Search result for

colbys

(55 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colbys-, *colbys*, colby
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา colbys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *colbys*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shelley, that's Colby. I'm in love with him.แชลลี่ นั้นโคลบี ฉันหลงรักเค้าอยู่ The House Bunny (2008)
Thought I'd help you wash the testosterone off your face, Colby.ฉันว่า ฉันช่วยล้างไอ้ฮอโมนเพศของนายออกไปหน่อยนะ โคลบี้. The House Bunny (2008)
The one chance I get to talk to Colby, and you completely ruin it.ครั้งเดียวที่ฉันมีโอกาศคุยกับโคลบี้ แต่เธอก็มาพังมันสะได้ The House Bunny (2008)
Well, Natalie, Colby was following you around like a puppy dog.จริงสิ นาตาลี, โคลบี้เดินตามเธอต้อยๆเหมือนลูกหมาเลยนะ The House Bunny (2008)
I'm sorry, Colby, but Natalie is a very hot commodity.ฉันขอโทษด้วยนะ โคลบี้ แต่ นาตาลีนี่ฮ็อตสุดๆเลยพักนี้ The House Bunny (2008)
Right. God, I hope Colby didn't hear me say that.จริงด้วย หวังว่าโคลบี้คงไม่ได้ยินที่ฉันพูดนี่นะ The House Bunny (2008)
I mean, with Colby here and with Oliver asking you out... it's like we might both lose our virginity this year.ฉันหมายถึงว่า เรื่องที่โคลบี้วันนี้ แล้วก็เรื่องที่ อลิเวอร์ชวนเธอเดท... มันเหมือนกับว่า เราทั้งคู่กำลัง เสียพรมหจรรย์ปีนี้เลย The House Bunny (2008)
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก The House Bunny (2008)
Good hustle, colby! Walk it off!ช้าชะมัด คอลบี้ เร็วๆ หน่อยได้มั้ย After School Special (2009)
(Jason Mraz's and Colby Caillat's "Lucky" begins)Jason Mraz's Colby Caillat's "Lucky Duets (2010)
Hey, Colby.เฮ้ คอลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
They had a son. I wrote it down. Colby.เขามีลูกชาย ฉันจดไว้/N ชื่อโคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
Karen had a son, Colby Bachner, born at Johnson Memorial in Bristol, Virginia.คาเรนมีลูกชาย/N โคลบี้ แบชเนอร์ เกิดที่โรงพยาบาล จอนห์สัน เมโมเรียล/N ในบริสตอล เวอร์จีเนีย Remembrance of Things Past (2010)
Karen had Colby 2 years before her and Lee were married.โอ คาเรนคลอดโคลบี้ สองปีก่อนที่เธอและลี /N จะแต่งงานกัน Remembrance of Things Past (2010)
Lee Mullens and Colby Bachner live at 1844 Shadow Wood lane, which is 6 miles from where the victims were dumped.ค่ะ ลี มูลเลนส์/Nกับโคลบี้ แบชเนอร์ อาศัยอยู่ที่ 1844 ถนน ชาโดว์ วูด ที่อยู่ห่างจากที่ที่เหยื่อ/Nถูกทิ้งร่างไว้อยู่ 6 ไมล์ Remembrance of Things Past (2010)
There's a fresh grave in the backyard, and the son Colby left a note saying he was going to find a prize.มีหลุมศพเพิ่งขุดใหม่/Nที่สวนหลังบ้าน และลูกชาย โคลบี้/Nได้ทิ้งโน็ตไว้ เขากำลัง/Nออกล่ารางวัลอยู่ Remembrance of Things Past (2010)
Please, Colby, stop.ได้โปรด คอลบี้ หยุด Remembrance of Things Past (2010)
Colby.โคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
This is not your fault, Colby.มันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอก โคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
We know you're losing him, Colby.เรารู้ว่า/Nเธอกำลังสูญเสียพ่อของเธอไป โคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
And that was your mother, Colby.และนั้นก็คือ/Nแม่ของเธอเอง โคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
This wasn't your fault, Colby.มันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะ/Nโคลบี้ Remembrance of Things Past (2010)
I'm staying in a fleapit on Colby.ฉันพักอยู่ที่โรงหนังเก่าที่ถนนโคลบี้ Mission Creep (2011)
The Colbys. And Uncle Kyle.โคลไบส์ และก็ลุงไคล์ We All Fall Down (2016)
Colby Price. Belton Savings.โคลบี้ ไพรซ์ ธนาคารเบลตัน The Messengers (2007)
-Yes. Colby.ColbyVictory (1981)
I'm Colby.Ich bin ColbyVictory (1981)
Colby?ColbyVictory (1981)
Colby!ColbyVictory (1981)
John Colby.John ColbyVictory (1981)
Colby, what were you talking to Jerry about?Colby, worüber haben Sie mit dem Deutschen geredet? Victory (1981)
Colby insisted on playing the other ranks against the best of the officers.Colby wollte, dass alle Dienstgrade gegen die besten deutschen Offiziere spielen. Victory (1981)
Thanks, Colby.Danke, ColbyVictory (1981)
I'm talking about your escape, Colby.Ich rede von Ihrer Flucht, ColbyVictory (1981)
It's your duty, Colby, as an officer.Es ist Ihre Pflicht als Offizier, ColbyVictory (1981)
Now, that will be all, Colby.Das wäre dann alles, ColbyVictory (1981)
Hey, Colby.He, ColbyVictory (1981)
Colby, I've been looking for you.Colby, ich habe dich gesucht. Victory (1981)
As a matter of fact, you couldn't pay me to be on that football team, Colby.Nicht mal, wenn du mich dafür bezahlst, ColbyVictory (1981)
You got it, Colby?Hast du das kapiert, ColbyVictory (1981)
I don't need this aggravation, Colby.Ich brauche diesen Schwachsinn nicht, ColbyVictory (1981)
Captain Colby.Captain ColbyVictory (1981)
Captain John Colby.Captain John ColbyVictory (1981)
Colby's football team?Colbys Fußballteam? Victory (1981)
Colby, you forgot to put in for a trainer.Colby, du hast keinen Trainer angefordert. Victory (1981)
Colby, I'm a ballplayer.Colby, ich bin Fußballer. Victory (1981)
-Easy, Colby.- Langsam, ColbyVictory (1981)
Colby's mine.Ich heiße ColbyVictory (1981)
Good, Colby.Gut, ColbyVictory (1981)
Colby, after givin' me ball here, I do this this, this, goal.Colby, bekomme ich hier den Ball, mache ich das... Tor! Victory (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLBY    K OW1 L B IY0
COLBYS    K OW1 L B IY0 Z
COLBY'S    K OW1 L B IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top