต[Lex2]
 • (รี\'เนิล) adj. เกี่ยวกับไต,เกี่ยวกับบริเวณไต [Hope]
 • /R IY1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top