Search result for

cocks

(45 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocks-, *cocks*, cock
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockspur[N] เดือยไก่ตัวผู้
cocksure[ADJ] แน่นอน, Syn. certain, sure
cocksure[ADJ] มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
cockscomb[N] หงอนไก่
cocksucker[N] คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockscomb(คอค'สโคม) n. ต้นหงอนไก่,หงอนไก่,คนขี้โอ่,คนหยิ่ง
cockshutn. การสิ้นสุดของวัน
cockshyn. การขว้างอาวุธเข้าเป้า
cocksuckern. ผู้อมลึงค์
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
cockswain(คอค'ซัน) n. มือพายหัวหน้าเรือ แข่ง
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส

English-Thai: Nontri Dictionary
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cocks.ให้ตาย Hot Fuzz (2007)
[Gun cocks]Many Happy Returns (2012)
Your cocks are awesome, man! That's not even necessary. - Would you please...จ้อนนายสุดยอดว่ะ เพื่อน แกอย่า... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You fucking cocksucker.คุณมันเฮงซวย จะให้ผมทำงานได้ยังไงกัน Body of Lies (2008)
Why don't you get a real job, you fucking cocksucker?ไปหางานดีๆทำซะไป ไอ้เปรตขอส่วนบุญ Pineapple Express (2008)
Caucasian son of cocksucker!ไอ้คนขาวพ่อแม่ไม่สั่งสอน Pineapple Express (2008)
I think it's time we get rid of that cocksucker.มันเป็นเวลาที่เราจะต้องกำจัดไอ้หมอนั่นสักที Pathology (2008)
- Relax, Hinch... - You cocksucker!โทษที My Bloody Valentine (2009)
Now, let's send this cocksucking hillbilly a message.งั้นก็มาส่งข้อความถึงไอ้เวรนั้นหน่อยเป็นไง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- You cocksucker! You're fuckin' dead!ไอ้ชาติชั่ว แกตายแน่ๆ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
It means that cocksucker is still out there, and I don't have to sit around and wait for someone else to take care of it.หมายความว่าไอ้เปรตนั่นยังลอยนวล และตอนนี้ฉันไม่ต้อง นั่งแกร่วแถวนี้ เพื่อรอให้ใครมาจัดการมัน If I Had a Hammer (2009)
- fucking laguerta took me off the case, 'cause officially i'm a victim of this cocksucker's crimes.ลากัวต้าแม่ง เอาฉันออกจากคดีนี้ เพราะว่าฉันเป็นเหยื่อ อาชญากรรมเฮงซวย Road Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocksI am not cocksure of my position.
cocksThe cockerel's splendid red cockscomb is thought to play a part in determining gender and breed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงอนไก่[N] cockscomb, Syn. ต้นหงอนไก่, ดอกหงอนไก่, Example: เธอถือช่อดอกไม้พวกใบเตย ดอกหงอนไก่ สร้อยทอง สำหรับบูชาพระ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea Linn. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่
ตีนผี[N] kind of dowel under the Naga, See also: cockspur, Count unit: ตัว, Thai definition: เดือยใต้ท้องนาคสะดุ้งที่ยึดกับแป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงอนไก่ [n. exp.] (ngøn kai) EN: Common cockscomb ; Crested celosin   

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKS    K AA1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocks    (v) (k o1 k s)
cocksure    (j) (k o2 k sh u@1 r)
cockscomb    (n) (k o1 k s k ou m)
cockscombs    (n) (k o1 k s k ou m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]
距爪[きょそう, kyosou] (n) cockspur [Add to Longdo]
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
鶏冠[とさか;けいかん;トサカ, tosaka ; keikan ; tosaka] (n) (uk) cockscomb; crest [Add to Longdo]
鶏鳴[けいめい, keimei] (n) cocks-crowing; dawn [Add to Longdo]
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.) [Add to Longdo]
鷸;鴫[しぎ;シギ, shigi ; shigi] (n) (uk) sandpiper (any bird of family Scolopacidae, inc. the curlews, godwits, phalaropes, redshanks, ruff, snipes, turnstones, and woodcocks) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top